Mạch nối tiếp và song song

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Mạch nối tiếp và mạch song song là hai loại mạch điện cơ bản thường gặp trong các thiết bị điện, điện tử...

Đoạn mạch nối tiếp[sửa | sửa mã nguồn]

Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở R1,R2 mắc nối tiếp,hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

R_\mathrm{td} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n
This is a diagram of several resistors, connected end to end, with the same amount of current going through each.
  • Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn:U=U¹+U²
  • Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần: Rtđ=R¹+R²
  • Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: U¹/U²=R¹/R²

Đoạn mạch song song[sửa | sửa mã nguồn]

Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

\frac{1}{R_\mathrm{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}.A diagram of several resistors, side by side, both leads of each connected to the same wires.
  • Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu diện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U=U¹=U²
  • Điện trở tương đương có công thức: 1/Rtđ =1/R¹ +1/R²
  • Điện trở tương đương khi chỉ có 2 điện trở được mắc song song: Rtd = R1.R2/(R1+R2)
  • Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:I1/I2=R2/R1
  • Ưu điểm: mỗi thiết bị điện hoạt động độc lập với nhau.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]