Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chữ Hán phồn thể”

không có tóm lược sửa đổi
(Đức)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox writing system
| name = Chữ Hán phồn thể
| type =đức [[Chữ tượng hình]]
| typedesc =
| time =