Bản mẫu:Nobeli

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Nobeli,  102No
Tính chất chung
Tên, ký hiệu nobeli, No
Phiên âm /nˈbɛliəm/ noh-BEL-ee-əm
or /nˈbliəm/ noh-BEE-lee-əm
Hình dạng không rõ
Nobeli trong bảng tuần hoàn
Hiđrô (diatomic nonmetal)
Hêli (noble gas)
Liti (alkali metal)
Berili (alkaline earth metal)
Bo (metalloid)
Cacbon (polyatomic nonmetal)
Nitơ (diatomic nonmetal)
Ôxy (diatomic nonmetal)
Flo (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Natri (alkali metal)
Magiê (alkaline earth metal)
Nhôm (post-transition metal)
Silic (metalloid)
Phốtpho (polyatomic nonmetal)
Lưu huỳnh (polyatomic nonmetal)
Clo (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Kali (alkali metal)
Canxi (alkaline earth metal)
Scandi (transition metal)
Titan (transition metal)
Vanadi (transition metal)
Chrom (transition metal)
Mangan (transition metal)
Sắt (transition metal)
Coban (transition metal)
Niken (transition metal)
Đồng (transition metal)
Kẽm (transition metal)
Gali (post-transition metal)
Gecmani (metalloid)
Asen (metalloid)
Selen (polyatomic nonmetal)
Brom (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidi (alkali metal)
Stronti (alkaline earth metal)
Yttri (transition metal)
Zirconi (transition metal)
Niobi (transition metal)
Molypden (transition metal)
Tecneti (transition metal)
Rutheni (transition metal)
Rhodi (transition metal)
Paladi (transition metal)
Bạc (transition metal)
Cadimi (transition metal)
Indi (post-transition metal)
Thiếc (post-transition metal)
Antimon (metalloid)
Telua (metalloid)
Iốt (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Xêsi (alkali metal)
Bari (alkaline earth metal)
Lantan (lanthanide)
Xeri (lanthanide)
Praseodymi (lanthanide)
Neodymi (lanthanide)
Promethi (lanthanide)
Samari (lanthanide)
Europi (lanthanide)
Gadolini (lanthanide)
Terbi (lanthanide)
Dysprosi (lanthanide)
Holmi (lanthanide)
Erbi (lanthanide)
Thuli (lanthanide)
Ytterbi (lanthanide)
Luteti (lanthanide)
Hafni (transition metal)
Tantan (transition metal)
Wolfram (transition metal)
Rheni (transition metal)
Osmi (transition metal)
Iridi (transition metal)
Platin (transition metal)
Vàng (transition metal)
Thuỷ ngân (transition metal)
Tali (post-transition metal)
Chì (post-transition metal)
Bitmut (post-transition metal)
Poloni (post-transition metal)
Astatin (metalloid)
Radon (noble gas)
Franxi (alkali metal)
Radi (alkaline earth metal)
Actini (actinide)
Thori (actinide)
Protactini (actinide)
Urani (actinide)
Neptuni (actinide)
Plutoni (actinide)
Americi (actinide)
Curi (actinide)
Berkeli (actinide)
Californi (actinide)
Einsteini (actinide)
Fermi (actinide)
Mendelevi (actinide)
Nobeli (actinide)
Lawrenci (actinide)
Rutherfordi (transition metal)
Dubni (transition metal)
Seaborgi (transition metal)
Bohri (transition metal)
Hassi (transition metal)
Meitneri (unknown chemical properties)
Darmstadti (unknown chemical properties)
Roentgeni (unknown chemical properties)
Copernixi (transition metal)
Nihoni (unknown chemical properties)
Flerovi (post-transition metal)
Moscovi (unknown chemical properties)
Livermori (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Yb

No

(Upb)
mendelevinobelilawrenci
Số nguyên tử (Z) 102
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) [259]
Phân loại   nhóm actini
Nhóm, phân lớp n/af
Chu kỳ Chu kỳ 7
Cấu hình electron [Rn] 5f14 7s2
mỗi lớp
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Tính chất vật lý
Trạng thái vật chất solid
Tính chất nguyên tử
Trạng thái ôxy hóa 2, 3
Năng lượng ion hóa Thứ nhất: 641.6 kJ·mol−1
Thứ hai: 1254.3 kJ·mol−1
Thứ ba: 2605.1 kJ·mol−1
Thông tin khác
Số đăng ký CAS 10028-14-5
Đồng vị ổn định nhất
Bài chính: Đồng vị của nobeli
iso NA Chu kỳ bán rã DM DE (MeV) DP
262No syn 5 ms SF
260No syn 106 ms SF
259No syn 58 min 75% α 7.69,7.61,7.53.... 255Fm
25% ε 259Md
258No syn 1.2 ms SF
257No syn 25 s α 8.32,8.22 253Fm
256No syn 2.91 s 99.5% α 8.45,8.40 252Fm
0.5% f
255No syn 3.1 min 61% α 8.12,8.08,7.93 251Fm
39% ε 2.012 255Md
254Nom2 syn 198 µs γ 254Nom1
254Nom1 syn 275 ms γ 250Nog
254Nog syn 51 s
253Nom syn 43.5 µs γ 253Nog
253No syn 1.62 min α 8.14,8.06,8.04,8.01 249Fm
252Nom syn 110 ms
252Nog syn 2.44 s 75% α 8.42,8.37 248Fm
25% SF
251No syn 0.76 s α 8.62,8.58 247Fm
250Nom syn 43 µs SF
250Nog syn 3.7 µs SF

Tham khảo