Khác biệt giữa các bản “Lái Thiêu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Hành chính==
Phường Lái Thiêu được chia thành 9 khu phố gồm: Hòa Long, Long Thới, Chợ, Nguyễn Trãi, Đông Nhì, Đông Tư, Bình Hòa, Bình Đức 1, Bình Đức. 2
 
==Tham khảo==

Trình đơn chuyển hướng