Tỉnh ủy Hải Dương

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tỉnh ủy Hải Dương


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XVII
(2020 - 2025)
Ủy viên
Bí thư Trần Đức Thắng
Phó Bí thư (2) Lê Văn Hiệu (Th.trực)
Triệu Thế Hùng
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy (16) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII
Tỉnh ủy viên (52) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại tỉnh Hải Dương
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 104 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Tỉnh ủy Hải Dương hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, hay Đảng ủy tỉnh Hải Dương. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Hải Dương giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đứng đầu Tỉnh ủyBí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương hiện nay là ông Trần Đức Thắng.[1]

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Tiền thân của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Hải Dương là các chi bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Đồng chí Hội. Từ những năm 1926, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã truyền bá chủ nghĩa chủ nghĩa Mác-Lênin vào tỉnh, các chi bộ Hội được thành lập như chi bộ Thượng Cốc (Gia Lộc), chi bộ Đọ Xá (Chí Linh), chi bộ Mạo Khê (Đông Triều) và chi bộ thị xã Hải Dương.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Lần lượt các chi bộ Đảng được thành lập ngay sau khi Đảng ra đời, chi bộ Mạo Khê được thành lập đầu tiên rối tiếp đó là chi bộ Đọ Xá. Sau khi thành lập các chi bộ tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh cách mạng.

Trong thời gian từ 1930-1940, Xứ ủy Bắc Kỳ chỉ đạo trực tiếp đường lối cách mạng tại tỉnh. Đầu năm 1940, trước tình hình thế giới biến đổi mau lẹ, Trung ương Đảng quyết định thành lập Liên tỉnh ủy B. Liên tỉnh ủy B phụ trách cách mạng các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An, Quảng Yên, Hòn Gai, Hưng Yên. Trong năm 1940 phong trào cách mạng của tỉnh diễn ra sôi sục.

Giữa năm 1940, được sự chấp thuận của Xứ ủy Bắc Kỳ, Liên tỉnh ủy B đã tổ chức thành lập Ban Tỉnh uỷ lâm thời Hải Dương. Ban Tỉnh ủy lâm thời Hải Dương có nhiệm vụ thống nhất các chi bộ Đảng trong tỉnh đồng thời phát triển các cơ sở cách mạng trong quần chúng nhân dân.

Đầu năm 1941, sau khởi nghĩa Nam Kỳ, quân đội Pháp và Nhật Bản đàp áp phong trào cách mạng. Các tỉnh ủy viên đều bị bắt gần hết, tỉnh ủy giải thể. Đầu tháng 3/1945 Ban Cán sự Đảng tỉnh Hải Dương được thành lập, phong trào cách mạng trong tỉnh được khôi phục lại. Ngày 17/8/1945, cách mạng tháng 8 thành công tại tỉnh.

Sau khi giành được độc lập, tỉnh ủy cùng nhân dân địa phương chung sức khôi phục và phát triển mọi mặt tại tỉnh. Kháng chiến chống Pháp nổ ra, tỉnh ủy lại cùng nhân dân đấu tranh chống quân đội Pháp đến giải phóng 1954.

Ngày 26/1/1968, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Quyết định số 504-NQ/TVQH về việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng. Đầu tháng 2/1968 Hội nghị Tỉnh ủy lâm thời Hải Hưng lần thứ nhất được tổ chức, Tỉnh ủy lâm thời Hải Hưng được thành lập gồm 46 ủy viên trong đó có 31 ủy viên Đảng bộ Hải Dương và 15 ủy viên Đảng bộ Hưng Yên.

Ngày 6/11/1996, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá IX đã quyết định việc tái lập hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên trên sự chia tách từ tỉnh Hải Hưng. Đầu tháng 1/1997, sau khi được chia tách, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ định Ban Chấp hành lâm thời tỉnh Hải Dương. Giữa tháng 11/1997 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hải Dương được tổ chức, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

 • Các cơ quan, ban Đảng:
  • Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
  • Ban Dân vận Tỉnh ủy
  • Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy
  • Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh
  • Văn phòng Tỉnh ủy
  • Báo Hải Dương
  • Trường Chính trị tỉnh
 • Các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy:
  • Thành ủy Hải Dương
  • Thành ủy Chí Linh
  • Thị ủy Kinh Môn
  • Huyện ủy Nam Sách
  • Huyện ủy Kim Thành
  • Huyện ủy Thanh Hà
  • Huyện ủy Cẩm Giàng
  • Huyện ủy Bình Giang
  • Huyện ủy Gia Lộc
  • Huyện ủy Tứ Kỳ
  • Huyện ủy Ninh Giang
  • Huyện ủy Thanh Miện
  • Đảng ủy Công an tỉnh
  • Đảng ủy Quân sự tỉnh
  • Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh
  • Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ[sửa | sửa mã nguồn]

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lần thứ Thời gian Địa điểm Đại biểu Đảng viên
Đảng bộ
Bí thư Ủy viên
cấp ủy
Tỉnh Hải Dương I 6/1946 Lương Điền
Cẩm Giàng
80 250 Đặng Tính 11
II 4/1947 Chi Lăng Nam
Thanh Miện
150 1300 Vũ Duy Hiệu
III 2/1948 Đông Xuyên
Ninh Giang
150
10 dự khuyết
3500 13
Đan Giáp
Thanh Miện
IV
vòng 1
21/6-2/7/1960 thị xã Hải Dương 200 5200 Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc
IV
vòng 2
23/2-3/3/l961 242 5300 Nguyễn Chương 27
8 dự khuyết
V 24/4-28/4/1963 320 5700 27
4 dự khuyết
Tỉnh Hải Hưng I 24/3-1/4/1975 450 70000 Ngô Duy Đông 33 chính thức
6 dự khuyết
II vòng 1
11-20/11/1976
502 - Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc
vòng 2
4-14/12/1977
487 - Ngô Duy Đông 37 chính thức
2 dự khuyết
III 30/10-3/11/1979 500 72000 39 chính thức
4 dự khuyết
IV 6-14/01/1982 522 - Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc
25-29/01/1983 500 - Ngô Duy Đông 45 chính thức
4 dự khuyết
V 20-25/10/1986 505 - Lê Đức Bình 43 chính thức
13 dự khuyết
VI vòng 1
28-30/3/1991
405 - Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc
vòng 2
15-17/8/1991
404 120000 Phạm Văn Thọ 47
VII 6-9/5/1996 350 - 49
Tỉnh Hải Dương XII 16-18/11/1997 thành phố Hải Dương 249 70000 Nguyễn Đức Kiên 47
XIII 15-17/12/2000 350 78000 Nguyễn Văn Chiền
XIV 16-18/12/2005 299 81000 Bùi Thanh Quyến 49
XV 26-29/9/2010 315 83000 55
XVI 26-28/10/2015 349 99000 Nguyễn Mạnh Hiển
XVII 25-27/10/2020 350 107.000 Phạm Xuân Thăng 52

Bí thư Tỉnh ủy[sửa | sửa mã nguồn]

STT Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
Tỉnh ủy Hải Dương
1 Nguyễn Mạnh Hoan 6/1940-2/1941 Bí thư Ban Tỉnh uỷ lâm thời tỉnh Hải Dương
2 Nguyễn Văn Kha 4/1945-6/1946 Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Hải Dương
6/1946-11/1946 Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
3 Lê Thành 11/1946-4/1947
4 Vũ Duy Hiệu 4/1947-7/1948
3 Đặng Tính 7/1948-4/1950
5 Nguyễn Năng Hách 4/1950-1951 Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
6 Võ Thanh Hoà 1951-1952
7 Nguyễn Ngọc Sơn 1952-1953
8 Lương Quang Chất 1953-7/1954
9 Lê Đức Thịnh 7/1954-1959
10 Trần Tạo
(Dương Quang Thùy)
1959-3/1961
11 Nguyễn Chương 3/1961-2/1968
Tỉnh ủy Hải Hưng
1 Lê Quý Quỳnh 2/1968-3/1972 Bí thư Tỉnh ủy Hải Hưng
2 Ngô Duy Đông 3/1972-10/1986 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hải Hưng
3 Lê Đức Bình 10/1986-8/1991
4 Phạm Văn Thọ 8/1991-12/1996
Tỉnh ủy Hải Dương
1 Phạm Văn Thọ 1/1997-11/1997 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
2 Nguyễn Đức Kiên 11/1997-10/1999
3 Nguyễn Văn Chiền 10/1999-9/2002
4 Nguyễn Thị Kim Ngân 9/2002-12/2005
5 Bùi Thanh Quyến 12/2005-10/2015
6 Nguyễn Mạnh Hiển 10/2015-10/2020
7 Phạm Xuân Thăng 10/2020-10/2022 Khai trừ ra khỏi Đảng
8 Trần Đức Thắng 10/2022-nay

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII (2020 - 2025)[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 26/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.[2]

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Đức Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
2 Lê Văn Hiệu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hải Dương [3]
3 Triệu Thế Hùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh [4]
4 Vũ Hồng Hiên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
5 Nguyễn Văn Phú Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
6 Nguyễn Quang Phúc Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
7 Đại tá Nguyễn Huy Thăng Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
8 Lưu Văn Bản Phó Chủ tịch UBND tỉnh [5]
9 Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh [6]
10 Nguyễn Hồng Sơn Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
11 Lê Đình Long Bí thư Thành ủy Hải Dương
12 Nguyễn Đức Tuấn Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
13 Hoàng Quốc Thưởng Bí thư Thành ủy Chí Linh
14 Bùi Văn Thăng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 Vũ Tiến Phụng Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
16 Thượng tá Bùi Quang Bình Giám đốc Công an tỉnh [7]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương”.
 2. ^ “Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.
 3. ^ “Hải Dương có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh”.
 4. ^ “Ông Triệu Thế Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương”.
 5. ^ “Kỷ luật khiển trách hai lãnh đạo tỉnh Hải Dương”.
 6. ^ “Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích kiểm tra việc bầu cử tại huyện Nam Sách”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2018.
 7. ^ “Chỉ định thượng tá Bùi Quang Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương”.