Khác biệt giữa các bản “Visa Inc.”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| net_income = {{Increase}} {{USD|6.699 tỷ}} (2017)<ref name=10K/>
| assets = {{Increase}} {{USD|67.977 tỷ}} (2017)<ref name=10K/>
| equity = {{Increase}} {{USD|32.760 billiontỷ}} (2017)<ref name=10K/>
| num_employees = 11,300 (2015)
| homepage = {{URL|visa.com}}

Trình đơn chuyển hướng