Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Braun Strowman”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
==== The Wyatt Family (2015–hiện tại) ====
Tại Raw ngày 24/8/2016 '''Braun Strowman''' xuất hiện lần đầu trên TV và tấn công  [[Dean Ambrose]] và [[Roman Reigns]]. Anh gia nhập [[The Wyatt Family]].
 
== Trong đấu vật ==
* '''Chiêu kết thúc'''
<!-- Do NOT change the order of the moves, as they comply with Wikipedia's Manual of Style. -->
** [[Professional wrestling throws#Chokeslam|Chokeslam]]<ref name="OWW">{{chú thích web|url=http://www.onlineworldofwrestling.com/bios/b/braun-strowman/|title=Braun Strowman|website=The Online World of Wrestling|accessdate=ngày 5 tháng 10 năm 2015}}</ref>
** [[Kata gatame|Lifting arm triangle choke]]<ref name="OWW"/>
** [[Cutter (professional wrestling)#Yokosuka cutter|Yokosuka cutter]]<ref name="OWW"/>
* '''Chiêu đã đăng ký'''
<!-- Do NOT change the order of the moves, as they comply with Wikipedia's Manual of Style. -->
** [[Professional wrestling attacks#Big boot|Big boot]]
** [[Professional wrestling throws|Body slam]]
** [[Suplex|Delayed vertical suplex]]
**[[suplex|Jackhammer]]
** [[Professional wrestling attacks#Shoulder block|High-impact shoulder block]]<ref name="OWW"/>
** [[Professional wrestling throws#Gorilla press slam|Military press drop]]
** [[Professional wrestling attacks|Turnbuckle thrust]]
* '''Quản lý'''
** '''[[Bray Wyatt]]'''
* '''Biệt hiệu'''
** "'''The Black Sheep'''"<ref name=Strowman>{{chú thích web|url=http://www.wwe.com/videos/bray-wyatt-introduces-braun-strowman-to-the-world-raw-aug-24-2015-27861589|title=Bray Wyatt introduces Braun Strowman to the world. Raw Aug 24 2015|publisher=[[WWE]]|date=ngày 24 tháng 8 năm 2015|accessdate=ngày 25 tháng 8 năm 2015}}</ref>
** "'''The New Face of Destruction'''"<ref>{{chú thích web|url=http://www.wwe.com/shows/smackdown/2015-08-27/bray-wyatt-introduces-braun-strowman-photos|title=Bray Wyatt introduces “The New Face of Destruction” Braun Strowman to the WWE Universe: photos|work=WWE}}</ref><ref>{{chú thích web|url=http://www.twm.news/articles/columns/the-face-of-destruction-braun-strowman/|title=The Face of Destruction – Braun Strowman – TWM News|author=Quinn Smith|work=TWM News}}</ref>
* '''Entrance themes'''
** '''"Live in Fear"''' by [[Mark Crozer]]<ref>{{chú thích web|url=http://pwtorch.com/artman2/publish/Other_News_4/article_73480.shtml|title=Hogan news: Hulk Hogan in "Adult Swim" show this weekend, new trailer & campaign for "Sadermania," Hogan tops WWE's latest "Top 50 List"|last=Caldwell|first=James|date=ngày 20 tháng 9 năm 2013|accessdate=ngày 25 tháng 3 năm 2014|publisher=Pro Wrestling Torch}}</ref> (WWE; ngày 24 tháng 8 năm 2015–nay; used while a part of [[The Wyatt Family]])
** '''"Swamp Gas"''' by [[Jim Johnston (composer)|Jim Johnston]] (WWE; 2015-present; used when teaming with [[Erick Rowan]] or [[Luke Harper]])
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh