Bước tới nội dung

Bản mẫu:Không nổi bật

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Khi nào thì sử dụng

Thêm bản mẫu này lên đầu bất kỳ trang nào có chủ đề bài viết, mà theo đánh giá của bạn, có thể không đủ độ nổi bật (không phải thuộc bất cứ loại chủ đề mà Wikipedia phải có bài viết về nó). Khi một bài viết thực sự chắc chắn, hoàn toàn không đủ độ nổi bật, thì bạn nên đề nghị xóa bài này hoặc đưa nó vào biểu quyết xóa bài.

Xóa không phải là dọn dẹp. Đừng sử dụng bản mẫu này chỉ vì trang đó yêu cầu công việc quan trọng. Độ nổi bật chỉ yêu cầu các nguồn thích hợp đã được xuất bản về chủ đề này. Nó không yêu cầu bất kỳ biên tập viên nào đã đặt tên cho các nguồn này, theo văn phong trung lập, bách khoa hoặc viết một bài viết hay.

Cách sử dụng

{{không nổi bật|Chủ đề|Lý do cụ thể|date=ngày đặt bản mẫu}}.

Dưới đây là hai loại ví dụ về cách sử dụng nó:

  • {{Không nổi bật|date=tháng 7 năm 2024}}

hoặc

  • {{Không nổi bật|Công ty|Không nguồn|date=tháng 7 năm 2024}} nếu một tham số và lý do cụ thể được sử dụng.

Trong ví dụ trên, "Công ty" dùng để chỉ về công ty hay tổ chức, "Không nguồn" dùng để chỉ lý do. Tham số có thể được thay đổi thành bất kỳ tùy chọn nào trong danh sách bên dưới; ví dụ: {{Không nổi bật|học giả|date=tháng 7 năm 2024}}. Lưu ý: Chèn tháng và năm thực tế mà bạn đặt bản mẫu trên trang. Không sử dụng các bản mẫu tự động {{CURRENTMONTHNAME}} năm {{CURRENTYEAR}}.

Bản mẫu này sẽ thêm bài viết vào Thể loại:Bài viết với chủ đề có độ nổi bật không rõ .

Nếu không dùng tham số Chủ đềLý do cụ thể ({{không nổi bật}}), tiêu bản này sẽ chỉ đến chỉ dẫn chung về độ nổi bật và không có lý do. Nếu có tham số chủ đề thì thông điệp tại tiêu bản sẽ ngắn và cụ thể hơn. Nếu có tham số Lý do cụ thể thì bạn có thể nêu được lý do chi tiết. Các lựa chọn cụ thể cho tham số chủ đề gồm:

Tham số Chỉ dẫn cụ thể
Học giả hay Học thuật chỉ dẫn về độ nổi bật cho học giả
Tiểu sử chỉ dẫn về độ nổi bật cho tiểu sử
Sách chỉ dẫn về độ nổi bật cho sách
Công ty,
Tổ chức
chỉ dẫn về độ nổi bật cho tổ chức
Sự kiện chỉ dẫn về độ nổi bật cho sự kiện
Phim chỉ dẫn về độ nổi bật cho phim
Âm nhạc chỉ dẫn về độ nổi bật cho âm nhạc
Từ ngữ mới chỉ dẫn về độ nổi bật cho từ ngữ mới
Số chỉ dẫn về độ nổi bật cho các số
Hư cấu chỉ dẫn về độ nổi bật cho khái niệm hư cấu
Web chỉ dẫn về độ nổi bật cho nội dung web
Địa điểm chỉ dẫn về độ nổi bật cho địa điểm
Truyền thông,
Truyền hình
chỉ dẫn về độ nổi bật cho phương tiện truyền thông

Ví dụ dùng tham số: {{không nổi bật|công ty}}

Nếu không dùng tham số chủ đề nào, bản mẫu sẽ được chỉ đến bài viết chỉ dẫn chung về độ nổi bật.

Chú ý: Nếu dùng tham số mà thấy tiêu bản hiện liên kết đỏ thì nghĩa là chưa có trang hướng dẫn cụ thể tương ứng, khi đó nên thay bằng tham số khác hoặc không dùng tham số.

Cách gắn ngày: {{subst:dated|Không nổi bật}} hoặc {{Không nổi bật|date=tháng 7 năm 2024}}.

Loại bỏ bản mẫu này

Nếu bạn thấy một bài viết được gắn biển về độ nổi bật không rõ ràng và bạn chắc chắn rằng có đủ nguồn chuyên sâu, độc lập đã được xuất bản về chủ đề này để khắc phục bất kỳ vấn đề đáng chú ý nào, thì bạn có thể xóa bản mẫu này. Việc bạn thêm danh sách các nguồn tốt vào bài viết hoặc trang thảo luận của nó là rất cần thiết, nhưng không bắt buộc về mặt kỹ thuật, để các biên tập viên khác biết về sự tồn tại của các nguồn này.

Nếu bản mẫu được thêm lại, vui lòng không gây bút chiến. Các câu hỏi về độ nổi bật có thể được giải quyết thông qua thảo luận hoặc thông qua Wikipedia:Biểu quyết xóa bài. Nếu bài viết tồn tại trong phạm vi của một dự án cụ thể thì việc mời phản hồi từ một nhóm nào đó có thể có lợi.

Quy trình khi có tranh chấp

Người gắn biển phải nêu lý do rõ ràng tại trang thảo luận, tag tên người viết và yêu cầu nguồn. Sau 24h nếu không đạt đồng thuận về độ nổi bật thì không được phép gỡ biển. Nếu kiên trì gỡ biển khi không có đồng thuận mới và bỏ qua cảnh báo thì sẽ bị khoá sửa đổi tại bài viết đó. Sau 7 ngày kể từ khi đặt biển, bài có thể bị đưa ra BQXB.

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Không nổi bật

Bản mẫu này sẽ thêm thông báo rằng bài viết có thể không thỏa mãn chỉ dẫn về độ nổi bật, bất kể là chỉ dẫn chung hoặc một chỉ dẫn cụ thể nào đó.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Chỉ dẫn1

Tham số nhận dạng cho một chỉ dẫn về độ nổi bật cụ thể: Học giả/Học thuật, Tiểu sử, Sách, Công ty, Tổ chức, Sự kiện, Phim, Âm nhạc, Từ ngữ mới, Số, Hư cấu, Web, Truyền thông/Truyền hình, Địa điểm

Chuỗi dàitùy chọn
Lý do2

Lý do cụ thể để nghi ngờ về độ nổi bật của trang

Chuỗi dàikhuyên dùng
Tháng và nămdate

Tháng và năm mà sự nghi ngờ về độ nổi bật này được đặt

Giá trị tự động
{{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}
Chuỗi dàikhuyên dùng

Các trang đổi hướng đến đây

Xem thêm

  • {{Afd}}, dùng cho các lý do xóa khác không nằm ở độ nổi bật.
  • {{Cb-badlistentry}} - dùng để thông báo thành viên về những nỗ lực cải thiện bài viết mà không đảm bảo được độ nổi bật.

Thống kê thể loại