Bản mẫu:Điện từ học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm danh sách đóng mở.

  • Để thiết lập nó để hiển thị tất cả các danh sách khi nó xuất hiện (tức là tất cả các danh sách được mở rộng), sử dụng:
  •  {{Điện từ học |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Điện từ học |all}}  (tức là bỏ qua "expanded=").
  • Để thiết lập nó để hiển thị một danh sách cụ thể trong khi phần còn lại đóng mở vẫn giữ (tức là ẩn ngoài đề mục của họ), sử dụng:
  •  {{Điện từ học |expanded=listname}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Điện từ học |listname}}
  • …nơi listname là một trong những điều sau đây (không bao gồm bất kỳ quotemarks):
  • "Điện tĩnh", "Từ tĩnh", "Điện động", "Mạch", "Hiệp phương sai", "Các nhà khoa học"