Khác biệt giữa các bản “Vữa”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các [[kim tự tháp Ai Cập]] thời đầu xây dựng trong giai đoạn 2600–2500 TCN, với các phiến đá lớn liên kết với nhau bằng vữa bùn và đất sét hoặc giữa đất sét và cát.<ref>{{cite web|url=http://www.touregypt.net/featurestories/smallstep.htm |title=Egypt: Egypt's Ancient, Small, Southern, Step Pyramids |publisher=Touregypt.net |date=2011-06-21 |accessdate=2012-11-03}}</ref> Các kim tự tháp Ai Cập về sau sử dụng vôi hoặc [[thạch cao]] làm vữa.<ref name="hcia.gr">{{cite web|url=http://www.hcia.gr/3a.html |title=HCIA - 2004 |publisher=Hcia.gr |date= |accessdate=2012-11-03}}</ref> Vữa thạch cao về cơ bản là hỗn hợp của bột thạch cao và cát, đây là loại vữa khá mịn.
 
In the [[Indiantiểu lục địa Ấn subcontinentĐộ]], multiplecác cementnhà typeskhảo havecổ beenđã observedphát inhiện thethấy sitesnhiều ofloại thevữa xi măng đã được sử dụng tại các khu di tích thuộc [[IndusVăn Valleyminh Civilizationlưu vực sông Ấn]], such as thenhư [[Mohenjo-daro]] city-settlement that dates toniên earlierđại thanhơn 2600 BCTCN. GypsumXi cementmăng thatthạch wascao "''light greyvật andliệu containedxám sand,nhẹ claychứa cát, traces ofđất calcium carbonatesét, andlẫn acanxi highcacbonat, percentagecùng ofnhiều limevôi''" wasđược useddùng inđể thexây constructionthành of wellsgiếng, drainsrãnh andthoát onnước thecũng exteriorsnhư ofmặt tiền của các "''importantcông trình lookingquan buildingstrọng''." Bitumenmột mortarsố wasđịa alsođiểm usednhư atKhu anhà lowertắm lớn tại Mohenjo-frequencydaro, includingngười incổ theđại [[Greatít Bath,sử Mohenjo-daro|Greatdụng Bath]]vữa atbitumen Mohenjo-darohơn.<ref name="ref12ciceh">{{Citation | title=History of science and technology in India, Volume 1 | author=O. P. Jaggi | publisher=Atma Ram, 1969 | isbn= | url=http://books.google.com/books?id=Qm3NAAAAMAAJ | quote=''... In some of the important-looking buildings, gypsum cement of a light gray colour was used on the outside to prevent the mud mortar from crumbling down. In a very well constructed drain of the Intermediate period, the mortar which was used contains a high percentage of lime instead of gypsum. Bitumen was found to have been used only at one place in Mohenjo-daro. This was in the construction of the great bath ...''}}</ref><ref name="ref60hozoj">{{Citation | title=History of Indian science, technology, and culture | author=Abdur Rahman | publisher=Oxford University Press, 1999 | isbn=978-0-19-564652-8 | url=http://books.google.com/books?id=4bnaAAAAMAAJ | quote=''... Gypsum cement was found to have been used in the construction of a well in Mohenjo-daro. The cement was light grey and contained sand, clay, traces of calcium carbonate, and a high percentage of lime ...''}}</ref>
 
Historically, building with [[concrete]] and mortar next appeared in [[Greece]]. The excavation of the underground aqueduct of Megara revealed that a reservoir was coated with a [[pozzolan]]ic mortar 12&nbsp;mm thick. This aqueduct dates back to c. 500 BC.<ref>[http://www.iwaponline.com/ws/00701/0165/007010165.pdf]</ref> Pozzolanic mortar is a lime based mortar, but is made with an additive of volcanic ash that allows it to be hardened underwater; thus it is known as hydraulic cement. The Greeks obtained the volcanic ash from the Greek islands Thira and Nisiros, or from the then Greek colony of Dicaearchia ([[Pozzuoli]]) near Naples, Italy. The Romans later improved the use and methods of making what became known as pozzolanic mortar and cement.<ref name="hcia.gr"/> Even later, the Romans used a mortar without [[pozzolan]]a using crushed [[terra cotta]], introducing [[aluminum oxide]] and [[silicon dioxide]] into the mix. This mortar was not as strong as pozzolanic mortar, but, because it was denser, it better resisted penetration by water.<ref>{{cite web|url=http://www.americanscientist.org/template/AssetDetail/assetid/17236/page/5 |title=American Scientist Online |publisher=Americanscientist.org |date= |accessdate=2012-11-03}}</ref>
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng