Bản mẫu:Điện từ học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Điện từ học |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Điện từ học |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Điện từ học |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Điện từ học |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • "Điện tĩnh", "Từ tĩnh", "Điện động", "Mạch", "Hiệp phương sai", "Các nhà khoa học"