Cam Đường (thị xã)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cam Đường là một thị xã cũ thuộc tỉnh Lào Cai (có thời gian thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn), Việt Nam, nay là một phần thành phố Lào Cai.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Nguyên xưa nơi đây thuộc vùng Bảo Thắng quan, sau khi thực dân Pháp thành lập tỉnh Lào Cai 1907, thuộc châu Thủy Vĩ. Từ năm 1944 đổi thuộc huyện Bảo Thắng.

Năm 1963, Chính phủ quyết định tách một phần diện tích xã Cam Đường, huyện Bảo Thắng để thành lập thị xã Cam Đường, gồm 3 tiểu khu: Bến Đá, Pom Hán, Bắc Lệnh.

Ngày 27 tháng 3 năm 1975, Quốc hội khóa V đã nghị quyết hợp nhất ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ thành tỉnh mới lấy tên là Hoàng Liên Sơn. Thị xã Cam Đường thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn.

Ngày 16 tháng 1 năm 1979, 2 xã: Cam Đường, Nam Cường thuộc huyện Bảo Thắng được chuyển về thị xã Lào Cai quản lý.

Ngày 17 tháng 4 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ra quyết định sáp nhập thị xã Cam Đường vào thị xã Lào Cai.

Ngày 13 tháng 1 năm 1986, 2 xã Hợp Thành và Tả Phời thuộc huyện Bảo Thắng được chuyển về thị xã Lào Cai quản lý.

Ngày 9 tháng 6 năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng quyết định tái lập thị xã Cam Đường từ một phần thị xã Lào Cai. Thị xã Cam Đường khi đó gồm 4 phường: Thống Nhất, Xuân Tăng, Pom Hán, Bắc Lệnh và 4 xã: Cam Đường, Nam Cường, Hợp Thành, Tả Phời.

Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 1 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định tái sáp nhập thị xã Cam Đường vào thị xã Lào Cai (nay là thành phố Lào Cai).

Địa bàn thị xã Cam Đường cũ hiện nay tương ứng với các phường: Thống Nhất, Xuân Tăng, Pom Hán, Bắc Lệnh, Bình Minh, Nam Cường và các xã: Cam Đường, Hợp Thành, Tả Phời của thành phố Lào Cai ngày nay.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]