Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Thành ủy Thành phố
Hồ Chí Minh

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ X
(năm 2015 - tới nay)
Cơ cấu Thành ủy
Bí thư Lê Thanh Hải Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Bí thư (4) Võ Văn Thưởng -T.trực
Nguyễn Thành Phong
Nguyễn Thị Quyết Tâm
Tất Thành Cang
Ủy viên Thường vụ Thành ủy ủy (15) Ban Thường vụ Thành ủy khóa X
Thành ủy viên (69) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X[1]
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 163 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Lịch sử
Thành lập 1930

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Loạt bài
Chính trị Thành Phố Hồ Chi Minh

Hiến pháp
Đảng Cộng sản
Bí Thư Thành Ủy
Ban Thường Vụ
Ban Chấp Hành
Hội Đồng Nhân Dân
Ủy Ban Nhân Dân
Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố
Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố
Tòa án Nhân dân Thành Phố
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành Phố

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giữa hai nhiệm kì đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp giữa hai nhiệm kì đại hội là ban Chấp hành đảng bộ, đảng ủy các cấp (gọi tắt là cấp ủy).

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên trong cả nước được Bộ Chính trị áp dụng bầu Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Đảng bộ tại mỗi kỳ Đại hội. Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố do đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố bầu và số lượng ủy viên do đại hội quyết định. Tại Đại hội VIII tính đến ngày 22 tháng 9 năm 2009 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố có 70 người, Ban Thường vụ có 18 người, trong đó có những người được bầu trong đại hội và một số người được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định.

Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X từ ngày 14 đến ngày 17/10/2015 bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, hiện có 69 ủy viên chính thức, Ban Thường vụ có 15 ủy viên. Riêng Bí thư Thành ủy là cấp hàm Ủy viên Bộ Chính trị vì vậy Thành ủy không bầu, Bộ Chính trị sẽ phân công sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Chức năng và nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (gọi tắt Thành ủy)là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ thành phố giữa 2 kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; trước Đảng bộ và nhân dân thành phố lãnh đạo toàn diện công tác trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố.

Thành ủy có nhiệm vụ sau:

  • Quyết định chủ trương, biện pháp để thực hiện đường lối, các chính sách của Trung ương Đảng và Chính phủ.
  • Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhân sự giới thiệu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, nhân sự bổ sung Thành ủy viên.
  • Căn cứ quy định Trung ương, quyết định số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
  • Bầu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
  • Giới thiệu nhân sự ứng cử và được chỉ định Thành ủy, chuẩn bị nhân sự Thành ủy khóa XI.
  • Giới thiệu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Tham gia ý kiến về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trước khi Ban Thường vụ Thành ủy giới thiệu Hội đồng Nhân dân thành phố bầu.
  • Thảo luận và quyết định vấn đề do Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị.

Phương thức làm việc[sửa | sửa mã nguồn]

  • Họp thường lệ ba tháng một lần; họp bất thường khi cần.

Ban Thường vụ Thành ủy[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thường gọi tắt là Ban Thường vụ Thành ủy, theo điều lệ là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian giữa các kỳ hội nghị Thành ủy, nhưng thực tế chính là cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng bộ Thành phố. Các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố bầu ra. Ban Thường vụ Thành ủy gồm các ủy viên chính thức và có thể có các ủy viên dự khuyết.

Nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ Thành ủy có nhiệm vụ lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn thành, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Thành Ủy hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Thành Ủy.

Ủy viên Thường vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Ban Thường vụ Thành ủy khóa X nhiệm kỳ 10/2015-nay:

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm kỳ
1 Võ Văn Thưởng Phó Bí thư thường trực Thành ủy 17/10/2015-nay
2 Tất Thành Cang Phó Bí thư Thành ủy 17/10/2015-nay
3 Nguyễn Thành Phong Phó Bí Thư Thành ủy 17/10/2015-nay
4 Nguyễn Thị Quyết Tâm Phó Bí thư Thành ủy 17/10/2015-nay
5 Thân Thị Thư Trưởng ban Tuyên Giáo 17/10/2015-nay
6 Võ Thị Dung Trưởng ban tổ chức Thành ủy 17/10/2015-nay
7 Trần Thế Lưu Trưởng Ban nội chính Thành ủy 17/10/2015-nay
8 Nguyễn Hữu Hiệp Phó Ban thường trực Ban tổ chức Thành ủy 17/10/2015-nay
9 Nguyễn Thị Lệ Phó ban Thường trực Ban Dân Vận thành ủy 17/10/2015-nay
10 Thiếu tướng Trương Văn Hai Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố 17/10/2015-nay
11 Thiếu tướng Lê Đông Phong Giám đốc Công an Thành phố 17/10/2015-nay
12 Lê Văn Khoa Giám đốc sở Công thương 17/10/2015-nay
13 Lê Thanh Liêm Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố 17/10/2015-nay
14 Võ Tiến Sĩ Bí thư quận ủy quận 5 17/10/2015-nay
15 Trần Vĩnh Tuyến Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy 17/10/2015-nay

Thường trực Thành ủy[sửa | sửa mã nguồn]

Thường trực Thành ủy khóa X có nhiệm kỳ từ 10/2015-nay[2]

STT Họ và tên Chức vụ Đảng Nhiệm kỳ
1 Lê Thanh Hải Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 17/10/2015-nay
2 Võ Văn Thưởng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thường trực Thành ủy 17/10/2015-nay
3 Nguyễn Thành Phong Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy 17/10/2015-nay
4 Tất Thành Cang Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết, Phó Bí thư Thành ủy 17/10/2015-nay
5 Nguyễn Thị Quyết Tâm Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 17/10/2015-nay

Ban Chấp hành Thành ủy khóa X nhiệm kỳ 2015-2020[sửa | sửa mã nguồn]

Số Ủy viên trong Ban Thường Vụ Thành Ủy không nhất định nên có thể thay đổi. Vì nội quy thay đổi không được công bố nên quyết định số ủy viên được xem là quyết định kín.

Trong số Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Thành ủy bầu ra Bí thư Thành ủy, và một số Phó Bí Thư Thành ủy.

Theo cơ cấu trong Đảng, các ủy viên Ban Thường Vụ Thành Ủy giữ tất cả những cương vị chủ chốt trong bộ máy chính quyền: Bí thư Thành ủy, các Phó Bí Thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thảnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, một số Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố...

Thành ủy viên khóa X nhiệm kỳ 2015-2020[sửa | sửa mã nguồn]

DANH SÁCH ỦY VIÊN CHÍNH THỨC KHÓA X

STT Họ và Tên Năm sinh Chức danh Nhiệm kỳ Ghi chú
- Lê Thanh Hải 1950 Bí thư Thành ủy 17/10/2015-nay Bộ Chính trị phân công
1 Sử Ngọc Anh 1964 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố 17/10/2015-nay
2 Trương Thị Ánh 1959 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố 17/10/2015-nay
3 Lê Hòa Bình 1970 Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố 17/10/2015-nay
4 Nguyễn Tấn Bỉnh 1961 Giám đốc Sở Y tế Thành phố 17/10/2015-nay
5 Tất Thành Cang 1971 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố 17/10/2015-nay
6 Đại tá
Ngô Minh Châu
1964 Phó Giám đốc Công an Thành phố 17/10/2015-nay
7 Tô Thị Bích Châu 1969 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố 17/10/2015-nay
8 Nguyễn Mạnh Cường 1979 Bí thư Thành đoàn Thành phố 17/10/2015-nay
9 Võ Thị Dung 1960 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố 17/10/2015-nay
10 Diệp Dũng 1968 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố 17/10/2015-nay
11 Nguyễn Việt Dũng 1965 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố 17/10/2015-nay
12 Đặng Minh Đạt 1963 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố 17/10/2015-nay
13 Huỳnh Thành Đạt 1962 Phó Giám đốc Thường trực Trường Đại học Quốc gia Thành phố 17/10/2015-nay
14 Thiếu tướng
Trương Văn Hai
1958 Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố 17/10/2015-nay
15 Dương Ngọc Hải 1967 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố 17/10/2015-nay
16 Huỳnh Thanh Hải 1960 Bí thư quận ủy quận 1, Thành phố 17/10/2015-nay
17 Nguyễn Hồ Hải 1977 Bí thư quận ủy quận 3, Thành phố 17/10/2015-nay
18 Phạm Đức Hải 1963 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố 17/10/2015-nay
19 Huỳnh Văn Hạnh 1963 Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố 17/10/2015-nay
20 Nguyễn Hữu Hiệp 1967 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy 17/10/2015-nay
21 Lê Trọng Hiếu 1959 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7, Thành phố 17/10/2015-nay
22 Nguyễn Văn Hiếu 1976 Bí thư Quận ủy quận 2, Thành phố 17/10/2015-nay
23 Võ Văn Hoan 1965 Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố 17/10/2015-nay
24 Thiếu tướng
Nguyễn Văn Hưng
1958 Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố 17/10/2015-nay
25 Ung Thị Xuân Hương 1964 Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố 17/10/2015-nay
26 Nguyễn Thanh Hưởng 1971 Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố 17/10/2015-nay
27 Dương Công Khanh 1959 Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố 17/10/2015-nay
28 Lê Văn Khoa 1961 Giám đốc Sở Công thương Thành phố 17/10/2015-nay
29 Phan Nguyễn Như Khuê 1964 Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố 17/10/2015-nay
30 Phạm Thành Kiên 1971 Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố 17/10/2015-nay
31 Huỳnh Thị Xuân Lam 1967 Bí thư quận ủy quận 10, Thành phố 17/10/2015-nay
32 Trương Văn Lắm 1960 Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố 17/10/2015-nay
33 Tô Duy Lâm 1967 Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Thành phố 17/10/2015-nay
34 Nguyễn Thị Lệ 1967 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy 17/10/2015-nay
35 Lê Thanh Liêm 1963 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố 17/10/2015-nay
36 Thái Thị Bích Liên 1973 Phó Chánh Văn phòng Thành ủy 17/10/2015-nay
37 Lê Quang Long 1977 Phó Giám đốc Thường trực Sở Ngoại vụ Thành phố 17/10/2015-nay
38 Nguyễn Văn Lưu 1962 Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè 17/10/2015-nay
39 Trần Thế Lưu 1959 Trưởng ban Nội chính Thành ủy 17/10/2015-nay
40 Nguyễn Thị Bạch Mai 1971 Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố 17/10/2015-nay
41 Huỳnh Cách Mạng 1965 Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy 17/10/2015-nay
42 Nguyễn Hoàng Năng 1960 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố 17/10/2015-nay
43 Trần Hoàng Ngân 1964 Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing Thành phố 17/10/2015-nay
44 Thiếu tướng
Lê Đông Phong
1960 Giám đốc Công an Thành phố 17/10/2015-nay
45 Nguyễn Tấn Phong 1964 Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng 17/10/2015-nay
46 Nguyễn Thành Phong 1962 Phó Bí thư Thành ủy 17/10/2015-nay
47 Nguyễn Văn Phụng 1960 Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh 17/10/2015-nay
48 Lê Văn Phước 1961 Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố 17/10/2015-nay
49 Lê Hoài Quốc 1958 Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Thành phố 17/10/2015-nay
50 Võ Tiến Sĩ 1959 Bí thư quận ủy quận 5, Thành phố 17/10/2015-nay
51 Lê Hồng Sơn 1965 Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố 17/10/2015-nay
52 Nguyễn Thị Quyết Tâm 1958 Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố
17/10/2015-nay
53 Lê Minh Tấn 1963 Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố 17/10/2015-nay
54 Nguyễn Quyết Thắng 1969 Bí thư huyện ủy Cần Giờ, Thành phố 17/10/2015-nay
55 Nguyễn Toàn Thắng 1977 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố 17/10/2015-nay
56 Phan Thị Thắng 1976 Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố 17/10/2015-nay
57 Trương Văn Thống 1963 Bí thư quận ủy Thủ Đức, Thành phố 17/10/2015-nay
58 Nguyễn Thị Thu 1966 Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố 17/10/2015-nay
59 Trần Văn Thuận 1962 Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy 17/10/2015-nay
60 Võ Ngọc Quốc Thuận 1967 Bí thư quận ủy Bình Tân Thành phố 17/10/2015-nay
61 Trần Thị Diệu Thúy 1977 Bí thư quận ủy Gò Vấp Thành phố 17/10/2015-nay
62 Thân Thị Thư 1959 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy 17/10/2015-nay
63 Võ Văn Thưởng 1970 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 17/10/2015-nay
64 Trần Trọng Tuấn 1969 Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố 17/10/2015-nay
65 Trần Vĩnh Tuyến 1965 Chánh Văn phòng Thành ủy 17/10/2015-nay
66 Nguyễn Long Tuyền 1959 Chánh Thanh Tra Thành phố 17/10/2015-nay
67 Văn Thị Bạch Tuyết 1976 Giám đốc Sở Du lịch Thành phố 17/10/2015-nay
68 Đại tá
Tô Danh Út
1966 Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố 17/10/2015-nay
69 Trần Kim Yến 1969 Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy 17/10/2015-nay

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]