Bản mẫu:Văn bản trang khóa/hạn chế sửa đổi

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này hiển thị văn bản mà thành viên nhìn thấy khi họ không có quyền sửa đổi trang. Bản mẫu này được tạo để khuyến khích sử dụng lại mã trong các thông báo MediaWiki hiển thị các lỗi đã nói.

Để thuận tiện, có 7 bản mẫu phụ đã được điền vào các thiết đặt cho bán khóa, khóa xác nhận mở rộng, khóa bản mẫu, khóa hoàn toàn, khóa theo tầng, khóa giao diện cá nhân và khóa JSON cá nhân: {{Văn bản trang khóa/hạn chế sửa đổi}}, {{Văn bản trang khóa/xác nhận mở rộng}}, {{Văn bản trang khóa/bản mẫu}}, {{Văn bản trang khóa/khóa hẳn}}, {{Văn bản trang khóa/khóa theo tầng}}, {{Văn bản trang khóa/giao diện cá nhân}} và {{Văn bản trang khóa/json-cá nhân}}. Bạn nên sử dụng các bản mẫu phụ này, vì điều này sẽ cho phép bạn hưởng lợi từ các bản cập nhật cho các bản mẫu trong tương lai.

Cú pháp

Thiết đặt tự định nghĩa

Khóa hạn chế sửa đổi {{Văn bản trang khóa/hạn chế sửa đổi}}

Khóa xác nhận mở rộng {{Văn bản trang khóa/xác nhận mở rộng}}

Khóa tự đánh dấu tuần tra {{Văn bản trang khóa/tự đánh dấu tuần tra}}

Khóa bản mẫu {{Văn bản trang khóa/bản mẫu}}

Khóa hẳn {{Văn bản trang khóa/khóa hẳn}}

Các trang được nhúng trong các trang được khóa theo tầng {{Văn bản trang khóa/khóa theo tầng}}

Khóa giao diện cá nhân {{Văn bản trang khóa/giao diện cá nhân}}

Khóa JSON cá nhân {{Văn bản trang khóa/json-cá nhân}}

Thiết đặt tùy chỉnh

{{Văn bản trang khóa
| image = 
| protection-message = 
| suggestions = 
| protection-reason = 
| login-message = 
| main-page-links = 
| template-links = 
| who-can-edit = 
| request-type = 
}}

Tham số

 • image - Hình ảnh ở khóa được sử dụng trong hộp thông báo trên cùng. Mặc định là Full-protection-shackle-keyhole.svg.
 • protection-message - Tin nhắn bên trong hộp tin nhắn phía đầu. Điều này sẽ giải thích rằng trang được khóa và ai có thể sửa đổi nó. Tham số này là bắt buộc.
 • suggestions - Nếu tham số này được đặt với bất kỳ văn bản nào, bản mẫu sẽ hiển thị tiêu đề "Tại sao trang này bị khóa?" và "Tôi có thể làm gì?" với một danh sách các đề xuất về những gì các biên tập viên có thể thực hiện khi phát hiện ra rằng họ không thể sửa đổi trang. Tham số này có thể được sử dụng với #ifexist parser function chỉ hiển thị các đề xuất trên các trang hiện có (nghĩa là chúng được tắt trên trang được khóa khởi tạo).
 • protection-reason - Những lý do chung tại sao các trang có thể được khóa với một mức khóa nhất định. Đây là mục đầu tiên dưới đề mục "Tại sao trang này bị khóa?". Tham số này là bắt buộc.
 • log-text - Sử dụng văn bản tùy chỉnh thay vì giải thích nhật trình khóa ở dưới đề mục "Tại sao trang này bị khóa?"
 • login-message - Nếu tham số này được đặt với bất kỳ văn bản nào, bản mẫu sẽ hiển thị thông báo về việc đăng nhập và trở thành thành viên tự xác nhận.
 • main-page-links - Nếu tham số này được đặt với bất kỳ văn bản nào và trang hiện tại là Trang chính, mẫu hiển thị lời khuyên cho các biên tập viên mới và liên kết đến Thảo luận:Trang Chính.
 • template-links - Nếu tham số này được đặt với bất kỳ văn bản nào và trang hiện tại nằm trong không gian bản mẫu, bản mẫu sẽ hiển thị các liên kết đến tài liệu và chỗ thử bản mẫu nếu chúng tồn tại.
 • who-can-edit - Thành viên có thể chỉnh sửa các trang được khóa ở cấp độ này. Văn bản này nên bắt đầu bằng một số và bao gồm một liên kết đến quyền thành viên đó, ví dụ: một [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]]. Tham số này là bắt buộc.
 • request-type - Giá trị được gửi đến tham số |type= của Bản mẫu:Yêu cầu sửa trang khóa. Các giá trị có thể là semi, templatefull. Tham số này là bắt buộc.
 • hide-requestlower - Nếu tham số này được đặt với bất kỳ văn bản nào, bản mẫu sẽ ẩn thông báo về yêu cầu mở khóa tại Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang. Cái này dường như không được sử dụng ngoại trừ các trang có chủ đề khóa theo tầng và sẽ vô thời hạn (yêu cầu mở khóa trên trang cụ thể đó nhất thiết phải bị từ chối).

Ví dụ

Ví dụ sau sử dụng mã cho khóa hoàn toàn.

{{Văn_bản_trang_khóa
| protection-message = Trang này đang bị [[Wikipedia:Quy định khóa trang#Khóa hẳn|khóa]], chỉ có các [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]] mới có thể sửa đổi trang.
| suggestions = {{#ifexist: {{FULLPAGENAME}} | yes}}
| protection-reason = Mặc dù bạn có thể sửa đổi hầu hết các trang, tuy nhiên có một số [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]] và trang giao diện bị [[Wikipedia:Khóa trang#Khóa hẳn|khóa hẳn]] bởi vì chúng được sử dụng rất nhiều. Đôi khi các bài viết cũng được khóa tạm thời vì [[Wikipedia:Bút chiến|mâu thuẫn sửa đổi]].
| main-page-links = yes
| template-links = yes
| who-can-edit = [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]]
| request-type = full
}}

Kết quả