Khác biệt giữa các bản “Sự tương đương khối lượng-năng lượng”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
3 Li + 1
1 p → 2 4
2 He), xác minh công thức của Einstein với độ chính xác là ± 0,5%. Năm 2005, [[Rainville]] và cộng sự. đã công bố một thử nghiệm trực tiếp về sự tương đương năng lượng của khối lượng bị mất trong năng lượng liên kết của neutron với các nguyên tử của các đồng vị silicilic và lưu huỳnh đặc biệt, bằng cách so sánh khối lượng bị mất với năng lượng của [[tia gamma]] phát ra liên quan đến sự bắt giữ neutron. Sự mất mát khối lượng liên kết đã thỏa thuận với năng lượng tia gamma với độ chính xác là ± 0,00004%, thử nghiệm chính xác nhất của E = mc^2 cho đến nay.
 
Công thức tương đương khối lượng năng lượng được sử dụng để hiểu các phản ứng [[phân hạch hạt nhân]] và ngụ ý lượng năng lượng lớn có thể được giải phóng bằng phản ứng chuỗi phân hạch hạt nhân , được sử dụng trong cả [[vũ khí hạt nhân]] và [[năng lượng hạt nhân]]. Bằng cách đo khối lượng của các hạt nhân nguyên tử khác nhau và trừ đi từ số đó tổng khối lượng của các [[proton]] và neutron khi chúng có trọng lượng riêng, người ta sẽ có được năng lượng liên kết chính xác có sẵn trong hạt nhân nguyên tử . Điều này được sử dụng để tính toán năng lượng được giải phóng trong bất kỳ phản ứng hạt nhân nào, như sự khác biệt trong tổng khối lượng của các hạt nhân đi vào và thoát khỏi phản ứng.

Trình đơn chuyển hướng