Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Communist Party of Vietnam flag.svg
Loạt bài
Chính trị Thành Phố Hồ Chi Minh

Hiến pháp
Đảng Cộng sản
Bí Thư Thành Ủy
Ban Thường Vụ
Ban Chấp Hành
Hội Đồng Nhân Dân
Ủy Ban Nhân Dân
Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố
Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố
Tòa án Nhân dân Thành Phố
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành Phố

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giữa hai nhiệm kì đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp giữa hai nhiệm kì đại hội là ban Chấp hành đảng bộ, đảng ủy các cấp (gọi tắt là cấp ủy).

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên trong cả nước được Bộ Chính trị áp dụng bầu Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Đảng bộ tại mỗi kỳ Đại hội. Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố do đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố bầu và số lượng ủy viên do đại hội quyết định. Tại Đại hội VIII tính đến ngày 22 tháng 9 năm 2009 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố có 70 người, Ban Thường vụ có 18 người, trong đó có những người được bầu trong đại hội và một số người được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định. Đại hội Đảng bộ Thành phố lần IX từ ngày 05 đến ngày 08/10/2010 bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, hiện có 68 ủy viên chính thức, Ban Thường vụ có 17 ủy viên.

Phương thức làm việc[sửa | sửa mã nguồn]

  • Họp thường lệ ba tháng một lần; họp bất thường khi cần.

Ban Thường vụ Thành ủy[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thường gọi tắt là Ban Thường vụ Thành ủy, theo điều lệ là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian giữa các kỳ hội nghị Thành ủy, nhưng thực tế chính là cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng bộ Thành phố. Các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố bầu ra. Ban Thường vụ Thành ủy gồm các ủy viên chính thức và có thể có các ủy viên dự khuyết.

Nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ Thành ủy có nhiệm vụ lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn thành, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Thành Ủy hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Thành Ủy.

Danh sách Lãnh đạo Thành ủy[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ và tên Chức vụ Đảng

Nguyên chức danh

1 Lê Thanh Hải Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
2 Lê Hoàng Quân Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
4 Võ Văn Thưởng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi.
5 Nguyễn Thị Quyết Tâm Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.
6 Nguyễn Thành Phong Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre.

Thành viên Ban Chấp hành Thành ủy khóa IX nhiệm kỳ 2010 - 2015[sửa | sửa mã nguồn]

Số Ủy viên trong Ban Thường Vụ Thành Ủy không nhất định nên có thể thay đổi. Vì nội quy thay đổi không được công bố nên quyết định số ủy viên được xem là quyết định kín.

Trong số Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Thành ủy bầu ra Bí thư Thành ủy, và một số Phó Bí Thư Thành ủy.

Theo cơ cấu trong Đảng, các ủy viên Ban Thường Vụ Thành Ủy giữ tất cả những cương vị chủ chốt trong bộ máy chính quyền: Bí thư Thành ủy, các Phó Bí Thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thảnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, một số Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố...

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) == Chú thích: UVBCT = Ủy Viên Bộ Chính trị; UVTW = Ủy Viên Trung ương; UVDKTW = Ủy Viên Trung ương dự khuyết; UVTV = Ủy Viên Thường vụ Thành ủy; TUV = Thành ủy viên; BTQU = Bí thư Quận ủy; BTHU = Bí thư Huyện uỷ; HĐND = Hội đồng Nhân dân; ủy ban nhân dân = Uỷ ban Nhân dân; CTHĐQT = Chủ tịch Hội đồng quản trị; TCT = Tổng Công ty

DANH SÁCH ỦY VIÊN CHÍNH THỨC KHÓA IX

STT Họ và tên Chức vụ Đảng và Chính quyền Ghi chú
1 Lê Thanh Hải UVBCT, Bí thư Thành ủy
2 Lê Hoàng Quân UVTW, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố
3 Nguyễn Thị Thu Hà UVTW, Phó Bí thư Thành ủy
4 Võ Văn Thưởng UVTW, Phó Bí thư thường trực Thành ủy từ tháng 4/2014
5 Nguyễn Thị Quyết Tâm Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố
6 Nguyễn Chí Thành UVTV, Trung tướng, Giám đốc Công an thành phố
7 Trương Văn Hai UVTV, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố
8 Võ Tiến Sĩ UVTV, Bí thư Quận ủy quận 5
9 Nguyễn Hữu Nhân UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy
10 Nguyễn Hữu Tín UVTV, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố
11 Hứa Ngọc Thuận UVTV, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố
12 Nguyễn Thị Hồng UVTV, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố
13 Nguyễn Văn Rãnh UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy
14 Thân Thị Thư UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
15 Huỳnh Thành Lập UVTV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố
16 Võ Thị Dung UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy 3/7/2015
17 Trần Thế Lưu UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Từ ngày 27/08/2013
18 Lê Thanh Liêm TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
19 Huỳnh Văn Hạnh Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố
20 Ung Thị Xuân Hương TUV, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố
21 Phan Thanh Bình UVTW, TUV, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
22 Trần Hải Phong TUV, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố
23 Lê Đông Phong TUV, Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Thành phố
24 Đào Thị Hương Lan TUV, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố
25 Nguyễn Văn Hiếu TUV, Bí thư Quận ủy Quận 2
26 Đinh Thị Bạch Mai TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố
27 Đặng Văn Hồng TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy
28 Sử Ngọc Anh TUV, Bí thư Quận ủy quận 5
29 Dương Công Khanh TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố
30 Trương Thị Ánh TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố
31 Nguyễn Long Tuyền TUV, Chánh Thanh Tra Thành phố
32 Nguyễn Văn Hưng TUV, Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố
33 Bùi Hoàng Danh Thành ủy viên
34 Phan Nguyễn Như Khuê TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
35 Võ Văn Luận TUV, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố
36 Thái Văn Rê TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố
37 Nguyễn Văn Phụng TUV, Bí thư Huyện uỷ huyện Bình Chánh
38 Diệp Dũng TUV, Giám đốc Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố Bổ sung ngày 09/12/2011
39 Nguyễn Thị Thu TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố
40 Trần Vĩnh Tuyến TUV, Chánh Văn phòng Thành ủy
41 Trần Trọng Tuấn TUV, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố
42 Nguyễn Tấn Bỉnh TUV, Giám đốc Sở Y tế Thành phố
43 Văn Thị Bạch Tuyết TUV, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 23 tháng 10 năm 2014.
44 Trương Văn Lắm TUV, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố
45 Lê Minh Tấn TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi
46 Nguyễn Việt Dũng TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố
47 Huỳnh Cách Mạng TUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.
48 Phạm Văn Gòn TUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố
49 Nguyễn Hoàng Năng TUV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố
50 Lê Hồng Sơn TUV, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố
51 Nguyễn Thị Lệ TUV, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy.
52 Lê Trọng Hiếu TUV,Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7
53 Lê Hoài Quốc TUV, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố
54 Đào Anh Kiệt TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Thành phố
55 Nguyễn Tấn Phong TUV, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng
56 Lê Tấn Bửu TUV, Đại tá, Giám đốc Cảnh sát PCCC Thành phố
57 Huỳnh Thanh Hải TUV, Bí thư Quận ủy Quận 1
58 Nguyễn Quý Hòa TUV, Tổng Giám đốc Đài Truyển hình Thành phố
59 Lê Văn Phước TUV, CTHĐQT, Tổng Giám đốc TCTy Điện lực Thành phố
60 Trần Chí Dũng TUV, Giám đốc Sở Quy hoạch & Kiến trúc Thành phố
61 Nguyễn Thị Ngọc Lan TUV, Bí thư Quận ủy Quận Bình Tân
62 Trần Trung Dũng TUV, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Thành phố
63 Phạm Đức Hải TUV,Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ
64 Nguyễn Hồng Lĩnh TUV, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố
65 Nguyễn Ngọc Hòa TUV, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.
66 Lê Văn Khoa TVTU, Giám đốc Sở Công thương Thành phố Bổ sung TVTU tháng 2/2014
67 Nguyễn Mạnh Cường TUV, Bí thư Thành đoàn

DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY KHÓA IX

STT Họ và tên Chức vụ Đảng và Chính quyền Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Nhân UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
2 Đặng Văn Hồng TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
3 Đặng Minh Đạt Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
4 Trần Văn Nam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
5 Huỳnh Thị Xuân Lam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
6 Nguyễn Châu Cảm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
7 Lê Văn Công Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
8 Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
9 Trần Văn Nam Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
10 Lê Thị Hờ Rin Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
11 Võ Văn Minh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
12 Lê Quốc Hùng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

DANH SÁCH ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT THÀNH ỦY KHÓA IX

STT Họ và tên Chức vụ Đảng và Chính quyền Ghi chú
1 Châu Văn La UVDK, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình
2 Trần Thị Diệu Thuý UVDK,Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp
3 Nguyễn Văn Tươi UVDK, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh
4 Lê Bửu Tuấn UVDK, Đại tá, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố
5 Lê Tuấn Tài UVDK, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn
6 Nguyễn Văn Hiệp UVDK, Giảng viên Đại học Quốc gia TP HCM
7 Nguyễn Văn Lưu UVDK, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè
8 Nguyễn Thị Ngọc Bích UVDK, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố
9 Phạm Khánh Phong Lan UVDK, Phó Giám đốc Sở Y tế
10 Tô Danh Út UVDK, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố
11 Dương Hồng Thanh UVDK, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố
12 Ngô Minh Châu UVDK, Đại tá, Phó Giám đốc Công an Thành phố
13 Tô Thị Bích Châu UVDK, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND thành phố
14 Nguyễn Hữu Việt UVDK, Bí thư Quận uỷ quận 9
15 Nguyễn Văn Minh UVDK, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
16 Huỳnh Văn Hạnh UVDK, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố
17 Trương Văn Thống UVDK, Bí thư Quận uỷ quận Thủ Đức
18 Lê Thái Hỷ UVDK, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
19 Phạm Ngọc Thanh UVDK, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo
20 Lâm Đình Thắng UVDK, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn
21 Bùi Tá Hoàng Vũ UVDK, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8
22 Hoàng Song Hà UVDK, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh
23 Trần Ngọc Hổ UVDK, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]