72 trinh nữ (đạo Hồi)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Với Hồi giáo, khái niệm 72 trinh nữ (hay houri) đề cập tới một khía cạnh của thiên đường. Trong quyển Sunan al-Tirmidhi (Tập IV, các chương trong "Nét đặc trưng của thiên đàng qua miêu tả của sứ giả của Allah ", chương 21:" Những quà tăng nhỏ nhất cho người cõi Thiên", truyện thánh Muhammed và tín đồ của ông), Imam at-Tirmidhi nói rõ:

"Daraj Ibn Abi Hatim đề cập Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb kể lại theo lời Abu Sa'id -Khudhri, người đã nghe sứ giả Muhammed (phước lành ban cho ông) nói, "Tặng thưởng ít ỏi nhất cho người cõi Thiên là nơi ở có 80 ngàn người hầu và 72 trinh nữ, trên cao là mái vòm nạm ngọc trai, lam ngọc, hồng ngọc rộng từ Jabiyyah (ngoại thành Đamát) tới San'a (Yemen)"[1]

Khái niệm này cũng được nhắc đến trong tác phẩm Tafsir ibn Kathir (lời chú giải về kinh Koran) của Ibn Kathir (Kinh Koran vần 55:72). Những nhà thần học hồi giáo chính thống như Ghazali(qua đời năm 1111 công nguyên) và Al-Ash'ari (qua đời năm 935 công nguyên) đã thừa nhận "những khoái lạc xác thịt dẫn lên thiên đàng".[cần dẫn nguồn]

Miêu tả[sửa | sửa mã nguồn]

Houri có nhiều đặc điểm. Bao gồm:

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ How Many Wives Will The Believers Have In Paradise? - Questions answered by Islamic scholar Gibril Haddad
  2. ^ Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (tháng 12 năm 2003), Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) Sad (38):52
  3. ^ Quran: 56:22
  4. ^ a ă â Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Vol. 2.
  5. ^ Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (tháng 12 năm 2003), Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) Al-Waqiah (That which must come to pass)(56):38, note 15
  6. ^ Sahih Bukhari, vol.4, book 55, number 544
  7. ^ a ă â Sahih Bukhari: Vol:4 Book: 54, Number: 476
  8. ^ a ă Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, hadith: 5638
  9. ^ Al Ghazzali, Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4
  10. ^ Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (tháng 12 năm 2003) Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) An-Naba (The Tiding)(78):33, note 16

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]