Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là chức vụ đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những chức vụ quan trọng nhất trong hệ thống chính trị tại Việt Nam[cần dẫn nguồn], vì vậy Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh theo thông lệ cũng nắm giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam[cần dẫn nguồn].

Chức vụ Bí thư Thành ủy được Bộ Chính trị chỉ định, Phó Bí thư Thành ủy được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bầu ra trong số các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Quyền hạn và trách nhiệm của Bí thư Thành ủy theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lịch sử hình thành[sửa | sửa mã nguồn]

Sau Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Nam Kỳ, một Hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Nam Kỳ được tổ chức ngày 24 tháng 2 năm 1930, đã bầu ra Ban lâm thời Chấp ủy của Đảng, do Ngô Gia Tự (bí danh là Bách) làm Bí thư, trụ sở đặt tại đường Kichiner - Grimaud (nay là đường Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão), chịu trách nhiệm hợp nhất các tổ chức Cộng sản tại Nam Kỳ.

Cuối năm 1930, chính quyền thực dân phát hiện hoạt động thống nhất các tổ chức Cộng sản nên đã ra tay trấn áp. Nhiều lãnh đạo bị bắt, gồm cả Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Ngô Gia Tự và Bí thư Thành ủy Chợ Lớn Lê Quang Sung. Tháng 2 năm 1931, các đảng bộ Thành ủy Sài Gòn, Chợ Lớn đều bị giải tán, trực thuộc trực tiếp Xứ ủy Nam Kỳ.

Tháng 4 năm 1931, chính quyền Pháp hợp nhất thành phố Sài Gòn và thành phố Chợ Lớn thành một đơn vị hành chính mới gọi là Khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Tháng 4 năm 1932, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn được tái lập. Các Tỉnh ủy Gia Định, Chợ Lớn được duy trì cho đến tận năm 1954.

Lãnh đạo qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Trước năm 1976, tên gọi cũng như địa giới của các đơn vị hành chính mà hiện nay là Thành phố Hồ Chí Minh có thay đổi khá nhiều, và địa dư qua các thời kỳ cũng không trùng khít với khu vực thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Do điều kiện lịch sử, các chức vụ đứng đầu Đảng bộ cũng không được liên tục, thường xuyên bị gián đoạn[1]. Mãi sau năm 1976, địa giới hành chính ổn định, các đơn vị hành chính cũng được hợp nhất, chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mới ổn định cho đến nay.

Bí thư Tên khác/Bí danh Tại nhiệm Chức vụ
Châu Văn Liêm Giáo Liêm Tháng 2 năm 1930 - Tháng 6 năm 1930 Bí thư liên Tỉnh ủy Gia Định - Chợ Lớn
Nguyễn Văn Lợi Hữu Dũng Tháng 3 năm 1930 - Tháng 2 năm 1931 Bí thư Thành ủy lâm thời Sài Gòn
Lê Quang Sung Lê Hoàn Tháng 3 năm 1930 - Tháng 6 năm 1930 Bí thư Thành ủy lâm thời Chợ Lớn
Tháng 11 năm 1930 - Đầu năm 1931 Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn
Lê Trọng Mân Khôi Tháng 3 năm 1930 - Tháng 9 năm 1930 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Gia Định
Hồ Văn Long 1932 Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn
Nguyễn Văn Tây Thanh Sơn Tháng 9 năm 1930 - Tháng 2 năm 1931 Bí thư Tỉnh ủy Gia Định
Nguyễn Chí Diểu ? Bí thư Tỉnh ủy Gia Định
Võ Văn Tần Già Tần Đầu năm 1931 - Tháng 4 năm 1932 Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn
Tháng 4 năm 1932-1937 Bí thư Tỉnh ủy Gia Định
Võ Văn Ngân Xú, Mập Cuối năm 1931 - Tháng 4 năm 1932 Bí thư Tỉnh ủy Gia Định
Tháng 4 năm 1932 - Tháng 3 năm 1935 Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn
Bùi Văn Ngữ Bảy Xuyến ? - Cuối 1939 Bí thư Tỉnh ủy Gia Định
Lê Văn Khương Mười Đen Cuối năm 1939 - Cuối năm 1940 Bí thư Tỉnh ủy Gia Định
N.D.H (?)[2] ? - Tháng 5 năm 1940 Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn
Dương Công Nữ Hai Nữ Tháng 6 năm 1940 - ? Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn
Lưu Dự Châu Bùi Văn Châu, Giáo Châu 1941 Bí thư Tỉnh ủy Gia Định
Trần Não Trần Văn Minh, Hoàng Tuyền 1931 - 1932 Bí thư Thành Ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Tạ Đức Tường Tháng 4 năm 1932 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Trương Văn Bang 1933 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Trần Văn Vi Dân Tôn Tử 1935 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Nguyễn Văn Nghi Ba Nghi 1936 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Nguyễn Thị Minh Khai Nguyen Thi Minh Khai.jpg Năm Bắc 1937 - 1940 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Nguyễn Như Hạnh Hoa 1940 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Bùi Văn Dự Nguyễn Thanh, Ba Dự 1944 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Nguyễn Văn Kỉnh Chín Kỉnh 1945 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Phạm Văn Khung 1945 Bí thư Tỉnh ủy Gia Định
Phạm Phong Lẫm Ba Ốm 1945 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Trịnh Đình Trọng 1945 - 1946 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Nguyễn Thọ Chân Sáu Khanh 1946 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Nguyễn Văn Linh Tập tin:Nguyen Van Linh 19871103.jpg Mười Út, Mười Cúc 1947 - 1948 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
1950 - 1952
1954 - 1956 Bí thư Đặc Khu ủy Sài Gòn - Gia Định[3]
1965
1971 - 1973
1975 - 1976 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
1981 - 1986
Võ Sĩ Lê Văn Sĩ 1948 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Nguyễn Hộ 1949 - 1950 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Trần Quốc Thảo Hồ Xuân Lưu 1952 - 1954 Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
1957 Bí thư Đặc Khu ủy Sài Gòn - Gia Định
Tô Ký 1951 - 1953 Bí thư Tỉnh ủy Gia Định Ninh[4]
Phạm Khải Ba Ka 1953-1954 Bí thư Tỉnh ủy Gia Định
Nguyễn Trọng Tuyển Ba Thi 1954 - 10/07/1959 Bí thư Tỉnh ủy Gia Định
Võ Văn Kiệt Tập tin:Vo Van Kiet 19940825.jpg Sáu Dân, Chín Dũng 1957 - 1964 Bí thư Đặc Khu ủy Sài Gòn - Gia Định
1965 - 1967
1976 - 1981 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Trần Bạch Đằng Tư Ánh 1968 - 1971 Bí thư Đặc Khu ủy Sài Gòn - Gia Định
Mai Chí Thọ General Mai Chi Tho.jpg Năm Xuân, Tám Cao 1973 - 1975 Bí thư Đặc Khu ủy Sài Gòn - Gia Định
06/1986 - 10/1986 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Võ Trần Chí Hai Chí 11/1986 - 06/1996 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Trương Tấn Sang Truong Tan Sang.jpg Tư Sang 06/1996 - 01/2000 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Minh Triết NguyenMinhTriet (cropped) 2006-Nov-18.jpg Trần Phong, Sáu Phong 01/2000 - 06/2006 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Thanh Hải Hai Nhựt 06/2006 - 10/2015 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
10/2015 - 02/2016 Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy.
Đinh La Thăng Mr. Dinh La Thang.jpg Tư Thăng 02/2016 - 05/2017 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thiện Nhân Tập tin:Nguyen Thien Nhan 20150320.jpg Hai Nhân 05/2017 - 10/2020 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nên Nguyen Van Nen.jpg Bảy Nên 10/2020 - nay Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “DCSVN”. Truy cập 5 tháng 10 năm 2015.[liên kết hỏng]
  2. ^ Tổn thất trước ngày khởi nghĩa
  3. ^ Mật danh T4, bao gồm cả Chợ Lớn.
  4. ^ Đặt ra năm 1951, gồm cả Gia ĐịnhTây Ninh