Bản mẫu:Nobeli

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Nobeli,  102No
Tính chất chung
Tên, ký hiệu nobeli, No
Phiên âm /nˈbɛliəm/ noh-BEL-ee-əm
or /nˈbliəm/ noh-BEE-lee-əm
Hình dạng không rõ
Nobeli trong bảng tuần hoàn
   
 
102
No
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
                                                               
                                   
Số nguyên tử 102
Khối lượng nguyên tử chuẩn [259]
Phân loại nhóm Actini
Nhóm, phân lớp n/af
Chu kỳ Chu kỳ 7
Cấu hình electron [Rn] 5f14 7s2
mỗi lớp 2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Tính chất vật lý
Trạng thái vật chất solid
Tính chất nguyên tử
Trạng thái ôxi hóa 2, 3
Năng lượng ion hóa Thứ nhất: 641.6 kJ·mol−1
Thứ hai: 1254.3 kJ·mol−1
Thứ ba: 2605.1 kJ·mol−1
Thông tin khác
Số đăng ký CAS 10028-14-5
Đồng vị ổn định nhất
Bài chính: Đồng vị của nobeli
iso NA Chu kỳ bán rã DM DE (MeV) DP
262No syn 5 ms SF
260No syn 106 ms SF
259No syn 58 min 75% α 7.69,7.61,7.53.... 255Fm
25% ε 259Md
258No syn 1.2 ms SF
257No syn 25 s α 8.32,8.22 253Fm
256No syn 2.91 s 99.5% α 8.45,8.40 252Fm
0.5% f
255No syn 3.1 min 61% α 8.12,8.08,7.93 251Fm
39% ε 2.012 255Md
254Nom2 syn 198 µs γ 254Nom1
254Nom1 syn 275 ms γ 250Nog
254Nog syn 51 s
253Nom syn 43.5 µs γ 253Nog
253No syn 1.62 min α 8.14,8.06,8.04,8.01 249Fm
252Nom syn 110 ms
252Nog syn 2.44 s 75% α 8.42,8.37 248Fm
25% SF
251No syn 0.76 s α 8.62,8.58 247Fm
250Nom syn 43 µs SF
250Nog syn 3.7 µs SF

Tham khảo