Bản mẫu:Cb-aiv

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Information icon Cảm ơn bạn đã báo cáo trên Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên. Báo cáo và loại bỏ những hành vi phá hoại là rất quan trọng đối với hoạt động của Wikipedia và tất cả thành viên được khuyến khích lùi sửa, cảnh báo, và báo cáo phá hoại. Tuy nhiên, có vẻ như biên tập biên mà bạn báo cáo có thể không tham gia phá hoại, hoặc thành viên không được cảnh báo chính xác. Xin lưu ý rằng có sự khác biệt giữa phá hoại và các sửa đổi không chính xác được viết trong thiện ý. Nếu người dùng tiếp tục phá hoại sau một cảnh báo cuối cùng, vui lòng báo cáo lại. Cảm ơn bạn.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng:

{{subst:Cb-aiv}}
{{subst:Cb-aiv|Username}} tham khảo một username cụ thể
{{subst:Cb-aiv|Username|Văn bản bổ sung}} thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay vì "Cảm ơn bạn"
{{subst:Cb-aiv||Văn bản bổ sung}} hoặc {{subst:Cb-aiv|2=Văn bản bổ sung}} cũng thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay cho "Cảm ơn bạn", nhưng không liên kết đến trang được quy định bởi username
  • Nhớ thế bản mẫu bằng cách dùng {{subst:Cb-aiv}} thay vì {{Cb-aiv}}.
  • Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm username và một số Văn bản bổ sung ở cuối bản mẫu. Nếu username hoặc Văn bản bổ sung bao gồm một URL hoặc bất kỳ thứ gì bao gồm một dấu bằng ("="), nó có thể phá vỡ chức năng của trình phân tích cú pháp trừ khi bạn đặt tiền tố username hoặc văn bản có một tham số bản mẫu được đặt tên. Dùng "1=" nếu username chứa một dấu bằng và sử dụng "2=" nếu Văn bản bổ sung chứa một dấu bằng (chẳng hạn như URL).