Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chữ Hán phồn thể”

Đức
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đức)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox writing system
| name = Chữ phồn thể
| type =đức
| typedesc =
| time =
Người dùng vô danh