72 trinh nữ (đạo Hồi)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Với Hồi giáo, khái niệm 72 trinh nữ (hay houri) đề cập tới một khía cạnh của thiên đường. Trong quyển Sunan al-Tirmidhi (Tập IV, các chương trong "Nét đặc trưng của thiên đàng qua miêu tả của sứ giả của Allah ", chương 21:" Những quà tăng nhỏ nhất cho người cõi Thiên", truyện thánh Muhammed và tín đồ của ông), Imam at-Tirmidhi nói rõ:

"Daraj Ibn Abi Hatim đề cập Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb kể lại theo lời Abu Sa'id -Khudhri, người đã nghe sứ giả Muhammed (phước lành ban cho ông) nói, "Tặng thưởng ít ỏi nhất cho người cõi Thiên là nơi ở có 80 ngàn người hầu và 72 trinh nữ, trên cao là mái vòm nạm ngọc trai, lam ngọc, hồng ngọc rộng từ Jabiyyah (ngoại thành Đamát) tới San'a (Yemen)"[1]

Khái niệm này cũng được nhắc đến trong tác phẩm Tafsir ibn Kathir (lời chú giải về kinh Koran) của Ibn Kathir (Kinh Koran vần 55:72). Những nhà thần học hồi giáo chính thống như Ghazali(qua đời năm 1111 công nguyên) và Al-Ash'ari (qua đời năm 935 công nguyên) đã thừa nhận "những khoái lạc xác thịt dẫn lên thiên đàng".[cần dẫn nguồn]

Miêu tả[sửa | sửa mã nguồn]

Houri có nhiều đặc điểm. Bao gồm:

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ How Many Wives Will The Believers Have In Paradise? - Questions answered by Islamic scholar Gibril Haddad
  2. ^ Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (tháng 12 năm 2003), Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) Sad (38):52
  3. ^ Quran: 56:22
  4. ^ a ă â Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Vol. 2.
  5. ^ Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (tháng 12 năm 2003), Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) Al-Waqiah (That which must come to pass)(56):38, note 15
  6. ^ Sahih Bukhari, vol.4, book 55, number 544
  7. ^ a ă â Sahih Bukhari: Vol:4 Book: 54, Number: 476
  8. ^ a ă Al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, hadith: 5638
  9. ^ Al Ghazzali, Ihya Uloom Ed-Din (The Revival of the Religious Sciences) Vol. 4
  10. ^ Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Publisher: The Book Foundation; Bilingual edition (tháng 12 năm 2003) Language: English, ISBN 1904510000,Chapter (Surah) An-Naba (The Tiding)(78):33, note 16

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]