Bước tới nội dung

Wikipedia:Tháng châu Á Wikipedia/2015

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tháng châu Á Wikipedia

Tháng châu Á Wikipedia là một dự án edit-a-thon đa ngôn ngữ nhằm xây dựng sự hiểu biết giữa cộng đồng Wikipedia châu Á. Dự án sẽ diễn ra trong suốt tháng 11 năm 2015. Mục đích của dự án nhằm tăng về số lượng và chất lượng bài liên quan đến các nước châu Á.

Dự án

  • Bài mới được tạo từ 0:00 UTC ngày 1 tháng 11 năm 2015 đến 23:59 UTC ngày 30 tháng 11 năm 2015.
  • Bài có kích cỡ nhỏ nhất 3.500 bytes và dài 300 từ.
  • Bạn cũng có thể mở rộng một bài viết hiện có. Bài đang có cần kích cỡ ít hơn 4000 bytes. Bạn cần phải mở rộng bài viết này gấp tối thiểu 5 lần kích thước ban đầu của nó, với kích cỡ ít nhất là 4000 bytes và 300 từ tiếng Việt. Chỉ có những thay đổi trong tháng 11/2015 mới được tính.
  • Bài phải đảm bảo độ nổi bật.
  • Bài cần chú thích đầy đủ.
  • Bài không được dịch máy.
  • Bài không có vấn đề gì, không vi phạm bản quyền và đạo văn.
  • Bài không phải là danh sách hay bảng trừ những bài danh sách chọn lọc.
  • Bài có liên quan tới các nước châu Á.

Cộng đồng

Wikipedia

Đoàn hội