1875

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Thế kỷ: Thế kỷ 18 · Thế kỷ 19 · Thế kỷ 20
Thập niên: 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900
Năm: 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878

Năm 1875 (MDCCCLXXV) là một năm thường bắt đầu vào Thứ 6 (liên kết sẽ hiển thị đầy đủ lịch) trong Lịch Gregory (hoặc một năm thường bắt đầu vào Thứ 4 trong Lịch Julius chậm hơn 12 ngày).[1]

Tham khảo[edit | edit source]

  1. ^ "Calendar in year 1875 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: Julian-1875 (Russia used the Julian calendar until 1919).