Đại dịch COVID-19 tại Nhật Bản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Nhật Bản, 2020
COVID-19 Cases by prefectures of Japan.svg
Bản đồ các ca nhiễm
Chú thích theo màu sắc:
  10,001+
  5,001-10,000
  1,001-5,000
  501-1,000
  101-500
  51-100
  1-50
COVID-19 outbreak Japan per capita cases map.svg
Số nơi nhiễm trên 10 vạn người(cập nhật khi cần)
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríNhật Bản Nhật Bản
Trường hợp đầu tiênTỉnh Kanagawa
Ngày đầu16 tháng 1 năm 2020; 2 năm trước (2020-01-16)
Nguồn gốcVũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc
Trường hợp xác nhận24.933.509 [1]
Trường hợp hiện tại2.913
Phục hồi1.712.019[2]
Tử vong
49.834 [1]
Tỷ lệ tử vong0.2%
Vắc-xin
 • 104.409.189[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 103.001.366[1] (tiêm chủng đủ)
 • 350.831.096[1] (số liều đã phân bổ)

Đại dịch COVID-19 được xác nhận lây lan sang Nhật Bản vào ngày 16 tháng 1 năm 2020. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Nhật Bản đã có 1,733,325 ca nhiễm được xác nhận, trong đó có 18,393 ca tử vong và 1,712,019 người đã hồi phục.[3] Các số liệu trên không bao gồm các trường hợp trên tàu du lịch Diamond Princess, chúng được liệt kê vào các trường hợp trên tàu du lịch.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Nhật Bản  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
202020202021202120222022
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-01-16 1(n.a.)
1(=)
2020-01-24 3(+200%)
2020-01-25 3(=)
2020-01-26 4(+33%)
2020-01-27 6(+50%)
2020-01-28 7(+17%)
2020-01-29 11(+57%)
2020-01-30 14(+27%)
2020-01-31 17(+21%)
2020-02-01 20(+18%)
20(=)
2020-02-04 23(+15%)
2020-02-05 25(+8,7%)
25(=)
2020-02-08 26(+4%)
26(=)
2020-02-12 28(+7,7%)
2020-02-13 29(+3,6%)
2020-02-14 33(+14%) 1(n.a.)
2020-02-15 41(+24%) 1(=)
2020-02-16 53(+29%) 1(=)
2020-02-17 59(+11%) 1(=)
2020-02-18 66(+12%) 1(=)
2020-02-19 73(+11%) 1(=)
2020-02-20 84(+15%) 1(=)
2020-02-21 93(+11%) 1(=)
2020-02-22 105(+13%) 1(=)
2020-02-23 132(+26%) 1(=)
2020-02-24 144(+9,1%) 1(=)
2020-02-25 156(+8,3%) 1(=)
2020-02-26 164(+5,1%) 1(=)
2020-02-27 186(+13%) 3(+200%)
2020-02-28 210(+13%) 4(+33%)
2020-02-29 230(+9,5%) 5(+25%)
2020-03-01 239(+3,9%) 5(=)
2020-03-02 254(+6,3%) 6(+20%)
2020-03-03 268(+5,5%) 6(=)
2020-03-04 284(+6%) 6(=)
2020-03-05 318(+12%) 6(=)
2020-03-06 349(+9,7%) 6(=)
2020-03-07 408(+17%) 6(=)
2020-03-08 455(+12%) 6(=)
2020-03-09 488(+7,3%) 7(+17%)
2020-03-10 514(+5,3%) 9(+29%)
2020-03-11 568(+11%) 12(+33%)
2020-03-12 620(+9,2%) 15(+25%)
2020-03-13
675(+8,9%) 19(+27%)
2020-03-14
716(+6,1%) 21(+11%)
2020-03-15
780(+8,9%) 22(+4,8%)
2020-03-16
814(+4,4%) 24(+9,1%)
2020-03-17
829(+1,8%) 28(+17%)
2020-03-18
873(+5,3%) 29(+3,6%)
2020-03-19
914(+4,7%) 31(+6,9%)
2020-03-20
950(+3,9%) 33(+6,5%)
2020-03-21
996(+4,8%) 35(+6,1%)
2020-03-22
1.046(+5%) 36(+2,9%)
2020-03-23
1.089(+4,1%) 41(+14%)
2020-03-24
1.128(+3,6%) 42(+2,4%)
2020-03-25
1.193(+5,8%) 43(+2,4%)
2020-03-26
1.292(+8,3%) 45(+4,7%)
2020-03-27
1.387(+7,4%) 46(+2,2%)
2020-03-28
1.499(+8,1%) 49(+6,5%)
2020-03-29
1.693(+13%) 52(+6,1%)
2020-03-30
1.866(+10%) 54(+3,8%)
2020-03-31
1.953(+4,7%) 56(+3,7%)
2020-04-01
2.178(+12%) 57(+1,8%)
2020-04-02
2.381(+9,3%) 60(+5,3%)
2020-04-03
2.617(+9,9%) 63(+5%)
2020-04-04
2.935(+12%) 69(+9,5%)
2020-04-05
3.271(+11%) 70(+1,4%)
2020-04-06
3.654(+12%) 73(+4,3%)
2020-04-07
3.906(+6,9%) 80(+9,6%)
2020-04-08
4.257(+9%) 81(+1,2%)
2020-04-09
4.768(+12%) 85(+4,9%)
2020-04-10
5.347(+12%) 88(+3,5%)
2020-04-11
6.005(+12%) 94(+6,8%)
2020-04-12
6.748(+12%) 98(+4,3%)
2020-04-13
7.255(+7,5%) 102(+4,1%)
2020-04-14
7.645(+5,4%) 109(+6,9%)
2020-04-15
8.100(+6%) 119(+9,2%)
2020-04-16
8.582(+6%) 136(+14%)
2020-04-17
9.167(+6,8%) 148(+8,8%)
2020-04-18
9.795(+6,9%) 154(+4,1%)
2020-04-19
10.219(+4,3%) 161(+4,5%)
2020-04-20
10.751(+5,2%) 171(+6,2%)
2020-04-21
11.119(+3,4%) 186(+8,8%)
2020-04-22
11.496(+3,4%) 277(+49%)
2020-04-23
11.919(+3,7%) 287(+3,6%)
2020-04-24
12.388(+3,9%) 317(+10%)
2020-04-25
12.829(+3,6%) 334(+5,4%)
2020-04-26
13.182(+2,8%) 348(+4,2%)
2020-04-27
13.385(+1,5%) 351(+0,86%)
2020-04-28
13.576(+1,4%) 376(+7,1%)
2020-04-29
13.852(+2%) 389(+3,5%)
2020-04-30
14.088(+1,7%) 415(+6,7%)
2020-05-01
14.281(+1,4%) 432(+4,1%)
2020-05-02
14.545(+1,8%) 458(+6%)
2020-05-03
14.839(+2%) 492(+7,4%)
2020-05-04
15.057(+1,5%) 510(+3,7%)
2020-05-05
15.231(+1,2%) 521(+2,2%)
2020-05-06
15.354(+0,81%) 543(+4,2%)
2020-05-07
15.463(+0,71%) 551(+1,5%)
2020-05-08
15.547(+0,54%) 557(+1,1%)
2020-05-09
15.649(+0,66%) 600(+7,7%)
2020-05-10
15.747(+0,63%) 613(+2,2%)
2020-05-11
15.798(+0,32%) 621(+1,3%)
2020-05-12
15.874(+0,48%) 643(+3,5%)
2020-05-13
16.024(+0,94%) 668(+3,9%)
2020-05-14
16.079(+0,34%) 687(+2,8%)
2020-05-15
16.193(+0,71%) 710(+3,3%)
2020-05-16
16.237(+0,27%) 725(+2,1%)
2020-05-17
16.285(+0,3%) 744(+2,6%)
2020-05-18
16.305(+0,12%) 749(+0,67%)
2020-05-19
16.365(+0,37%) 763(+1,9%)
2020-05-20
16.385(+0,12%) 771(+1%)
2020-05-21
16.424(+0,24%) 777(+0,78%)
2020-05-22
16.513(+0,54%) 796(+2,4%)
2020-05-23
16.536(+0,14%) 808(+1,5%)
2020-05-24
16.550(+0,08%) 820(+1,5%)
2020-05-25
16.581(+0,19%) 830(+1,2%)
2020-05-26
16.623(+0,25%) 846(+1,9%)
2020-05-27
16.651(+0,17%) 858(+1,4%)
2020-05-28
16.683(+0,19%) 867(+1%)
2020-05-29
16.719(+0,22%) 874(+0,81%)
2020-05-30
16.804(+0,51%) 886(+1,4%)
2020-05-31
16.851(+0,28%) 891(+0,56%)
2020-06-01
16.884(+0,2%) 892(+0,11%)
2020-06-02
16.930(+0,27%) 894(+0,22%)
2020-06-03
16.986(+0,33%) 900(+0,67%)
2020-06-04
17.018(+0,19%) 903(+0,33%)
2020-06-05
17.064(+0,27%) 907(+0,44%)
2020-06-06
17.103(+0,23%) 914(+0,77%)
2020-06-07
17.141(+0,22%) 916(+0,22%)
2020-06-08
17.174(+0,19%) 916(=)
2020-06-09
17.210(+0,21%) 916(=)
2020-06-10
17.251(+0,24%) 919(+0,33%)
2020-06-11
17.292(+0,24%) 920(+0,11%)
2020-06-12
17.332(+0,23%) 922(+0,22%)
2020-06-13
17.382(+0,29%) 924(+0,22%)
2020-06-14
17.429(+0,27%) 925(+0,11%)
2020-06-15
17.502(+0,42%) 925(=)
2020-06-16
17.587(+0,49%) 927(+0,22%)
2020-06-17
17.628(+0,23%) 931(+0,43%)
2020-06-18
17.668(+0,23%) 935(+0,43%)
2020-06-19
17.740(+0,41%) 935(=)
2020-06-20
17.799(+0,33%) 952(+1,8%)
2020-06-21
17.864(+0,37%) 953(+0,11%)
2020-06-22
17.916(+0,29%) 953(=)
2020-06-23
17.968(+0,29%) 955(+0,21%)
2020-06-24
18.024(+0,31%) 963(+0,84%)
2020-06-25
18.110(+0,48%) 968(+0,52%)
2020-06-26
18.197(+0,48%) 969(+0,1%)
2020-06-27
18.297(+0,55%) 971(+0,21%)
2020-06-28
18.390(+0,51%) 971(=)
2020-06-29
18.476(+0,47%) 972(+0,1%)
2020-06-30
18.593(+0,63%) 972(=)
2020-07-01
18.723(+0,7%) 974(+0,21%)
2020-07-02
18.874(+0,81%) 975(+0,1%)
2020-07-03
19.068(+1%) 976(+0,1%)
2020-07-04
19.282(+1,1%) 977(+0,1%)
2020-07-05
19.522(+1,2%) 977(=)
2020-07-06
19.775(+1,3%) 977(=)
2020-07-07
19.981(+1%) 978(+0,1%)
2020-07-08
20.174(+0,97%) 980(+0,2%)
2020-07-09
20.371(+0,98%) 981(+0,1%)
2020-07-10
20.719(+1,7%) 982(+0,1%)
2020-07-11
21.129(+2%) 982(=)
2020-07-12
21.502(+1,8%) 982(=)
2020-07-13
21.868(+1,7%) 982(=)
2020-07-14
22.220(+1,6%) 982(=)
2020-07-15
22.508(+1,3%) 984(+0,2%)
2020-07-16
22.890(+1,7%) 985(+0,1%)
2020-07-17
23.473(+2,5%) 985(=)
2020-07-18
24.132(+2,8%) 985(=)
2020-07-19
24.642(+2,1%) 985(=)
2020-07-20
25.096(+1,8%) 985(=)
2020-07-21
25.736(+2,6%) 988(+0,3%)
2020-07-22
26.303(+2,2%) 989(+0,1%)
2020-07-23
27.029(+2,8%) 990(+0,1%)
2020-07-24
27.956(+3,4%) 992(+0,2%)
2020-07-25
28.786(+3%) 993(+0,1%)
2020-07-26
29.382(+2,1%) 996(+0,3%)
2020-07-27
29.989(+2,1%) 996(=)
2020-07-28
30.961(+3,2%) 998(+0,2%)
2020-07-29
31.901(+3%) 1.001(+0,3%)
2020-07-30
33.049(+3,6%) 1.004(+0,3%)
2020-07-31
34.372(+4%) 1.006(+0,2%)
2020-08-01
35.836(+4,3%) 1.011(+0,5%)
2020-08-02
36.689(+2,4%) 1.011(=)
2020-08-03
38.687(+5,4%) 1.012(+0,1%)
2020-08-04
39.858(+3%) 1.016(+0,4%)
2020-08-05
41.129(+3,2%) 1.022(+0,59%)
2020-08-06
42.263(+2,8%) 1.026(+0,39%)
2020-08-07
43.815(+3,7%) 1.033(+0,68%)
2020-08-08
45.439(+3,7%) 1.039(+0,58%)
2020-08-09
46.783(+3%) 1.040(+0,1%)
2020-08-10
47.990(+2,6%) 1.047(+0,67%)
2020-08-11
48.928(+2%) 1.052(+0,48%)
2020-08-12
50.210(+2,6%) 1.059(+0,67%)
2020-08-13
51.147(+1,9%) 1.063(+0,38%)
2020-08-14
52.217(+2,1%) 1.073(+0,94%)
2020-08-15
53.577(+2,6%) 1.085(+1,1%)
2020-08-16
54.714(+2,1%) 1.088(+0,28%)
2020-08-17
55.667(+1,7%) 1.099(+1%)
2020-08-18
56.685(+1,8%) 1.115(+1,5%)
2020-08-19
57.550(+1,5%) 1.128(+1,2%)
2020-08-20
58.501(+1,7%) 1.144(+1,4%)
2020-08-21
59.721(+2,1%) 1.155(+0,96%)
2020-08-22
60.733(+1,7%) 1.169(+1,2%)
2020-08-23
61.747(+1,7%) 1.176(+0,6%)
2020-08-24
62.507(+1,2%) 1.181(+0,43%)
2020-08-25
63.121(+0,98%) 1.196(+1,3%)
2020-08-26
63.822(+1,1%) 1.209(+1,1%)
2020-08-27
64.668(+1,3%) 1.226(+1,4%)
2020-08-28
65.573(+1,4%) 1.238(+0,98%)
2020-08-29
66.423(+1,3%) 1.255(+1,4%)
2020-08-30
67.264(+1,3%) 1.264(+0,72%)
2020-08-31
67.865(+0,89%) 1.279(+1,2%)
2020-09-01
68.392(+0,78%) 1.296(+1,3%)
2020-09-02
69.001(+0,89%) 1.307(+0,85%)
2020-09-03
69.599(+0,87%) 1.319(+0,92%)
2020-09-04
70.268(+0,96%) 1.330(+0,83%)
2020-09-05
70.876(+0,87%) 1.349(+1,4%)
2020-09-06
71.419(+0,77%) 1.357(+0,59%)
2020-09-07
71.856(+0,61%) 1.363(+0,44%)
2020-09-08
72.234(+0,53%) 1.377(+1%)
2020-09-09
72.726(+0,68%) 1.393(+1,2%)
2020-09-10
73.221(+0,68%) 1.406(+0,93%)
2020-09-11
73.901(+0,93%) 1.412(+0,43%)
2020-09-12
74.544(+0,87%) 1.423(+0,78%)
2020-09-13
75.218(+0,9%) 1.439(+1,1%)
2020-09-14
75.657(+0,58%) 1.442(+0,21%)
2020-09-15
75.958(+0,4%) 1.451(+0,62%)
2020-09-16
76.448(+0,65%) 1.461(+0,69%)
2020-09-17
77.009(+0,73%) 1.473(+0,82%)
2020-09-18
77.494(+0,63%) 1.482(+0,61%)
2020-09-19
78.073(+0,75%) 1.495(+0,88%)
2020-09-20
78.657(+0,75%) 1.500(+0,33%)
2020-09-21
79.140(+0,61%) 1.500(=)
2020-09-22
79.438(+0,38%) 1.508(+0,53%)
2020-09-23
79.768(+0,42%) 1.512(+0,27%)
2020-09-24
80.041(+0,34%) 1.520(+0,53%)
2020-09-25
80.497(+0,57%) 1.532(+0,79%)
2020-09-26
81.055(+0,69%) 1.540(+0,52%)
2020-09-27
81.690(+0,78%) 1.545(+0,32%)
2020-09-28
82.131(+0,54%) 1.548(+0,19%)
2020-09-29
82.494(+0,44%) 1.557(+0,58%)
2020-09-30
83.010(+0,63%) 1.564(+0,45%)
2020-10-01
83.563(+0,67%) 1.571(+0,45%)
2020-10-02
84.215(+0,78%) 1.578(+0,45%)
2020-10-03
84.768(+0,66%) 1.590(+0,76%)
2020-10-04
85.339(+0,67%) 1.597(+0,44%)
2020-10-05
85.739(+0,47%) 1.599(+0,13%)
2020-10-06
86.047(+0,36%) 1.602(+0,19%)
2020-10-07
86.543(+0,58%) 1.605(+0,19%)
2020-10-08
87.020(+0,55%) 1.613(+0,5%)
2020-10-09
87.639(+0,71%) 1.616(+0,19%)
2020-10-10
88.233(+0,68%) 1.624(+0,5%)
2020-10-11
88.912(+0,77%) 1.627(+0,18%)
2020-10-12
89.347(+0,49%) 1.629(+0,12%)
2020-10-13
89.673(+0,36%) 1.634(+0,31%)
2020-10-14
90.140(+0,52%) 1.638(+0,24%)
2020-10-15
90.710(+0,63%) 1.646(+0,49%)
2020-10-16
91.431(+0,79%) 1.650(+0,24%)
2020-10-17
92.063(+0,69%) 1.661(+0,67%)
2020-10-18
92.656(+0,64%) 1.670(+0,54%)
2020-10-19
93.217(+0,61%) 1.674(+0,24%)
2020-10-20
93.480(+0,28%) 1.676(+0,12%)
2020-10-21
93.933(+0,48%) 1.679(+0,18%)
2020-10-22
94.524(+0,63%) 1.685(+0,36%)
2020-10-23
95.138(+0,65%) 1.694(+0,53%)
2020-10-24
95.835(+0,73%) 1.706(+0,71%)
2020-10-25
96.534(+0,73%) 1.711(+0,29%)
2020-10-26
97.074(+0,56%) 1.718(+0,41%)
2020-10-27
97.498(+0,44%) 1.725(+0,41%)
2020-10-28
98.116(+0,63%) 1.730(+0,29%)
2020-10-29
98.852(+0,75%) 1.733(+0,17%)
2020-10-30
99.622(+0,78%) 1.744(+0,63%)
2020-10-31
100.392(+0,77%) 1.755(+0,63%)
2020-11-01
101.146(+0,75%) 1.766(+0,63%)
2020-11-02
101.813(+0,66%) 1.774(+0,45%)
2020-11-03
102.281(+0,46%) 1.780(+0,34%)
2020-11-04
102.900(+0,61%) 1.786(+0,34%)
2020-11-05
103.838(+0,91%) 1.794(+0,45%)
2020-11-06
104.782(+0,91%) 1.806(+0,67%)
2020-11-07
105.914(+1,1%) 1.809(+0,17%)
2020-11-08
107.086(+1,1%) 1.812(+0,17%)
2020-11-09
108.084(+0,93%) 1.818(+0,33%)
2020-11-10
108.983(+0,83%) 1.829(+0,61%)
2020-11-11
110.156(+1,1%) 1.841(+0,66%)
2020-11-12
111.711(+1,4%) 1.851(+0,54%)
2020-11-13
113.298(+1,4%) 1.867(+0,86%)
2020-11-14
114.983(+1,5%) 1.880(+0,7%)
2020-11-15
116.677(+1,5%) 1.883(+0,16%)
2020-11-16
118.136(+1,3%) 1.885(+0,11%)
2020-11-17
119.326(+1%) 1.903(+0,95%)
2020-11-18
120.815(+1,2%) 1.913(+0,53%)
2020-11-19
122.966(+1,8%) 1.922(+0,47%)
2020-11-20
125.267(+1,9%) 1.943(+1,1%)
2020-11-21
127.665(+1,9%) 1.963(+1%)
2020-11-22
130.179(+2%) 1.974(+0,56%)
2020-11-23
132.358(+1,7%) 1.981(+0,35%)
2020-11-24
133.929(+1,2%) 1.989(+0,4%)
2020-11-25
135.400(+1,1%) 2.001(+0,6%)
2020-11-26
137.261(+1,4%) 2.022(+1%)
2020-11-27
139.491(+1,6%) 2.051(+1,4%)
2020-11-28
142.068(+1,8%) 2.074(+1,1%)
2020-11-29
144.653(+1,8%) 2.106(+1,5%)
2020-11-30
146.760(+1,5%) 2.119(+0,62%)
2020-12-01
148.694(+1,3%) 2.139(+0,94%)
2020-12-02
150.386(+1,1%) 2.172(+1,5%)
2020-12-03
152.827(+1,6%) 2.213(+1,9%)
2020-12-04
155.232(+1,6%) 2.240(+1,2%)
2020-12-05
157.674(+1,6%) 2.283(+1,9%)
2020-12-06
160.098(+1,5%) 2.315(+1,4%)
2020-12-07
162.067(+1,2%) 2.335(+0,86%)
2020-12-08
163.929(+1,1%) 2.382(+2%)
2020-12-09
165.840(+1,2%) 2.420(+1,6%)
2020-12-10
168.573(+1,6%) 2.465(+1,9%)
2020-12-11
171.542(+1,8%) 2.502(+1,5%)
2020-12-12
174.299(+1,6%) 2.534(+1,3%)
2020-12-13
177.287(+1,7%) 2.562(+1,1%)
2020-12-14
179.653(+1,3%) 2.585(+0,9%)
2020-12-15
181.870(+1,2%) 2.643(+2,2%)
2020-12-16
184.042(+1,2%) 2.688(+1,7%)
2020-12-17
187.103(+1,7%) 2.739(+1,9%)
2020-12-18
190.138(+1,6%) 2.783(+1,6%)
2020-12-19
193.031(+1,5%) 2.828(+1,6%)
2020-12-20
195.880(+1,5%) 2.873(+1,6%)
2020-12-21
198.523(+1,3%) 2.900(+0,94%)
2020-12-22
200.658(+1,1%) 2.944(+1,5%)
2020-12-23
203.113(+1,2%) 2.994(+1,7%)
2020-12-24
206.139(+1,5%) 3.050(+1,9%)
2020-12-25
209.980(+1,9%) 3.105(+1,8%)
2020-12-26
213.547(+1,7%) 3.155(+1,6%)
2020-12-27
217.312(+1,8%) 3.213(+1,8%)
2020-12-28
220.236(+1,3%) 3.252(+1,2%)
2020-12-29
223.120(+1,3%) 3.306(+1,7%)
2020-12-30
226.596(+1,6%) 3.349(+1,3%)
2020-12-31
230.304(+1,6%) 3.414(+1,9%)
2021-01-01
234.395(+1,8%) 3.460(+1,3%)
2021-01-02
238.012(+1,5%) 3.514(+1,6%)
2021-01-03
240.954(+1,2%) 3.548(+0,97%)
2021-01-04
243.847(+1,2%) 3.599(+1,4%)
2021-01-05
247.960(+1,7%) 3.655(+1,6%)
2021-01-06
252.317(+1,8%) 3.719(+1,8%)
2021-01-07
258.393(+2,4%) 3.791(+1,9%)
2021-01-08
265.299(+2,7%) 3.857(+1,7%)
2021-01-09
273.154(+3%) 3.932(+1,9%)
2021-01-10
280.775(+2,8%) 3.996(+1,6%)
2021-01-11
286.752(+2,1%) 4.044(+1,2%)
2021-01-12
292.212(+1,9%) 4.094(+1,2%)
2021-01-13
297.315(+1,7%) 4.145(+1,2%)
2021-01-14
302.623(+1,8%) 4.233(+2,1%)
2021-01-15
309.214(+2,2%) 4.315(+1,9%)
2021-01-16
315.910(+2,2%) 4.380(+1,5%)
2021-01-17
322.296(+2%) 4.446(+1,5%)
2021-01-18
328.294(+1,9%) 4.501(+1,2%)
2021-01-19
334.328(+1,8%) 4.548(+1%)
2021-01-20
339.774(+1,6%) 4.647(+2,2%)
2021-01-21
345.221(+1,6%) 4.743(+2,1%)
2021-01-22
351.020(+1,7%) 4.830(+1,8%)
2021-01-23
356.074(+1,4%) 4.935(+2,2%)
2021-01-24
360.661(+1,3%) 5.019(+1,7%)
2021-01-25
364.813(+1,2%) 5.084(+1,3%)
2021-01-26
368.143(+0,91%) 5.158(+1,5%)
2021-01-27
371.680(+0,96%) 5.252(+1,8%)
2021-01-28
375.607(+1,1%) 5.361(+2,1%)
2021-01-29
379.516(+1%) 5.452(+1,7%)
2021-01-30
383.083(+0,94%) 5.546(+1,7%)
2021-01-31
386.742(+0,96%) 5.654(+1,9%)
2021-02-01
389.518(+0,72%) 5.722(+1,2%)
2021-02-02
391.626(+0,54%) 5.794(+1,3%)
2021-02-03
393.836(+0,56%) 5.912(+2%)
2021-02-04
396.429(+0,66%) 6.020(+1,8%)
2021-02-05
399.048(+0,66%) 6.135(+1,9%)
2021-02-06
401.355(+0,58%) 6.243(+1,8%)
2021-02-07
403.435(+0,52%) 6.338(+1,5%)
2021-02-08
404.990(+0,39%) 6.395(+0,9%)
2021-02-09
406.766(+0,44%) 6.476(+1,3%)
2021-02-10
408.186(+0,35%) 6.557(+1,3%)
2021-02-11
410.012(+0,45%) 6.678(+1,8%)
2021-02-12
411.751(+0,42%) 6.774(+1,4%)
2021-02-13
413.154(+0,34%) 6.849(+1,1%)
2021-02-14
414.472(+0,32%) 6.912(+0,92%)
2021-02-15
415.782(+0,32%) 6.952(+0,58%)
2021-02-16
417.765(+0,48%) 7.015(+0,91%)
2021-02-17
419.015(+0,3%) 7.102(+1,2%)
2021-02-18
420.408(+0,33%) 7.196(+1,3%)
2021-02-19
421.967(+0,37%) 7.274(+1,1%)
2021-02-20
423.311(+0,32%) 7.333(+0,81%)
2021-02-21
424.507(+0,28%) 7.417(+1,1%)
2021-02-22
425.597(+0,26%) 7.474(+0,77%)
2021-02-23
426.456(+0,2%) 7.529(+0,74%)
2021-02-24
427.467(+0,24%) 7.584(+0,73%)
2021-02-25
428.553(+0,25%) 7.647(+0,83%)
2021-02-26
429.472(+0,21%) 7.722(+0,98%)
2021-02-27
430.539(+0,25%) 7.807(+1,1%)
2021-02-28
431.740(+0,28%) 7.860(+0,68%)
2021-03-01
432.773(+0,24%) 7.887(+0,34%)
2021-03-02
433.504(+0,17%) 7.933(+0,58%)
2021-03-03
434.356(+0,2%) 7.984(+0,64%)
2021-03-04
435.548(+0,27%) 8.052(+0,85%)
2021-03-05
436.728(+0,27%) 8.119(+0,83%)
2021-03-06
437.892(+0,27%) 8.178(+0,73%)
2021-03-07
438.956(+0,24%) 8.227(+0,6%)
2021-03-08
439.992(+0,24%) 8.253(+0,32%)
2021-03-09
440.671(+0,15%) 8.299(+0,56%)
2021-03-10
441.729(+0,24%) 8.353(+0,65%)
2021-03-11
443.001(+0,29%) 8.402(+0,59%)
2021-03-12
444.289(+0,29%) 8.451(+0,58%)
2021-03-13
445.585(+0,29%) 8.509(+0,69%)
2021-03-14
446.873(+0,29%) 8.560(+0,6%)
2021-03-15
447.906(+0,23%) 8.590(+0,35%)
2021-03-16
448.688(+0,17%) 8.622(+0,37%)
2021-03-17
449.713(+0,23%) 8.678(+0,65%)
2021-03-18
451.186(+0,33%) 8.717(+0,45%)
2021-03-19
452.702(+0,34%) 8.758(+0,47%)
2021-03-20
454.158(+0,32%) 8.790(+0,37%)
2021-03-21
455.638(+0,33%) 8.812(+0,25%)
2021-03-22
456.781(+0,25%) 8.835(+0,26%)
2021-03-23
457.754(+0,21%) 8.861(+0,29%)
2021-03-24
459.043(+0,28%) 8.908(+0,53%)
2021-03-25
460.897(+0,4%) 8.938(+0,34%)
2021-03-26
462.840(+0,42%) 8.967(+0,32%)
2021-03-27
464.866(+0,44%) 8.998(+0,35%)
2021-03-28
466.849(+0,43%) 9.031(+0,37%)
2021-03-29
468.614(+0,38%) 9.061(+0,33%)
2021-03-30
470.175(+0,33%) 9.086(+0,28%)
2021-03-31
472.112(+0,41%) 9.113(+0,3%)
2021-04-01
474.773(+0,56%) 9.162(+0,54%)
2021-04-02
477.458(+0,57%) 9.185(+0,25%)
2021-04-03
480.165(+0,57%) 9.213(+0,3%)
2021-04-04
482.867(+0,56%) 9.221(+0,09%)
2021-04-05
485.325(+0,51%) 9.231(+0,11%)
2021-04-06
487.545(+0,46%) 9.249(+0,19%)
2021-04-07
489.576(+0,42%) 9.279(+0,32%)
2021-04-08
492.875(+0,67%) 9.301(+0,24%)
2021-04-09
496.206(+0,68%) 9.334(+0,35%)
2021-04-10
499.793(+0,72%) 9.353(+0,2%)
2021-04-11
503.403(+0,72%) 9.382(+0,31%)
2021-04-12
506.286(+0,57%) 9.400(+0,19%)
2021-04-13
508.802(+0,5%) 9.425(+0,27%)
2021-04-14
512.169(+0,66%) 9.469(+0,47%)
2021-04-15
516.121(+0,77%) 9.500(+0,33%)
2021-04-16
520.745(+0,9%) 9.538(+0,4%)
2021-04-17
525.218(+0,86%) 9.584(+0,48%)
2021-04-18
529.829(+0,88%) 9.622(+0,4%)
2021-04-19
534.052(+0,8%) 9.641(+0,2%)
2021-04-20
537.317(+0,61%) 9.671(+0,31%)
2021-04-21
541.496(+0,78%) 9.710(+0,4%)
2021-04-22
546.425(+0,91%) 9.764(+0,56%)
2021-04-23
551.898(+1%) 9.800(+0,37%)
2021-04-24
556.999(+0,92%) 9.854(+0,55%)
2021-04-25
562.141(+0,92%) 9.913(+0,6%)
2021-04-26
566.863(+0,84%) 9.972(+0,6%)
2021-04-27
571.040(+0,74%) 10.004(+0,32%)
2021-04-28
575.563(+0,79%) 10.055(+0,51%)
2021-04-29
580.988(+0,94%) 10.107(+0,52%)
2021-04-30
586.782(+1%) 10.194(+0,86%)
2021-05-01
591.602(+0,82%) 10.229(+0,34%)
2021-05-02
597.225(+0,95%) 10.296(+0,66%)
2021-05-03
602.862(+0,94%) 10.361(+0,63%)
2021-05-04
607.626(+0,79%) 10.420(+0,57%)
2021-05-05
612.360(+0,78%) 10.470(+0,48%)
2021-05-06
616.123(+0,61%) 10.517(+0,45%)
2021-05-07
620.994(+0,79%) 10.589(+0,68%)
2021-05-08
626.522(+0,89%) 10.702(+1,1%)
2021-05-09
633.027(+1%) 10.823(+1,1%)
2021-05-10
640.044(+1,1%) 10.876(+0,49%)
2021-05-11
645.817(+0,9%) 10.941(+0,6%)
2021-05-12
651.702(+0,91%) 11.064(+1,1%)
2021-05-13
658.629(+1,1%) 11.165(+0,91%)
2021-05-14
665.547(+1,1%) 11.255(+0,81%)
2021-05-15
671.841(+0,95%) 11.365(+0,98%)
2021-05-16
677.988(+0,91%) 11.463(+0,86%)
2021-05-17
683.175(+0,77%) 11.508(+0,39%)
2021-05-18
687.825(+0,68%) 11.591(+0,72%)
2021-05-19
692.702(+0,71%) 11.851(+2,2%)
2021-05-20
698.254(+0,8%) 11.940(+0,75%)
2021-05-21
704.159(+0,85%) 12.046(+0,89%)
2021-05-22
709.527(+0,76%) 12.152(+0,88%)
2021-05-23
714.274(+0,67%) 12.236(+0,69%)
2021-05-24
718.864(+0,64%) 12.312(+0,62%)
2021-05-25
721.912(+0,42%) 12.398(+0,7%)
2021-05-26
725.536(+0,5%) 12.497(+0,8%)
2021-05-27
729.853(+0,6%) 12.601(+0,83%)
2021-05-28
733.887(+0,55%) 12.714(+0,9%)
2021-05-29
738.045(+0,57%) 12.819(+0,83%)
2021-05-30
741.674(+0,49%) 12.920(+0,79%)
2021-05-31
744.487(+0,38%) 12.967(+0,36%)
2021-06-01
746.713(+0,3%) 13.048(+0,62%)
2021-06-02
749.130(+0,32%) 13.140(+0,71%)
2021-06-03
752.191(+0,41%) 13.245(+0,8%)
2021-06-04
755.065(+0,38%) 13.364(+0,9%)
2021-06-05
757.663(+0,34%) 13.449(+0,64%)
2021-06-06
760.323(+0,35%) 13.523(+0,55%)
2021-06-07
762.401(+0,27%) 13.574(+0,38%)
2021-06-08
763.891(+0,2%) 13.645(+0,52%)
2021-06-09
765.619(+0,23%) 13.743(+0,72%)
2021-06-10
767.808(+0,29%) 13.841(+0,71%)
2021-06-11
769.920(+0,28%) 13.907(+0,48%)
2021-06-12
771.840(+0,25%) 13.977(+0,5%)
2021-06-13
773.822(+0,26%) 14.033(+0,4%)
2021-06-14
775.231(+0,18%) 14.071(+0,27%)
2021-06-15
776.307(+0,14%) 14.126(+0,39%)
2021-06-16
777.643(+0,17%) 14.187(+0,43%)
2021-06-17
779.338(+0,22%) 14.269(+0,58%)
2021-06-18
780.898(+0,2%) 14.320(+0,36%)
2021-06-19
782.491(+0,2%) 14.365(+0,31%)
2021-06-20
784.000(+0,19%) 14.400(+0,24%)
2021-06-21
785.287(+0,16%) 14.423(+0,16%)
2021-06-22
786.298(+0,13%) 14.454(+0,21%)
2021-06-23
787.650(+0,17%) 14.496(+0,29%)
2021-06-24
789.440(+0,23%) 14.553(+0,39%)
2021-06-25
791.082(+0,21%) 14.598(+0,31%)
2021-06-26
792.832(+0,22%) 14.626(+0,19%)
2021-06-27
794.457(+0,2%) 14.657(+0,21%)
2021-06-28
795.756(+0,16%) 14.669(+0,08%)
2021-06-29
796.829(+0,13%) 14.705(+0,25%)
2021-06-30
798.159(+0,17%) 14.740(+0,24%)
2021-07-01
799.978(+0,23%) 14.781(+0,28%)
2021-07-02
801.721(+0,22%) 14.802(+0,14%)
2021-07-03
803.492(+0,22%) 14.824(+0,15%)
2021-07-04
805.376(+0,23%) 14.842(+0,12%)
2021-07-05
806.834(+0,18%) 14.848(+0,04%)
2021-07-06
807.951(+0,14%) 14.862(+0,09%)
2021-07-07
809.553(+0,2%) 14.884(+0,15%)
2021-07-08
811.712(+0,27%) 14.897(+0,09%)
2021-07-09
813.976(+0,28%) 14.917(+0,13%)
2021-07-10
816.242(+0,28%) 14.933(+0,11%)
2021-07-11
818.690(+0,3%) 14.948(+0,1%)
2021-07-12
820.715(+0,25%) 14.955(+0,05%)
2021-07-13
822.280(+0,19%) 14.959(+0,03%)
2021-07-14
824.589(+0,28%) 14.971(+0,08%)
2021-07-15
827.772(+0,39%) 14.990(+0,13%)
2021-07-16
831.193(+0,41%) 15.014(+0,16%)
2021-07-17
834.618(+0,41%) 15.027(+0,09%)
2021-07-18
838.432(+0,46%) 15.040(+0,09%)
2021-07-19
841.537(+0,37%) 15.048(+0,05%)
2021-07-20
844.014(+0,29%) 15.060(+0,08%)
2021-07-21
847.614(+0,43%) 15.079(+0,13%)
2021-07-22
852.517(+0,58%) 15.097(+0,12%)
2021-07-23
857.799(+0,62%) 15.106(+0,06%)
2021-07-24
862.148(+0,51%) 15.116(+0,07%)
2021-07-25
865.666(+0,41%) 15.124(+0,05%)
2021-07-26
870.445(+0,55%) 15.129(+0,03%)
2021-07-27
875.506(+0,58%) 15.137(+0,05%)
2021-07-28
882.823(+0,84%) 15.152(+0,1%)
2021-07-29
892.293(+1,1%) 15.160(+0,05%)
2021-07-30
902.718(+1,2%) 15.173(+0,09%)
2021-07-31
913.755(+1,2%) 15.184(+0,07%)
2021-08-01
925.823(+1,3%) 15.192(+0,05%)
2021-08-02
935.886(+1,1%) 15.197(+0,03%)
2021-08-03
944.763(+0,95%) 15.204(+0,05%)
2021-08-04
956.407(+1,2%) 15.219(+0,1%)
2021-08-05
970.460(+1,5%) 15.228(+0,06%)
2021-08-06
985.690(+1,6%) 15.240(+0,08%)
2021-08-07
1.001.281(+1,6%) 15.255(+0,1%)
2021-08-08
1.016.781(+1,5%) 15.273(+0,12%)
2021-08-09
1.031.296(+1,4%) 15.280(+0,05%)
2021-08-10
1.043.625(+1,2%) 15.297(+0,11%)
2021-08-11
1.054.491(+1%) 15.311(+0,09%)
2021-08-12
1.069.554(+1,4%) 15.330(+0,12%)
2021-08-13
1.087.779(+1,7%) 15.358(+0,18%)
2021-08-14
1.108.269(+1,9%) 15.383(+0,16%)
2021-08-15
1.128.382(+1,8%) 15.400(+0,11%)
2021-08-16
1.144.546(+1,4%) 15.408(+0,05%)
2021-08-17
1.159.945(+1,3%) 15.431(+0,15%)
2021-08-18
1.179.176(+1,7%) 15.467(+0,23%)
2021-08-19
1.202.012(+1,9%) 15.501(+0,22%)
2021-08-20
1.227.340(+2,1%) 15.534(+0,21%)
2021-08-21
1.252.295(+2%) 15.563(+0,19%)
2021-08-22
1.277.439(+2%) 15.596(+0,21%)
2021-08-23
1.300.353(+1,8%) 15.631(+0,22%)
2021-08-24
1.318.346(+1,4%) 15.663(+0,2%)
2021-08-25
1.339.115(+1,6%) 15.693(+0,19%)
2021-08-26
1.362.813(+1,8%) 15.737(+0,28%)
2021-08-27
1.388.863(+1,9%) 15.797(+0,38%)
2021-08-28
1.411.443(+1,6%) 15.851(+0,34%)
2021-08-29
1.434.370(+1,6%) 15.896(+0,28%)
2021-08-30
1.454.364(+1,4%) 15.946(+0,31%)
2021-08-31
1.469.327(+1%) 15.994(+0,3%)
2021-09-01
1.486.153(+1,1%) 16.041(+0,29%)
2021-09-02
1.507.223(+1,4%) 16.123(+0,51%)
2021-09-03
1.524.679(+1,2%) 16.184(+0,38%)
2021-09-04
1.541.528(+1,1%) 16.247(+0,39%)
2021-09-05
1.556.998(+1%) 16.313(+0,41%)
2021-09-06
1.571.372(+0,92%) 16.354(+0,25%)
2021-09-07
1.580.517(+0,58%) 16.387(+0,2%)
2021-09-08
1.590.994(+0,66%) 16.436(+0,3%)
2021-09-09
1.603.112(+0,76%) 16.525(+0,54%)
2021-09-10
1.613.841(+0,67%) 16.603(+0,47%)
2021-09-11
1.623.019(+0,57%) 16.690(+0,52%)
2021-09-12
1.632.091(+0,56%) 16.742(+0,31%)
2021-09-13
1.639.545(+0,46%) 16.797(+0,33%)
2021-09-14
1.644.443(+0,3%) 16.846(+0,29%)
2021-09-15
1.650.318(+0,36%) 16.894(+0,28%)
2021-09-16
1.657.004(+0,41%) 16.959(+0,38%)
2021-09-17
1.663.024(+0,36%) 17.030(+0,42%)
2021-09-18
1.668.136(+0,31%) 17.097(+0,39%)
2021-09-19
1.673.144(+0,3%) 17.156(+0,35%)
2021-09-20
1.676.711(+0,21%) 17.204(+0,28%)
2021-09-21
1.679.116(+0,14%) 17.233(+0,17%)
2021-09-22
1.681.120(+0,12%) 17.276(+0,25%)
2021-09-23
1.683.965(+0,17%) 17.319(+0,25%)
2021-09-24
1.687.422(+0,21%) 17.375(+0,32%)
2021-09-25
1.689.899(+0,15%) 17.421(+0,26%)
2021-09-26
1.692.387(+0,15%) 17.453(+0,18%)
2021-09-27
1.694.675(+0,14%) 17.482(+0,17%)
2021-09-28
1.696.061(+0,08%) 17.511(+0,17%)
2021-09-29
1.697.631(+0,09%) 17.551(+0,23%)
2021-09-30
1.699.636(+0,12%) 17.605(+0,31%)
2021-10-01
1.701.309(+0,1%) 17.648(+0,24%)
2021-10-02
1.702.819(+0,09%) 17.683(+0,2%)
2021-10-03
1.704.083(+0,07%) 17.716(+0,19%)
2021-10-04
1.705.046(+0,06%) 17.730(+0,08%)
2021-10-05
1.705.778(+0,04%) 17.756(+0,15%)
2021-10-06
1.706.675(+0,05%) 17.789(+0,19%)
2021-10-07
1.707.752(+0,06%) 17.819(+0,17%)
2021-10-08
1.708.742(+0,06%) 17.856(+0,21%)
2021-10-09
1.709.609(+0,05%) 17.902(+0,26%)
2021-10-10
1.710.394(+0,05%) 17.927(+0,14%)
2021-10-11
1.710.973(+0,03%) 17.941(+0,08%)
2021-10-12
1.711.391(+0,02%) 17.959(+0,1%)
2021-10-13
1.711.935(+0,03%) 17.986(+0,15%)
2021-10-14
1.712.649(+0,04%) 18.020(+0,19%)
2021-10-15
1.713.268(+0,04%) 18.051(+0,17%)
2021-10-16
1.713.802(+0,03%) 18.078(+0,15%)
2021-10-17
1.714.308(+0,03%) 18.092(+0,08%)
2021-10-18
1.714.720(+0,02%) 18.103(+0,06%)
2021-10-19
1.715.017(+0,02%) 18.121(+0,1%)
2021-10-20
1.715.364(+0,02%) 18.146(+0,14%)
2021-10-21
1.715.737(+0,02%) 18.157(+0,06%)
2021-10-22
1.716.088(+0,02%) 18.173(+0,09%)
2021-10-23
1.716.393(+0,02%) 18.183(+0,06%)
2021-10-24
1.716.692(+0,02%) 18.191(+0,04%)
2021-10-25
1.716.938(+0,01%) 18.199(+0,04%)
2021-10-26
1.717.104(+0,01%) 18.207(+0,04%)
2021-10-27
1.717.367(+0,02%) 18.221(+0,08%)
2021-10-28
1.717.709(+0,02%) 18.228(+0,04%)
2021-10-29
1.717.980(+0,02%) 18.237(+0,05%)
2021-10-30
1.722.325(+0,25%) 18.253(+0,09%)
2021-10-31
1.722.610(+0,02%) 18.261(+0,04%)
2021-11-01
1.722.864(+0,01%) 18.268(+0,04%)
2021-11-02
1.722.966(+0,01%) 18.275(+0,04%)
2021-11-03
1.723.162(+0,01%) 18.282(+0,04%)
2021-11-04
1.723.395(+0,01%) 18.290(+0,04%)
2021-11-05
1.723.599(+0,01%) 18.296(+0,03%)
2021-11-06
1.723.799(+0,01%) 18.306(+0,05%)
2021-11-07
1.724.037(+0,01%) 18.309(+0,02%)
2021-11-08
1.724.200(+0,01%) 18.310(+0,01%)
2021-11-09
1.724.319(+0,01%) 18.313(+0,02%)
2021-11-10
1.724.514(+0,01%) 18.316(+0,02%)
2021-11-11
1.724.718(+0,01%) 18.318(+0,01%)
2021-11-12
1.724.938(+0,01%) 18.323(+0,03%)
2021-11-13
1.725.151(+0,01%) 18.323(=)
2021-11-14
1.725.350(+0,01%) 18.325(+0,01%)
2021-11-15
1.725.466(+0,01%) 18.327(+0,01%)
2021-11-16
1.725.561(+0,01%) 18.327(=)
2021-11-17
1.725.696(+0,01%) 18.331(+0,02%)
2021-11-18
1.725.901(+0,01%) 18.336(+0,03%)
2021-11-19
1.726.063(+0,01%) 18.342(+0,03%)
2021-11-20
1.726.219(+0,01%) 18.342(=)
2021-11-21
1.726.333(+0,01%) 18.347(+0,03%)
2021-11-22
1.726.474(+0,01%) 18.347(=)
2021-11-23
1.726.527(=) 18.349(+0,01%)
2021-11-24
1.726.624(+0,01%) 18.351(+0,01%)
2021-11-25
1.726.705(=) 18.352(+0,01%)
2021-11-26
1.726.823(+0,01%) 18.353(+0,01%)
2021-11-27
1.726.944(+0,01%) 18.357(+0,02%)
2021-11-28
1.727.062(+0,01%) 18.358(+0,01%)
2021-11-29
1.727.143(=) 18.358(=)
2021-11-30
1.727.221(=) 18.359(+0,01%)
2021-12-01
1.727.304(=) 18.360(+0,01%)
2021-12-02
1.727.430(+0,01%) 18.362(+0,01%)
2021-12-03
1.727.560(+0,01%) 18.363(+0,01%)
2021-12-04
1.727.701(+0,01%) 18.364(+0,01%)
2021-12-05
1.727.828(+0,01%) 18.364(=)
2021-12-06
1.727.942(+0,01%) 18.364(=)
2021-12-07
1.728.015(=) 18.365(+0,01%)
2021-12-08
1.728.113(+0,01%) 18.367(+0,01%)
2021-12-09
1.728.237(+0,01%) 18.369(+0,01%)
2021-12-10
1.728.410(+0,01%) 18.371(+0,01%)
2021-12-11
1.728.548(+0,01%) 18.372(+0,01%)
2021-12-12
1.728.689(+0,01%) 18.373(+0,01%)
2021-12-13
1.728.820(+0,01%) 18.373(=)
2021-12-14
1.728.906(=) 18.374(+0,01%)
2021-12-15
1.729.035(+0,01%) 18.375(+0,01%)
2021-12-16
1.729.208(+0,01%) 18.376(+0,01%)
2021-12-17
1.729.401(+0,01%) 18.378(+0,01%)
2021-12-18
1.729.582(+0,01%) 18.379(+0,01%)
2021-12-19
1.729.777(+0,01%) 18.379(=)
2021-12-20
1.729.964(+0,01%) 18.379(=)
2021-12-21
1.730.112(+0,01%) 18.379(=)
2021-12-22
1.730.335(+0,01%) 18.381(+0,01%)
2021-12-23
1.730.602(+0,02%) 18.383(+0,01%)
2021-12-24
1.730.905(+0,02%) 18.386(+0,02%)
2021-12-25
1.731.199(+0,02%) 18.386(=)
2021-12-26
1.731.515(+0,02%) 18.387(+0,01%)
2021-12-27
1.731.789(+0,02%) 18.387(=)
2021-12-28
1.732.007(+0,01%) 18.387(=)
2021-12-29
1.732.369(+0,02%) 18.389(+0,01%)
2021-12-30
1.732.835(+0,03%) 18.393(+0,02%)
2021-12-31
1.733.325(+0,03%) 18.393(=)
2022-01-01
1.733.788(+0,03%) 18.393(=)
2022-01-02
1.734.292(+0,03%) 18.393(=)
2022-01-03
1.734.808(+0,03%) 18.395(+0,01%)
2022-01-04
1.735.591(+0,05%) 18.396(+0,01%)
2022-01-05
1.736.847(+0,07%) 18.397(+0,01%)
2022-01-06
1.739.353(+0,14%) 18.398(+0,01%)
2022-01-07
1.743.547(+0,24%) 18.398(=)
2022-01-08
1.749.530(+0,34%) 18.400(+0,01%)
2022-01-09
1.757.460(+0,45%) 18.402(+0,01%)
2022-01-10
1.765.604(+0,46%) 18.403(+0,01%)
2022-01-11
1.771.998(+0,36%) 18.405(+0,01%)
2022-01-12
1.778.827(+0,39%) 18.407(+0,01%)
2022-01-13
1.791.070(+0,69%) 18.412(+0,03%)
2022-01-14
1.809.010(+1%) 18.414(+0,01%)
2022-01-15
1.830.251(+1,2%) 18.425(+0,06%)
2022-01-16
1.852.958(+1,2%) 18.431(+0,03%)
2022-01-17
1.879.839(+1,5%) 18.433(+0,01%)
2022-01-18
1.903.190(+1,2%) 18.434(+0,01%)
2022-01-19
1.933.052(+1,6%) 18.444(+0,05%)
2022-01-20
1.972.893(+2,1%) 18.457(+0,07%)
2022-01-21
2.017.531(+2,3%) 18.469(+0,07%)
2022-01-22
2.067.062(+2,5%) 18.478(+0,05%)
2022-01-23
2.121.242(+2,6%) 18.490(+0,06%)
2022-01-24
2.169.653(+2,3%) 18.506(+0,09%)
2022-01-25
2.216.829(+2,2%) 18.523(+0,09%)
2022-01-26
2.277.762(+2,7%) 18.559(+0,19%)
2022-01-27
2.347.498(+3,1%) 18.599(+0,22%)
2022-01-28
2.421.443(+3,1%) 18.642(+0,23%)
2022-01-29
2.502.437(+3,3%) 18.686(+0,24%)
2022-01-30
2.584.596(+3,3%) 18.729(+0,23%)
2022-01-31
2.669.638(+3,3%) 18.764(+0,19%)
2022-02-01
2.730.828(+2,3%) 18.792(+0,15%)
2022-02-10
3.666.285(n.a.) 19.917(n.a.)
2022-02-11
3.764.458(+2,7%) 20.059(+0,71%)
2022-02-12
3.831.964(+1,8%) 20.202(+0,71%)
2022-02-13
3.912.198(+2,1%) 20.359(+0,78%)
2022-02-14
3.912.198(=) 20.359(=)
2022-02-15
3.975.779(+1,6%) 20.494(+0,66%)
2022-02-16
4.055.675(+2%) 20.701(+1%)
2022-02-17
4.146.197(+2,2%) 20.954(+1,2%)
2022-02-18
4.241.800(+2,3%) 21.198(+1,2%)
2022-02-19
4.334.739(+2,2%) 21.443(+1,2%)
2022-02-20
4.411.892(+1,8%) 21.636(+0,9%)
2022-02-21
4.484.753(+1,7%) 21.821(+0,86%)
2022-02-22
4.540.656(+1,2%) 22.000(+0,82%)
2022-02-23
4.607.029(+1,5%) 22.272(+1,2%)
2022-02-24
4.684.839(+1,7%) 22.529(+1,2%)
2022-02-25
4.750.496(+1,4%) 22.755(+1%)
2022-02-26
4.815.692(+1,4%) 23.011(+1,1%)
2022-02-27
4.885.353(+1,4%) 23.270(+1,1%)
2022-02-28
4.950.649(+1,3%) 23.446(+0,76%)
2022-03-01
5.005.892(+1,1%) 23.633(+0,8%)
2022-03-02
5.067.735(+1,2%) 23.860(+0,96%)
2022-03-03
5.139.305(+1,4%) 24.092(+0,97%)
2022-03-04
5.210.263(+1,4%) 24.349(+1,1%)
2022-03-05
5.274.596(+1,2%) 24.604(+1%)
2022-03-06
5.338.116(+1,2%) 24.789(+0,75%)
2022-03-07
5.393.533(+1%) 24.935(+0,59%)
2022-03-08
5.434.108(+0,75%) 25.049(+0,46%)
2022-03-09
5.483.524(+0,91%) 25.281(+0,93%)
2022-03-10
5.546.271(+1,1%) 25.486(+0,81%)
2022-03-11
5.609.096(+1,1%) 25.697(+0,83%)
2022-03-12
5.665.636(+1%) 25.860(+0,63%)
2022-03-13
5.720.394(+0,97%) 26.029(+0,65%)
2022-03-14
5.772.396(+0,91%) 26.154(+0,48%)
2022-03-15
5.808.242(+0,62%) 26.262(+0,41%)
2022-03-16
5.855.240(+0,81%) 26.442(+0,69%)
2022-03-17
5.911.813(+0,97%) 26.600(+0,6%)
2022-03-18
5.966.960(+0,93%) 26.764(+0,62%)
2022-03-19
6.016.206(+0,83%) 26.919(+0,58%)
2022-03-20
6.061.939(+0,76%) 27.045(+0,47%)
2022-03-21
2022-03-22
6.131.791(n.a.) 27.176(n.a.)
2022-03-23
6.153.211(+0,35%) 27.246(+0,26%)
2022-03-24
6.189.816(+0,59%) 27.356(+0,4%)
2022-03-25
6.238.879(+0,79%) 27.485(+0,47%)
2022-03-26
6.287.107(+0,77%) 27.601(+0,42%)
2022-03-27
6.334.354(+0,75%) 27.699(+0,36%)
2022-03-28
6.377.719(+0,68%) 27.767(+0,25%)
2022-03-29
6.410.635(+0,52%) 27.831(+0,23%)
2022-03-30
6.452.108(+0,65%) 27.913(+0,29%)
2022-03-31
6.504.873(+0,82%) 28.010(+0,35%)
2022-04-01
6.552.920(+0,74%) 28.097(+0,31%)
2022-04-02
6.606.464(+0,82%) 28.200(+0,37%)
2022-04-03
6.653.841(+0,72%) 28.248(+0,17%)
2022-04-04
6.702.086(+0,73%) 28.286(+0,13%)
2022-04-05
6.735.920(+0,5%) 28.327(+0,14%)
2022-04-06
6.778.235(+0,63%) 28.387(+0,21%)
2022-04-07
6.832.377(+0,8%) 28.456(+0,24%)
2022-04-08
6.887.421(+0,81%) 28.528(+0,25%)
2022-04-09
6.939.525(+0,76%) 28.590(+0,22%)
2022-04-10
6.991.687(+0,75%) 28.646(+0,2%)
2022-04-11
7.039.563(+0,68%) 28.684(+0,13%)
2022-04-12
7.072.699(+0,47%) 28.721(+0,13%)
2022-04-13
7.124.030(+0,73%) 28.765(+0,15%)
2022-04-14
7.180.734(+0,8%) 28.825(+0,21%)
2022-04-15
7.237.050(+0,78%) 28.884(+0,2%)
2022-04-16
7.287.343(+0,69%) 28.945(+0,21%)
2022-04-17
7.334.352(+0,65%) 28.992(+0,16%)
2022-04-18
7.374.251(+0,54%) 29.023(+0,11%)
2022-04-19
7.402.533(+0,38%) 29.049(+0,09%)
2022-04-20
7.440.164(+0,51%) 29.102(+0,18%)
2022-04-21
7.487.624(+0,64%) 29.151(+0,17%)
2022-04-22
7.535.033(+0,63%) 29.201(+0,17%)
2022-04-23
7.577.841(+0,57%) 29.257(+0,19%)
2022-04-24
7.621.562(+0,58%) 29.284(+0,09%)
2022-04-25
7.660.012(+0,5%) 29.308(+0,08%)
2022-04-26
7.688.507(+0,37%) 29.344(+0,12%)
2022-04-27
7.725.765(+0,48%) 29.402(+0,2%)
2022-04-28
7.771.536(+0,59%) 29.467(+0,22%)
2022-04-29
7.813.849(+0,54%) 29.506(+0,13%)
2022-04-30
7.850.252(+0,47%) 29.548(+0,14%)
2022-05-01
7.876.508(+0,33%) 29.567(+0,06%)
2022-05-02
7.905.777(+0,37%) 29.600(+0,11%)
2022-05-03
7.925.130(+0,24%) 29.631(+0,1%)
2022-05-04
7.952.192(+0,34%) 29.683(+0,18%)
2022-05-05
7.978.912(+0,34%) 29.708(+0,08%)
2022-05-06
8.000.280(+0,27%) 29.726(+0,06%)
2022-05-07
8.023.895(+0,3%) 29.761(+0,12%)
2022-05-08
8.058.591(+0,43%) 29.785(+0,08%)
2022-05-09
8.099.533(+0,51%) 29.813(+0,09%)
2022-05-10
8.133.197(+0,42%) 29.843(+0,1%)
2022-05-11
8.172.238(+0,48%) 29.894(+0,17%)
2022-05-12
8.217.978(+0,56%) 29.935(+0,14%)
2022-05-13
8.260.356(+0,52%) 29.974(+0,13%)
2022-05-14
8.299.584(+0,47%) 30.005(+0,1%)
2022-05-15
8.338.211(+0,47%) 30.039(+0,11%)
2022-05-16
8.373.056(+0,42%) 30.061(+0,07%)
2022-05-17
8.399.390(+0,31%) 30.089(+0,09%)
2022-05-18
8.433.124(+0,4%) 30.122(+0,11%)
2022-05-19
8.474.651(+0,49%) 30.175(+0,18%)
2022-05-20
8.513.463(+0,46%) 30.211(+0,12%)
2022-05-21
8.552.464(+0,46%) 30.255(+0,15%)
2022-05-22
8.587.421(+0,41%) 30.292(+0,12%)
2022-05-23
8.618.683(+0,36%) 30.307(+0,05%)
2022-05-24
8.641.599(+0,27%) 30.337(+0,1%)
2022-05-25
8.671.121(+0,34%) 30.369(+0,11%)
2022-05-26
8.705.990(+0,4%) 30.418(+0,16%)
2022-05-27
8.737.532(+0,36%) 30.458(+0,13%)
2022-05-28
8.765.867(+0,32%) 30.458(=)
2022-05-29
8.790.786(+0,28%) 30.536(+0,26%)
2022-05-30
8.811.614(+0,24%) 30.558(+0,07%)
2022-05-31
8.830.300(+0,21%) 30.582(+0,08%)
2022-06-01
8.850.282(+0,23%) 30.618(+0,12%)
2022-06-02
8.872.937(+0,26%) 30.653(+0,11%)
2022-06-03
8.893.475(+0,23%) 30.677(+0,08%)
2022-06-04
8.913.027(+0,22%) 30.712(+0,11%)
2022-06-05
8.929.654(+0,19%) 30.735(+0,07%)
2022-06-06
8.945.784(+0,18%) 30.752(+0,06%)
2022-06-07
8.957.135(+0,13%) 30.773(+0,07%)
2022-06-08
8.972.654(+0,17%) 30.797(+0,08%)
2022-06-09
8.990.929(+0,2%) 30.818(+0,07%)
2022-06-10
9.008.130(+0,19%) 30.844(+0,08%)
2022-06-11
9.023.920(+0,18%) 30.866(+0,07%)
2022-06-12
9.038.604(+0,16%) 30.879(+0,04%)
2022-06-13
9.051.732(+0,15%) 30.891(+0,04%)
2022-06-14
9.061.936(+0,11%) 30.910(+0,06%)
2022-06-15
9.075.966(+0,15%) 30.935(+0,08%)
2022-06-16
9.092.521(+0,18%) 30.963(+0,09%)
2022-06-17
9.108.323(+0,17%) 30.980(+0,05%)
2022-06-18
9.123.102(+0,16%) 31.003(+0,07%)
2022-06-19
9.136.849(+0,15%) 31.023(+0,06%)
2022-06-20
9.149.733(+0,14%) 31.032(+0,03%)
2022-06-21
9.159.940(+0,11%) 31.045(+0,04%)
2022-06-22
9.173.938(+0,15%) 31.057(+0,04%)
2022-06-23
9.190.098(+0,18%) 31.077(+0,06%)
2022-06-24
9.207.880(+0,19%) 31.091(+0,05%)
2022-06-25
9.223.944(+0,17%) 31.107(+0,05%)
2022-06-26
9.239.615(+0,17%) 31.116(+0,03%)
2022-06-27
9.253.386(+0,15%) 31.126(+0,03%)
2022-06-28
9.265.374(+0,13%) 31.139(+0,04%)
2022-06-29
9.283.083(+0,19%) 31.246(+0,34%)
2022-06-30
9.305.998(+0,25%) 31.266(+0,06%)
2022-07-01
9.329.520(+0,25%) 31.281(+0,05%)
2022-07-02
9.352.645(+0,25%) 31.297(+0,05%)
2022-07-03
9.375.972(+0,25%) 31.308(+0,04%)
2022-07-04
9.398.126(+0,24%) 31.316(+0,03%)
2022-07-05
9.418.900(+0,22%) 31.332(+0,05%)
2022-07-06
9.451.806(+0,35%) 31.348(+0,05%)
2022-07-07
9.496.651(+0,47%) 31.363(+0,05%)
2022-07-08
9.544.437(+0,5%) 31.377(+0,04%)
2022-07-09
9.593.994(+0,52%) 31.403(+0,08%)
2022-07-10
9.645.732(+0,54%) 31.416(+0,04%)
2022-07-11
9.696.650(+0,53%) 31.426(+0,03%)
2022-07-12
9.742.683(+0,47%) 31.445(+0,06%)
2022-07-13
9.810.874(+0,7%) 31.465(+0,06%)
2022-07-14
9.902.932(+0,94%) 31.494(+0,09%)
2022-07-15
10.000.720(+0,99%) 31.528(+0,11%)
2022-07-16
10.100.011(+0,99%) 31.559(+0,1%)
2022-07-17
10.204.843(+1%) 31.580(+0,07%)
2022-07-18
10.308.445(+1%) 31.594(+0,04%)
2022-07-19
10.388.078(+0,77%) 31.610(+0,05%)
2022-07-20
10.469.440(+0,78%) 31.643(+0,1%)
2022-07-21
10.604.679(+1,3%) 31.697(+0,17%)
2022-07-22
10.785.505(+1,7%) 31.735(+0,12%)
2022-07-23
10.981.802(+1,8%) 31.799(+0,2%)
2022-07-24
11.173.911(+1,7%) 31.852(+0,17%)
2022-07-25
11.346.584(+1,5%) 31.885(+0,1%)
2022-07-26
11.500.595(+1,4%) 31.940(+0,17%)
2022-07-27
11.680.821(+1,6%) 32.048(+0,34%)
2022-07-28
11.888.057(+1,8%) 32.170(+0,38%)
2022-07-29
12.118.112(+1,9%) 32.286(+0,36%)
2022-07-30
12.340.050(+1,8%) 32.416(+0,4%)
2022-07-31
12.553.013(+1,7%) 32.507(+0,28%)
2022-08-01
12.749.822(+1,6%) 32.585(+0,24%)
2022-08-02
12.917.500(+1,3%) 32.694(+0,33%)
2022-08-03
13.113.301(+1,5%) 32.819(+0,38%)
2022-08-04
13.344.898(+1,8%) 32.976(+0,48%)
2022-08-05
13.598.290(+1,9%) 33.159(+0,55%)
2022-08-06
13.835.099(+1,7%) 33.348(+0,57%)
2022-08-07
14.049.978(+1,6%) 33.509(+0,48%)
2022-08-08
14.248.541(+1,4%) 33.663(+0,46%)
2022-08-09
14.421.539(+1,2%) 33.825(+0,48%)
2022-08-10
14.618.271(+1,4%) 34.075(+0,74%)
2022-08-11
14.861.375(+1,7%) 34.323(+0,73%)
2022-08-12
15.086.304(+1,5%) 34.537(+0,62%)
2022-08-13
15.278.668(+1,3%) 34.763(+0,65%)
2022-08-14
15.445.279(+1,1%) 35.001(+0,68%)
2022-08-15
15.615.251(+1,1%) 35.156(+0,44%)
2022-08-16
15.775.032(+1%) 35.371(+0,61%)
2022-08-17
15.953.318(+1,1%) 35.655(+0,8%)
2022-08-18
16.161.801(+1,3%) 35.955(+0,84%)
2022-08-19
16.423.053(+1,6%) 36.234(+0,78%)
2022-08-20
16.678.863(+1,6%) 36.517(+0,78%)
2022-08-21
16.921.653(+1,5%) 36.780(+0,72%)
2022-08-22
17.139.528(+1,3%) 37.008(+0,62%)
2022-08-23
17.325.025(+1,1%) 37.277(+0,73%)
2022-08-24
17.519.248(+1,1%) 37.594(+0,85%)
2022-08-25
17.756.658(+1,4%) 37.887(+0,78%)
2022-08-26
17.983.797(+1,3%) 38.197(+0,82%)
2022-08-27
18.180.425(+1,1%) 38.522(+0,85%)
2022-08-28
18.353.290(+0,95%) 38.770(+0,64%)
2022-08-29
18.506.515(+0,83%) 39.005(+0,61%)
2022-08-30
18.632.422(+0,68%) 39.253(+0,64%)
2022-08-31
18.772.004(+0,75%) 39.564(+0,79%)
2022-09-01
18.939.344(+0,89%) 39.880(+0,8%)
2022-09-02
19.092.657(+0,81%) 40.198(+0,8%)
2022-09-03
19.228.082(+0,71%) 40.545(+0,86%)
2022-09-04
19.345.212(+0,61%) 40.829(+0,7%)
2022-09-05
19.450.222(+0,54%) 41.054(+0,55%)
2022-09-06
19.534.517(+0,43%) 41.293(+0,58%)
2022-09-07
19.635.246(+0,52%) 41.575(+0,68%)
2022-09-08
19.761.733(+0,64%) 41.840(+0,64%)
2022-09-09
19.882.393(+0,61%) 42.101(+0,62%)
2022-09-10
19.982.056(+0,5%) 42.313(+0,5%)
2022-09-11
20.071.967(+0,45%) 42.510(+0,47%)
2022-09-12
20.156.992(+0,42%) 42.637(+0,3%)
2022-09-13
20.221.686(+0,32%) 42.794(+0,37%)
2022-09-14
20.300.387(+0,39%) 42.985(+0,45%)
2022-09-15
20.399.933(+0,49%) 43.177(+0,45%)
2022-09-16
20.488.312(+0,43%) 43.347(+0,39%)
2022-09-17
20.566.116(+0,38%) 43.533(+0,43%)
2022-09-18
20.635.847(+0,34%) 43.672(+0,32%)
2022-09-19
20.699.467(+0,31%) 43.754(+0,19%)
2022-09-20
20.740.797(+0,2%) 43.827(+0,17%)
2022-09-21
20.779.307(+0,19%) 43.951(+0,28%)
2022-09-22
20.840.785(+0,3%) 44.071(+0,27%)
2022-09-23
20.918.843(+0,37%) 44.177(+0,24%)
2022-09-24
20.982.896(+0,31%) 44.262(+0,19%)
2022-09-25
21.023.814(+0,2%) 44.331(+0,16%)
2022-09-26
21.067.544(+0,21%) 44.375(+0,1%)
2022-09-27
21.118.325(+0,24%) 44.463(+0,2%)
2022-09-28
21.118.341(=) 44.463(=)
2022-09-29
21.118.365(=) 44.463(=)
2022-09-30
21.118.381(=) 44.463(=)
2022-10-01
21.118.407(=) 44.463(=)
2022-10-02
21.118.415(=) 44.463(=)
2022-10-03
21.118.427(=) 44.463(=)
2022-10-04
21.118.451(=) 44.463(=)
2022-10-05
21.118.458(=) 44.463(=)
2022-10-06
21.118.473(=) 44.463(=)
2022-10-07
21.118.493(=) 44.463(=)
2022-10-08
21.118.499(=) 44.463(=)
2022-10-09
21.118.508(=) 44.463(=)
2022-10-10
21.118.521(=) 44.463(=)
2022-10-11
21.118.540(=) 44.463(=)
2022-10-12
21.118.548(=) 44.469(+0,01%)
2022-10-13
21.118.553(=) 44.469(=)
2022-10-14
21.118.558(=) 44.469(=)
2022-10-15
21.118.561(=) 44.469(=)
2022-10-16
21.118.564(=) 44.469(=)
2022-10-17
21.118.575(=) 44.469(=)
2022-10-18
21.118.581(=) 44.469(=)
2022-10-19
21.118.587(=) 44.469(=)
2022-10-20
21.118.593(=) 44.469(=)
2022-10-21
21.118.597(=) 44.469(=)
2022-10-22
21.118.598(=) 44.469(=)
2022-10-23
21.118.605(=) 44.469(=)
2022-10-24
21.118.613(=) 44.469(=)
2022-10-25
21.118.622(=) 44.469(=)
2022-10-26
21.118.627(=) 44.469(=)
2022-10-27
21.118.628(=) 44.469(=)
2022-10-28
22.210.541(+5,2%) 46.544(+4,7%)
2022-10-29
22.255.067(+0,2%) 46.602(+0,12%)
2022-10-30
22.295.686(+0,18%) 46.644(+0,09%)
2022-10-31
22.318.035(+0,1%) 46.667(+0,05%)
2022-11-01
22.383.318(+0,29%) 46.719(+0,11%)
2022-11-02
22.453.714(+0,31%) 46.781(+0,13%)
2022-11-03
22.521.187(+0,3%) 46.850(+0,15%)
2022-11-06
22.674.944(n.a.) 47.027(n.a.)
2022-11-07
22.706.566(+0,14%) 47.069(+0,09%)
2022-11-08
22.790.250(+0,37%) 47.139(+0,15%)
2022-11-09
22.877.660(+0,38%) 47.236(+0,21%)
2022-11-10
22.956.237(+0,34%) 47.336(+0,21%)
2022-11-11
23.030.330(+0,32%) 47.417(+0,17%)
2022-11-12
23.109.816(+0,35%) 47.512(+0,2%)
2022-11-13
23.178.710(+0,3%) 47.579(+0,14%)
2022-11-14
23.216.265(+0,16%) 47.627(+0,1%)
2022-11-15
23.319.094(+0,44%) 47.715(+0,18%)
2022-11-16
23.426.796(+0,46%) 47.826(+0,23%)
2022-11-17
23.519.801(+0,4%) 47.959(+0,28%)
2022-11-18
23.604.176(+0,36%) 48.058(+0,21%)
2022-11-19
23.694.063(+0,38%) 48.159(+0,21%)
2022-11-20
23.771.785(+0,33%) 48.281(+0,25%)
2022-11-21
23.814.209(+0,18%) 48.424(+0,3%)
2022-11-21
23.814.209(=) 48.424(=)
2022-11-22
23.935.445(+0,51%) 48.482(+0,12%)
2022-11-23
24.068.806(+0,56%) 48.642(+0,33%)
2022-11-24
24.128.914(+0,25%) 48.772(+0,27%)
2022-11-25
24.246.754(+0,49%) 48.872(+0,21%)
2022-11-26
24.372.081(+0,52%) 49.036(+0,34%)
2022-11-27
24.470.557(+0,4%) 49.178(+0,29%)
2022-11-28
24.576.480(+0,43%) 49.281(+0,21%)
2022-11-29
24.654.770(+0,32%) 49.434(+0,31%)
2022-11-30
24.793.166(+0,56%) 49.644(+0,42%)
2022-12-01
24.911.367(+0,48%) 49.826(+0,37%)
2022-12-02
25.021.195(+0,44%) 50.013(+0,38%)
Nguồn: Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản


Các ca nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản (47 tỉnh - từ 16 tháng 1 đến 26 tháng 2 năm 2020)
Date
Hokkaidō
Honshū Shikoku Kyūshū
Okinawa
Other National

new
National

cumulative
Total

Tested
Domestic

Tested[i 1]
Sources
Kantō Chūbu Kinki
Kanagawa
Tokyo
Chiba
Saitama
Tochigi
Nagano
Aichi
Ishikawa
Gifu
Nara
Osaka
Mie
Kyoto
Wakayama
Tokushima
Fukuoka
Kumamoto
Repatriated
Abroad
2020-01-16 (1) 1 (0, 1) 1 (0, 1)
2020-01-24 (1) 1 (0, 1) 2 (0, 2)
2020-01-25 (1) 1 (0, 1) 3 (0, 3)
2020-01-26 (1) 1 (0, 1) 4 (0, 4)
2020-01-28 (1) (1) 1 3 (1, 2) 7 (1, 6)
2020-01-29 1 1 (1, 0) 8 (2, 6)
2020-01-30 (1) (1) (1) (3) 6 (0, 6) 14 (2, 12)
2020-01-31 1 (2) 3 (1, 2) 17 (3, 14)
2020-02-01 (3) 3 (0, 3) 20 (3, 17)
2020-02-04 (1) (1) (1)[i 2] 3 (0, 3) 23 (3, 20)
2020-02-05 (1) 1 2 (1, 1) 25 (4, 21)
2020-02-08 (1) 1 (0, 1) 26 (4, 22)
2020-02-11 (2) 2 (0, 2) 28 (4, 24)
2020-02-12 1[i 3] 1 (1, 0) 29 (5, 24)
2020-02-13 1[i 4] 1 1 1 4 (4, 0) 33 (9, 24)
2020-02-14 1 1 2 1 1 1 (1) 8 (7, 1) 41 (16,25)
2020-02-15 8 1 3 12 (12,0) 53 (28,25)
2020-02-16 4 1 1 6 (6, 0) 59 (34,25) 1,251 487
2020-02-17 1 1 4 1[i 5] 7 (7, 0) 66 (40,25) 1,287 523
2020-02-18 1 3 1 3 8 (8, 0) 74 (48,25) 1,296 532
2020-02-19 2 2 3 1 1 (1) 10 (9, 1) 84 (58,26) 1,432 603
2020-02-20 1 2 1 1 2 1 2[i 6] 10 (10,0) 94 (68,26) 1,522 693
2020-02-21 3 3 3 1 1 2 1 1 15 (15,0) 109 (83,26)
2020-02-22 9 4 2 2 1 4 1 1 2 26 (26,0) 135 (109,26)
2020-02-23 9 1 2 12 (12,0) 147 (121,26)
2020-02-24 4 1 3 2 1 2 13 (13,0) 160 (134,26)
2020-02-25 5 1 3 1 1 11 (11,0) 171 (145,26)
2020-02-26 4[i 7] 1 3 3 1 5 1 18 (18,0) 189 (163,26)
Total (All) 39 18 35 12 2 1 2 25 4 1 1 1 1 2 13 1 2 5 3 6 14 1
Total (Domestic) 38 17 32 10 2 1 2 23 4 1 1 1 0 1 13 1 2 5 3 6 0 0
Total (China travel) 1 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 1
Date
Hokkaidō
Kanagawa
Tokyo
Chiba
Saitama
Tochigi
Nagano
Aichi
Ishikawa
Gifu
Nara
Osaka
Mie
Kyoto
Wakayama
Tokushima
Fukuoka
Kumamoto
Okinawa
Repatriated
Abroad
National

new
National

cumulative
Total

Tested
Domestic

Tested[i 1]
Sources
Kantō Chūbu Kinki Shikoku Kyūshū Other
Honshū
Sources [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
Notes:

^ A single number enclosed in parenthesis indicates cases with China travel history.

A pair of numbers enclosed in parentheses, in the form of (A, B), indicates the number of cases without (A) and with (B) China travel history.
 1. ^ a b Excluding those repatriated.
 2. ^ Diagnosis made with a sample of the patient when the patient had already left Japan.
 3. ^ Medical examiner of the Diamond Princess cruise ship.
 4. ^ The patient died on 13 February.
 5. ^ Employee of the Ministry of Health, Labour and Welfare, working on the cruise ship.
 6. ^ Employees of the MHLWCabinet Secretariat working on the cruise ship.
 7. ^ One of the patients, from Hakodate, passed away on 25 February; the patient's test result turned out positive on 26 February.

Tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Một công dân Trung Quốc 30 tuổi, người trước đây đã đến Vũ Hán đã phát sốt vào ngày 3 tháng 1 và sau đó trở về Nhật Bản vào ngày 6 tháng 1. Anh ấy đã thử nghiệm dương tính trong một lần nhập viện từ ngày 10 đến 15 tháng 1. Anh ta đã không đến chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, nhưng có thể đã có liên lạc chặt chẽ với một người bị lây bệnh ở Vũ Hán.[23][24] Vào ngày 24 tháng 1, một ca bệnh thứ hai đã được xác nhận thông qua một người Trung Quốc đến từ Vũ Hán.[25] Vào ngày 25 tháng 1, ca bệnh thứ ba được xác nhận ở một phụ nữ từ Vũ Hán.[26]

Nhật Bản đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung, do Thế vận hội Mùa hè 2020 sắp tới được tổ chức tại Tokyo.[27] Mặc dù vậy, vào ngày 28 tháng 1, các ca bệnh thứ năm, thứ sáu và thứ bảy đã được xác nhận tại Nhật Bản, bao gồm một người đàn ông chưa từng đến thăm Vũ Hán. Người đàn ông này được báo cáo là một tài xế xe buýt du lịch, người đã lái một nhóm người đến từ Vũ Hán hồi đầu tháng 1.[28][29] Hướng dẫn viên của nhóm cũng đã được xác nhận dương tính với virus.[30] Vào ngày 29 tháng 1, một người đàn ông và phụ nữ Trung Quốc ở độ tuổi 40 đã được xét nghiệm dương tính với coronavirus ở tỉnh Aichi và Hokkaido.[31]

Vào ngày 30 tháng 1, có ba người quốc tịch Nhật Bản đến Haneda sau khi được sơ tán khỏi Vũ Hán đã có kết quả dương tính.[32] Ba ca bệnh khác đã được xác nhận trong cùng một ngày. Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố hai công dân Nhật Bản quay trở lại thông qua Haneda từ chối yêu cầu được kiểm tra thêm và nói rằng các quan chức không thể buộc họ phải làm điều đó một cách hợp pháp.[30] Chính phủ công bố vào ngày 31 tháng 1 rằng hai người này đã chấp nhận để xét nghiệm.[33]

Tháng hai[sửa | sửa mã nguồn]

Từ ngày 3 tháng 2, Nhật Bản không nhận bất kỳ ai có lịch sử du lịch đến và đi từ tỉnh Hồ Bắc hoặc có hộ chiếu Trung Quốc chính thức được cấp từ Hồ Bắc.[34] Ngoài ra, khách du lịch không phải người Nhật Bản được yêu cầu điền vào bảng câu hỏi khai báo sức khỏe về việc họ có (hoặc sẽ) đi du lịch đến Hồ Bắc trong vòng 14 ngày hay không.

Vào ngày 11 tháng 2, hai người di tản từ Vũ Hán đã được xét nghiệm dương tính sau khi thử nghiệm trước đó trả về kết quả âm tính.[35] Ba ca bệnh khác đã được xác nhận trong hai ngày, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 31.[36]

Vào ngày 12 tháng 2, Nhật Bản đã công bố hạn chế nhập cảnh đối với bất kỳ ai đi du lịch đến và từ Chiết Giang hoặc có hộ chiếu Trung Quốc được cấp từ Chiết Giang.[37]

Vào ngày 13 tháng 2, một phụ nữ ở độ tuổi 80 bị nhiễm coronavirus đã chết ở tỉnh Kanagawa, bên cạnh Tokyo, đây là cái chết đầu tiên của một người nhiễm virus ở Nhật Bản.[38] Bà là mẹ vợ của một tài xế taxi làm việc tại Tokyo, người được xác nhận là bị nhiễm virus trước đó.[39]

Vào ngày 14 tháng 2, một cặp vợ chồng, cả hai đều ở độ tuổi 60, đã có kết quả dương tính sau khi quay trở về sau kỳ nghỉ mười ngày ở Hawaii, trong đó người đàn ông bắt đầu có triệu chứng.[40][41] Vào ngày 16 tháng 2, có thông tin rằng họ đã sử dụng Delta Airlines để trở về Tokyo từ Oahu và ở lại Grand Waikikian.[42] Theo dõi các mối quan hệ của hai người này đã được hãng hàng không đưa ra để xác định xem có ai nữa bị nhiễm virus hay không.

Vào ngày 18 tháng 2, tỉnh Wakayama thông báo rằng ba người được xác nhận nhiễm virut với một trong số họ là bệnh nhân tại Bệnh viện Saisekai Arida.[43] Hai người còn lại bao gồm con trai của một bác sĩ được xét nghiệm dương tính và một y tá ở độ tuổi 30, làm việc với tư cách là thành viên của Đội Hỗ trợ Y tế Thảm họa sau khi được triển khai tới tàu Diamond Princess.

Vào ngày 20 tháng 2, tỉnh Fukuoka đã công bố trường hợp nhiễm virus đầu tiên với một người đàn ông Nhật Bản ở độ tuổi 60, không có lịch sử du lịch ở nước ngoài.[44]

Vào ngày 21 tháng 2, hai cậu bé tiểu học ở Hokkaido và một nam học sinh mầm non được xác nhận bị nhiễm coronavirus, bé học sinh mầm non vừa trở về từ một chiếc máy bay ra khỏi Vũ Hán cùng với cha mình, người cũng được xác nhận dương tính với virus.[45]

Vào ngày 22 tháng 2, một giáo viên trung học cơ sở làm việc tại tỉnh Chiba đã được xác nhận là nhiễm virus.[46]

Vào ngày 23 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo du khách Mỹ tại Nhật Bản phải thận trọng do sự lây lan của cộng đồng.[47] Nó được báo cáo cùng ngày rằng Tập đoàn công cộng đường cao tốc Nagoya đã công bố kế hoạch tạm thời đóng một số cổng thu phí và cho phép nhân viên làm việc tại nhà của họ sau khi một nhân viên quản lý các cổng thu phí được chẩn đoán là dương tính với virus.[48] Do tình trạng thiếu nhân sự, sáu cổng thu phí trên đường cao tốc Tokai và Manba dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối tuần.

Tác động[sửa | sửa mã nguồn]

Kệ trong một hiệu thuốc ở Nhật Bản đã bán hết sạch khẩu trang vào ngày 3 tháng 2 năm 2020

Thủ tướng Shinzō Abe đã nói rằng "coronavirus mới đang có tác động lớn đến du lịch, nền kinh tế và toàn xã hội của chúng ta".[49][50] Khẩu trang đã được bán hết trên toàn quốc và hàng tồn kho của khẩu trang đã bán hết chỉ trong một ngày sau khi có hàng mới.[51] Đã có áp lực đặt lên hệ thống chăm sóc sức khỏe khi nhu cầu kiểm tra y tế tăng lên.[52] Người dân Trung Quốc đã báo cáo sự phân biệt đối xử ngày càng tăng tại nước này.[53] Bộ trưởng y tế đã chỉ ra rằng tình hình chưa đạt đến mức mà các cuộc tụ họp đông người phải được hoãn lại.[54]

Các ngành hàng không, bán lẻ và du lịch đã báo cáo doanh số giảm và một số nhà sản xuất đã phàn nàn về sự gián đoạn đối với các nhà máy, hậu cần và chuỗi cung ứng của Trung Quốc.[55] Thủ tướng Abe đã cân nhắc sử dụng các quỹ khẩn cấp để giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với du lịch, trong đó công dân Trung Quốc chiếm 40%.[56] S & P Global lưu ý rằng các cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nhất là từ các công ty trải dài trong lĩnh vực du lịch, mỹ phẩm và bán lẻ mà có nguồn khách nhiều nhất đến từ khách du lịch Trung Quốc.[57] Nintendo tuyên bố rằng họ sẽ trì hoãn việc chuyển hàng Nintendo Switch, được sản xuất tại Trung Quốc, sang Nhật Bản.[58]

Sự bùng phát này đã là một mối lo ngại cho Thế vận hội Mùa hè 2020, dự kiến diễn ra tại Tokyo bắt đầu từ cuối tháng Bảy. Do đó, chính phủ quốc gia đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để giúp giảm thiểu tác động của dịch.[59][60] Ủy ban tổ chức Tokyo và Ủy ban Olympic quốc tế đã theo dõi tác động của dịch ở Nhật Bản.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 Tháng 12 năm 2022.
 2. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên nhk-covid19
 3. ^ “Tracking coronavirus: Map, data and timeline” [Theo dõi virus corona: Bản đồ, số liệu và dòng thời gian]. BNO News. ngày 17 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2020.
 4. ^ "新型コロナ:道内の発生状況 | 保健福祉部健康安全局地域保健課". www.pref.hokkaido.lg.jp. Truy cập 20 February 2020.
 5. ^ 神奈川県. "新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況". 神奈川県 (in Japanese). Truy cập 20 February 2020.
 6. ^ "東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報|東京都防災ホームページ" Lưu trữ 2020-02-17 tại Wayback Machine. www.bousai.metro.tokyo.lg.jp. Truy cập 20 February 2020.
 7. ^ 千葉県. "感染症発生情報". 千葉県 (in Japanese). Truy cập 20 February 2020.
 8. ^ 埼玉県. "新型コロナウイルスに関連した肺炎について". 埼玉県 (in Japanese). Truy cập 20 February 2020.
 9. ^ "新型コロナウイルス感染症について". 栃木県. Truy cập 22 February 2020.
 10. ^ "新型コロナウイルス感染症対策について/長野県" Lưu trữ 2020-02-25 tại Wayback Machine. www.pref.nagano.lg.jp. Truy cập 25 February 2020.
 11. ^ "中国湖北省で報告されている新型コロナウイルス感染症について - 愛知県" Lưu trữ 2020-02-22 tại Wayback Machine. www.pref.aichi.jp. Truy cập 20 February 2020.
 12. ^ 石川県. "新型コロナウイルス感染症について". 石川県 (in Japanese). Truy cập 21 February 2020.
 13. ^ "岐阜県:新型コロナウイルス感染症について". www.pref.gifu.lg.jp. Truy cập 26 February 2020.
 14. ^ "防災統括室/奈良県公式ホームページ". www.pref.nara.jp. Truy cập 20 February 2020.
 15. ^ "新型コロナウイルス感染症について". 大阪府 (in Japanese). Truy cập 20 February 2020.
 16. ^ "三重県|新型コロナウイルス感染症について". www.pref.mie.lg.jp (in Japanese). Truy cập 20 February 2020.
 17. ^ 京都府. "新型コロナウイルス感染症に関連する情報について". 京都府 (in Japanese). Truy cập 20 February 2020.
 18. ^ "和歌山県ホームページ Wakayama Prefecture Web Site". www.pref.wakayama.lg.jp (in Japanese). Truy cập 20 February 2020.
 19. ^ "新型コロナウイルス感染症について|徳島県ホームページ". 徳島県ホームページ (in Japanese). Truy cập 25 February 2020.
 20. ^ "新型コロナウイルス感染症について(県民のみなさま、医療機関・事業者の方への注意喚起) - 福岡県庁ホームページ" Lưu trữ 2020-02-26 tại Wayback Machine. www.pref.fukuoka.lg.jp. Truy cập 20 February 2020.
 21. ^ "新型コロナウイルス関連肺炎 / 熊本県" Lưu trữ 2020-02-19 tại Wayback Machine. www.pref.kumamoto.jp. Truy cập 21 February 2020.
 22. ^ "新型コロナウイルス感染症について(一般の方向け)/沖縄県". www.pref.okinawa.jp. Truy cập 20 February 2020.
 23. ^ Walter, Sim (ngày 16 tháng 1 năm 2020). “Japan confirms first case of infection from Wuhan coronavirus; Vietnam quarantines two tourists”. The Straits Times. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2020.
 24. ^ “WHO | Novel Coronavirus – Japan (ex-China)”. WHO. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2020.
 25. ^ “Japan confirms 2nd new virus case, braces for Chinese tourist influx”. ngày 24 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2020.
 26. ^ “Japan confirms third case of new coronavirus infection”. Japan Times. ngày 25 tháng 1 năm 2020.
 27. ^ Swift, Rocky (ngày 23 tháng 1 năm 2020). “Coronavirus spotlights Japan contagion risks as Olympics loom”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2020.
 28. ^ “Japan sees 1st coronavirus case not linked to recent travel to China”. ngày 28 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2020.
 29. ^ “Japan reports new coronavirus cases as it moves to evacuate nationals from Wuhan”. Japan Times. ngày 28 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2020.
 30. ^ a b “Wuhan virus: Evacuation of Japanese citizens from China in spotlight after two returnees refuse testing”. The Straits Times. ngày 30 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2020.
 31. ^ “Japan confirms 1st domestic case of coronavirus infection”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2020.
 32. ^ “New Coronavirus Detected in 3 Japanese Returnees from Wuhan”. nippon.com. ngày 30 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2020.
 33. ^ “Japan gov't criticized over initial coronavirus response”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2020.
 34. ^ “Important Notice on New Restrictions related to Novel Coronavirus: Embassy of Japan in the Philippines”. ph.emb-japan.go.jp. ngày 3 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2020.
 35. ^ Nohara, Yoshiaki; Furukawa, Yuki (ngày 11 tháng 2 năm 2020). “Two Japan Evacuees Get Coronavirus After First Testing Negative”. Bloomberg. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2020.
 36. ^ “Tokyo taxi driver and Wakayama surgeon test positive for COVID-19”. Japan Times. ngày 13 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020.
 37. ^ “Japan expands entry restrictions to virus-hit Zhejiang”. Nikkei Asian Review. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2020.
 38. ^ “Japan confirms its first COVID-19 death: Health minister”. CNA. ngày 13 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 1 Tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2020.
 39. ^ “Japan reports first COVID-19 death as three more domestic infection cases logged”. Japan Times. ngày 13 tháng 2 năm 2020. ISSN 0447-5763. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2020.
 40. ^ “Japanese man who visited Hawaii confirmed with coronavirus”. The Mainichi. ngày 15 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2020.
 41. ^ “Couple Tests Positive for Coronavirus After Returning From Vacation in Hawaii”. The New York Times. ngày 14 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2020.[liên kết hỏng]
 42. ^ “Couple from Japan later diagnosed with coronavirus took Delta Airlines flight”. ngày 17 tháng 2 năm 2020.
 43. ^ “3 More in Japan's Wakayama Confirmed Infected with Coronavirus”. nippon.com. ngày 18 tháng 2 năm 2020.
 44. ^ “First COVID-19 Coronavirus in Fukuoka”.
 45. ^ “(Update) 2 Hokkaido Boys Infected with New Coronavirus - JIJI PRESS”. jen.jiji.com.
 46. ^ “(Update 2) Teacher in Chiba Found Infected with Coronavirus – JIJI PRESS”. jen.jiji.com.
 47. ^ NEWS, KYODO. “U.S. raises travel alert to Japan due to "community spread" of virus”. Kyodo News+.
 48. ^ “名古屋高速 料金所事務員が新型コロナ感染 6料金所を閉鎖”. NHKニュース.
 49. ^ “Japan reports 20th case of coronavirus as Abe vows new steps to combat outbreak”. Japan Times. ngày 1 tháng 2 năm 2020. ISSN 0447-5763. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020.
 50. ^ “South Korea says Chinese tour guide arriving from Japan found to be infected with coronavirus”. Japan Times. ngày 1 tháng 2 năm 2020. ISSN 0447-5763. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020.
 51. ^ Takahashi, Ryusei (ngày 31 tháng 1 năm 2020). “Amid virus outbreak, Japan stores scramble to meet demand for face masks”. Japan Times. ISSN 0447-5763. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020.
 52. ^ “Japan seeks to contain economic impact of virus, new measures come into effect”. Reuters. ngày 1 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020.
 53. ^ Pfanner, Eric (ngày 30 tháng 1 năm 2020). “Chinese tourists finding they are no longer welcome as fear over coronavirus takes hold”. Japan Times. ISSN 0447-5763. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 54. ^ “3 Japanese returnees from Wuhan test positive for new coronavirus”. Japan Today. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020.
 55. ^ Siripala, Thisanka. “Will Japan's Economy Buckle Under the Coronavirus Outbreak?”. thediplomat.com. Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2020.
 56. ^ “Japan Considers Extra Spending Over Coronavirus's Impact on Tourism”. MSN. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 57. ^ “Chinese coronavirus fear spreads over luxury, retail sectors”. spglobal.com. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020.
 58. ^ “Coronavirus Delays Nintendo Switch Production, Shipments for Japan”. Anime News Network.
 59. ^ News, A. B. C. “Abe brushes aside worries of virus impact on Tokyo Olympics”. ABC News. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2020.
 60. ^ McCurry, Justin (ngày 1 tháng 2 năm 2020). “Tokyo 2020 organizers fight false rumors Olympics cancelled over coronavirus crisis”. The Guardian. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2020.

Bản mẫu:COVID-19