Bản mẫu:Cb-badlistentry

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Information icon Xin chào. Sửa đổi gần đây của bạn dường như đã thêm tên của một thực thể không đáp ứng độ nổi bật tối thiểu vào danh sách. Nói chung, một người, tổ chức hoặc sản phẩm nên có một bài viết riêng về chính họ trước khi được thêm vào (hầu hết các) danh sách. Nếu bạn muốn tạo một bài viết như vậy, trước tiên hãy đảm bảo rằng chủ đề đó đủ điều kiện để có một bài viết riêng biệt, theo hướng dẫn về độ nổi bật của Wikipedia. Cảm ơn.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng[sửa mã nguồn]

{{subst:Cb-badlistentry}}

{{subst:Cb-badlistentry|BÀI VIẾT}} nếu muốn chỉ định bài viết cụ thể

{{subst:Cb-badlistentry|BÀI VIẾT|VĂN BẢN KHÁC}} thêm văn bản vào cuối tin nhắn thay vì "Cảm ơn"

  • Nhớ thế bản mẫu bàng cách dùng {{subst:Cb-badlistentry}} thay vì {{cb-badlistentry}}.
  • Bản mẫu này dùng chức năng phân tích cú pháp. Để cung cấp chi tiết hơn cho tin nhắn của bạn, bạn có thể thêm BÀI VIẾT và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu. Nếu BÀI VIẾT hoặc văn bản bổ sung bao gồm một URL hoặc bất kỳ thứ gì bao gồm dấu bằng ("="), nó có thể phá vỡ chức năng của trình phân tích cú pháp trừ khi bạn đặt tiền tố BÀI VIẾT hoặc văn bản với "1=".

Xem thêm[sửa mã nguồn]