Cà Mau (huyện)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Huyện Cà Mau là một huyện cũ của tỉnh Minh Hải, tồn tại trong thời gian từ ngày 29 tháng 12 năm 1978 đến ngày 30 tháng 8 năm 1983, nay là một phần thành phố Cà Mau, một phần các huyện Cái Nước, Thới Bình (tỉnh Cà Mau) và một phần thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu).

Phía Bắc giáp huyện Thới Bình, phía Nam giáp huyện Ngọc Hiển, phía Đông giáp huyện Giá Rai, phía Tây giáp thị xã Cà Mau.

 • Quyết định 326-CP[1] ngày 29 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ, thành lập huyện Cà Mau có 16 xã, 1 thị trấn (thị trấn Tắc Vân).

Địa giới hành chính huyện Cà Mau:

- Phía bắc giáp xã Hồ Thị Kỷ, xã Tân Lộc (huyện Thới Bình);

- Phía đông giáp xã An Trạch (huyện Giá Rai);

- Phía tây giáp xã Khánh Bình (huyện Trần Thời) và xã Khánh An (huyện U Minh);

- Phía nam giáp xã Phú Hưng, xã Trần Văn Phán (huyện Cái Nước) và xã Tạ An Khương (huyện Ngọc Hiển).

Khi thành lập, huyện Cà Mau có 1 thị trấn Tắc Vân và 6 xã: An Xuyên, Định Thành, Hòa Thành, Lương Thế Trân, Lý Văn Lâm, Tân Thành.

 • Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện Cà Mau:
 1. Chia xã Hòa Thành thành ba xã lấy tên là xã Hòa Thành, xã Hòa Tân và xã Bình Thành
 2. Chia xã Tân Thành thành ba xã lấy tên là xã Tân Thành, xã Tân Định và xã Tân Thạnh.
 3. Chia xã An Xuyên thành hai xã lấy tên là xã An Xuyên và xã An Lộc.
 4. Chia xã Lương Thế Trân thành ba xã lấy tên là xã Lương Thế Trân, xã Thạnh Trung và xã Thạnh Phú.
 5. Xác định địa giới của xã Lý Văn Lâm như sau: ở phía bắc giáp sông Tắc Thủ (xã Tân Lợi), phía đông giáp thị xã Cà Mau, phía tây giáp huyện Trần Thời, phía nam giáp xã Thạnh Phú.
 6. Chia xã Định Thành thành ba xã lấy tên là xã Định Thành, xã Định Hòa và xã Định Bình.
 7. Thành lập (trên phần nửa đất của xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình tách sang huyện Cà Mau) một xã mới lấy tên là xã Tân Lợi.
 8. Xác định địa giới của thị trấn Tắc Vân như sau: ở phía bắc giáp xã Tân Định, xã Tân Thành, phía đông giáp xã Định Thành, phía tây giáp xã Hòa Thành, phía nam giáp xã Định Thành.

Như vậy, huyện Cà Mau có 1 thị trấn Tắc Vân và 16 xã: An Lộc, An Xuyên, Bình Thành, Định Bình, Định Hòa, Định Thành, Hòa Tân, Hòa Thành, Lương Thế Trân, Lý Văn Lâm, Tân Định, Tân Lợi, Tân Thành, Tân Thạnh, Thạnh Trung, Thạnh Phú.

 • Quyết định 94-HĐBT[3] ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng giải thể huyện Cà Mau, sáp nhập 9 xã, 1 thị trấn của huyện Cà Mau vào thị xã Cà Mau và sáp nhập 7 xã còn lại của huyện Cà Mau vào các huyện Giá Rai, Thới Bình, Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải như sau:
 1. Sáp nhập vào thị xã Cà Mau, thị trấn Tắc Vân và các xã Tân Định, An Xuyên, An Lộc, Bình Thành, Hòa Tân, Hòa Thành, Tân Thành, Định Bình, Lý Văn Lâm của huyện Cà Mau. Thị trấn Tắc Vân giải thể thành xã Tắc Vân. Sáp nhập 1/3 ấp Sở Tại của xã Thạch Phú (huyện Cà Mau) vào xã Lý Văn Lâm và sáp nhập ấp Chánh của xã Thạnh Trung (huyện Cà Mau) vào phường 8 của thị xã Cà Mau.
 2. Sáp nhập các xã Định Hòa, Định Thành, Tân Thạnh của huyện Cà Mau vào huyện Giá Rai cùng tỉnh.
 3. Sáp nhập xã Tân Lợi của huyện Cà Mau vào huyện Thới Bình cùng tỉnh.
 4. Sáp nhập các xã Lương Thế Trân, Thạnh Trung, Thạnh Phú của huyện Cà Mau vào huyện Cái Nước cùng tỉnh. Sáp nhập 1/3 ấp ông Muộng của xã Lý Văn Lâm (thị xã Cà Mau) vào xã Thạch Phú của huyện Cái Nước.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]