Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã cứu 2 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
Không có tóm lược sửa đổi
===Lịch sử thành lập và nhiệm vụ===
Được thành lập năm 1957, Nhà xuất bản được giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in ấn và tổng phát hành các loại sách giáo khoa và các xuất bản phẩm giáo dục, phục vụ giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trong nước; đồng thời phát hành sách và Thư viện trường học.<ref name="Giới thiệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam">{{chú thích web|title=Giới thiệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|url=http://nxbgd.vn/nxbgdvn.aspx?lang=vi-VN&page=news&id=1825|ref=Giới thiệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|ngày truy cập=2015-02-21|archive-date=2015-02-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20150221172116/http://nxbgd.vn/nxbgdvn.aspx?lang=vi-VN&page=news&id=1825}}</ref>
 
==Các đời lãnh đạo==
1. Ông Nguyễn Ngọc Sính: chủ nhiệm (1957-1970)
2. Ông Nguyễn Văn Hải: Chủ nhiệm (1971-1977)
3. Ông Nguyễn Sỹ Tỳ: Chủ nhiệm (1978-1984)
4. Ông Nguyễn Đức Nam: Giám đốc (1985-1988)
5. Ông Đào Văn Phúc: Quyền Giám đốc (1988-1989)
6. Ông Trầm Trâm Phương: Giám đốc (1989-1995)
7. Ông Phạm Văn An: Giám đốc (1995-1999)
8. Ông Ngô Trần Ái: Giám đốc (1999-2003); Tổng giám đốc (từ 2003)
 
===Các hoạt động===
66

lần sửa đổi