Danh sách các sao có độ sáng tuyệt đối lớn nhất

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Các sao có cấp sao tuyệt đối lớn nhấtkhoa học loài người trên Trái Đất đã quan sát và tính toán được có thể tạm sắp xếp theo danh sách dưới đây.

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Key
Ngân Hà
Đám mây Magellan Lớn
Đám Mây Magellan Nhỏ
Thiên hà Tiên Nữ
Thiên hà Tam Giác
Sao lùn Kinman
Tên sao Độ sáng tuyệt đối
(M)
Cấp sao tuyệt đối Khoảng cách
từ Hệ Mặt Trời
(ly)
Cấp sao biểu kiến Nhiệt độ hiệu dụng (K)
M33-013406.63 (trong Thiên hà Tam Giác) &0000000009380000.0000009.380.000 −12.6[1] &0000000002380000.0000002.380.000 - &0000000003070000.0000003.070.000 16.1 29,200
R136a1 (trong LMC) &0000000006166000.0000006.166.000 −12.23 &0000000000163000.000000163.000 12.23 &0000000000046000.00000046.000+2.500
R136a2 (trong LMC) &0000000005623000.0000005.623.000 −12.13 &0000000000160000.000000160.000 12.34 &0000000000050000.00000050.000
BAT99-98 (AB12 trong LMC) &0000000005000000.0000005.000.000 −12.0[2] &0000000000165000.000000165.000 13.70 &0000000000045000.00000045.000
G0.238-0.071 &0000000005000000.0000005.000.000 −12.0[3] &0000000000026000.00000026.000
Eta Carinae (trong Tinh vân Thuyền Để)[a] &0000000004600000.0000004.600.000 −12.0[b][4] &0000000000007500.0000007.500 −0.8–7.9[5] &0000000000009400.0000009.400&0000000000035200.00000035.200
HD 38282 (R144 trong LMC)[c] &0000000004500000.0000004.500.000 −11.9[6] &0000000000160000.000000160.000 11.11 &0000000000047000.00000047.000
R136a3 (trong LMC) &0000000004266000.0000004.266.000 −11.84 &0000000000160000.000000160.000 12.97 &0000000000050000.00000050.000
V4998 Sagittarii (gần Cụm sao Quintuplet) &0000000004000000.0000004.000.000 −11.7[d][7] &0000000000025000.00000025.000 &0000000000012000.00000012.000
R136c (trong LMC) &0000000003800000.0000003.800.000 −11.7 &0000000000160000.000000160.000 12.86 &0000000000051000.00000051.000
Melnick 42 (trong LMC) &0000000003600000.0000003.600.000[8] −11.65 &0000000000160000.000000160.000 12.8 &0000000000047300.00000047.300
R136a6 (trong LMC) &0000000003311000.0000003.311.000 −11.56 &0000000000165000.000000165.000 13.35 53000
Sao Súng Lục 3,300,000 −11.5 25,100 28 11,800
G0.070+0.025 &0000000003300000.0000003.300.000 −11.5[3] &0000000000026000.00000026.000
Var A-1 (in M31) &0000000003200000.0000003.200.000 −11.5[9] &0000000002450000.0000002.450.000 17.143[10] &Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /-1.00000020,400&Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /-1.00000028,100[9]
Sao Mẫu Đơn (WR 102ka) &0000000003200000.0000003.200.000 −11.5 &Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /-1.00000026,100 &0000000000025100.00000025.100
VFTS 682 (trong LMC) &0000000003200000.0000003.200.000 −11.5 &0000000000160000.000000160.000 16.1 &0000000000052210.00000052.210+2.500
WR 42e &0000000003200000.0000003.200.000 −11.5[11][e] &0000000000025000.00000025.000 14.53 &0000000000043652.00000043652
BAT99-33 (R99 trong LMC) &0000000003200000.0000003.200.000 −11.4[2] &0000000000160000.000000160.000 11.45 &0000000000028000.00000028.000
LSS 4067 &0000000003000000.0000003.000.000 −11.4[12] &0000000000008200.0000008.200 11.64 &0000000000032800.00000032.800
WR 24 (trong Tinh vân Thuyền Để) &0000000002950000.0000002.950.000 −11.4[13] &0000000000008200.0000008.200 6.48 &0000000000050100.00000050.100
NGC 3603-B &0000000002900000.0000002.900.000 −11.3[14] &0000000000024000.00000024.000 11.33 &0000000000042000.00000042.000
G0.059-0.068 &0000000002880000.0000002.880.000 −11.4[3] &0000000000026000.00000026.000
WR 85 &0000000002880000.0000002.880.000 −11.4[13] &Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /-1.00000015,300 10.03 &0000000000050100.00000050.100
Melnick 34 A (BAT99-116 trong LMC) &0000000002690000.0000002.690.000 −11.3[15] &0000000000160000.000000160.000 13.09 (kết hợp) &0000000000053000.00000053.000
WR 102hb &0000000002600000.0000002.600.000 −11.3[16] &0000000000026000.00000026.000 &0000000000025100.00000025.100
WR 102ea &0000000002500000.0000002.500.000 −11.25[16] &0000000000026000.00000026.000 &0000000000025100.00000025.100
PHL 293B (trong PHL 293B) &0000000002500000.0000002.500.000 - 3,500,000 −11.2[17] 74,000,000[18] 6,000 - 6,800
BAT99-117 (R146 trong LMC) &0000000002500000.0000002.500.000 −11.2[2] &0000000000160000.000000160.000 13.116
NGC 3603-A1a &0000000002500000.0000002.500.000 −11.2[14] &0000000000024000.00000024.000 11.18 (kết hợp A1a + A1b) &0000000000042000.00000042.000
LHO 146 &0000000002500000.0000002.500.000 −11.2 &0000000000026000.00000026.000 8.7 ~&0000000000035000.00000035.000
J004444.52 (trong M31) &0000000002400000.0000002.400.000 -11.2[9] &0000000002550000.0000002.550.000 &0000000000007000.0000007.000&0000000000018000.00000018.000
WR 25 (trong Tinh vân Thuyền Để)[f] &0000000002400000.0000002.400.000 −11.2[13] &0000000000006800.0000006.800 8.80 &0000000000050100.00000050.100 / ?
Arches-F6 &0000000002300000.0000002.300.000 −11.1 &0000000000025000.00000025.000 &0000000000033900.00000033.900
Arches-F9 &0000000002300000.0000002.300.000 −11.1 &0000000000025000.00000025.000 &0000000000036600.00000036.600
Var 83 (trong M33) &0000000002240000.0000002.240.000 −11.1[19] &0000000003000000.0000003.000.000 16.40 &0000000000018000.00000018.000&0000000000037000.00000037.000
HD 5980A[g] (trong SMC) &0000000002200000.0000002.200.000 −11.1[20] &0000000000200000.000000200.000 11.7 &0000000000021000.00000021.000&0000000000053000.00000053.000
HD 269810 (trong LMC) &0000000002200000.0000002.200.000 −11.1[21] &0000000000170000.000000170.000 12.28 &0000000000052500.00000052.500
Cygnus OB2-516 &0000000002200000.0000002.200.000 −11.1 &0000000000005000.0000005.000 11.84[22]
BAT99-96 (trong LMC) &0000000002200000.0000002.200.000 −11.1[2] &0000000000160000.000000160.000 13.76
R136b (trong LMC) &0000000002188000.0000002.188.000 −11.1 &0000000000165000.000000165.000 13.24 &0000000000035000.00000035.000
WR 89 &0000000002140000.0000002.140.000 −11.1[13] &0000000000009400.0000009.400 11.02 &0000000000039800.00000039.800
G0.058+0.014 &0000000002140000.0000002.140.000 −11.1[3] &0000000000026000.00000026.000
LBV 1806-20 &0000000002000000.0000002.000.000 −11.0 &0000000000028000.00000028.000 &0000000000018000.00000018.000&0000000000032000.00000032.000
Arches-F4 &0000000002000000.0000002.000.000 −11.0 &0000000000025000.00000025.000 &0000000000036800.00000036.800
WR 147[h] &0000000002000000.0000002.000.000 −11.0[13] &0000000000002100.0000002.100 14.89 &0000000000039800.00000039.800
Arches-F7 &0000000002000000.0000002.000.000 −11.0 &0000000000025000.00000025.000 &0000000000032900.00000032.900
Arches-F1 &0000000002000000.0000002.000.000 −11.0 &0000000000025000.00000025.000 &0000000000033200.00000033.200
WR 22 A (V429 Carinae; trong Tinh vân Thuyền Để) &0000000002000000.0000002.000.000 −11.0 &0000000000008200.0000008.200 6.42 &0000000000044700.00000044.700
AFGL 2298[i] &0000000002000000.0000002.000.000 −11.25[23] &0000000000033000.00000033.000
G0.114+0.021 &0000000001950000.0000001.950.000 −11.0[3] &0000000000026000.00000026.000
R136a5 (trong LMC) &0000000001905000.0000001.905.000[24] −10.95 &0000000000165000.000000165.000 13.71 &0000000000046000.00000046.000
R136a8 (trong LMC) &0000000001905000.0000001.905.000 −10.9 &0000000000165000.000000165.000 14.42 &0000000000051000.00000051.000[14]
Cygnus OB2 #12 &0000000001900000.0000001.900.000 −10.9[25] &0000000000005000.0000005.000 11.4 &0000000000013700.00000013.700
WR 31a &0000000001820000.0000001.820.000 −10.9 &0000000000026000.00000026.000 10.85 &0000000000030200.00000030.200
Wray 17-96 &0000000001800000.0000001.800.000 −10.9[26] &0000000000015000.00000015.000 17.8 &0000000000013000.00000013.000
V2180 Cygni (WR 130) &0000000001800000.0000001.800.000 −10.9[13] &0000000000008800.0000008.800 12.14 &0000000000044700.00000044.700
HD 5980B (trong SMC) &0000000001800000.0000001.800.000 −10.9[20] &0000000000200000.000000200.000 11.9 &0000000000045000.00000045.000
V4650 Sagittarii &0000000001770000.0000001.770.000 −10.9[27] &0000000000025000.00000025.000 &0000000000011300.00000011.300
VFTS 506 (trong LMC) &0000000001750000.0000001.750.000 −10.9[28] &0000000000160000.000000160.000 13.31 &0000000000055000.00000055.000[29]
R136a4 (trong LMC) &0000000001738000.0000001.738.000[24] −10.85 &0000000000160000.000000160.000 13.96 &0000000000048000.00000048.000+58
VFTS 16 (LMC) &0000000001700000.0000001.700.000 −10.8[28] &0000000000160000.000000160.000 13.55
Cygnus OB2 #7 &0000000001700000.0000001.700.000 −10.8 &0000000000005000.0000005.000 12.7
BAT99-122 (R147 trong LMC) &0000000001700000.0000001.700.000 −10.7[2] &0000000000160000.000000160.000 12.75
AF Andromedae (trong M31) &0000000001600000.0000001.600.000 −10.8[19] &0000000002500000.0000002.500.000 17.325[10] &0000000000028000.00000028.000
LHO 110 &0000000001600000.0000001.600.000 −10.8[16] &0000000000026000.00000026.000 &0000000000025100.00000025.100
WR 107 &0000000001600000.0000001.600.000 −10.75[13] &Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /-1.00000013,400 14.1 &0000000000050100.00000050.100
WR 87 &0000000001600000.0000001.600.000 −10.8[13] &0000000000009400.0000009.400 11.95 &0000000000044700.00000044.700
WR 148 &0000000001600000.0000001.600.000 −10.75[13] &Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /-1.00000027,100 10.3 &0000000000039800.00000039.800
Arches-F12 &0000000001580000.0000001.580.000 −10.8 &0000000000025000.00000025.000 &0000000000036900.00000036.900
WR 102i &0000000001500000.0000001.500.000 −10.7[16] &0000000000026000.00000026.000 &0000000000031600.00000031.600
NGC 3603-A1b &0000000001500000.0000001.500.000 −10.6[14] &0000000000024000.00000024.000 11.18 (kết hợp A1a + A1b) &0000000000040000.00000040.000
AG Carinae &0000000001500000.0000001.500.000 −10.3[30] &0000000000006000.0000006.000 5.7–9.0 &0000000000008000.0000008.000&0000000000026000.00000026.000
HD 93129A (trong Tinh vân Thuyền Để)[j] &0000000001480000.0000001.480.000 −11.25 &0000000000007500.0000007.500 7.310 &0000000000042500.00000042.500
Arches-F15 &0000000001410000.0000001.410.000 −10.6 &0000000000025000.00000025.000 &0000000000035600.00000035.600
WR 131 &0000000001400000.0000001.400.000 −10.6[13] &Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /-1.00000038,600 12.08 &0000000000044700.00000044.700
VFTS 621 (trong LMC) &0000000001400000.0000001.400.000 −10.6[28] &0000000000160000.000000160.000 15.39 &0000000000054000.00000054.000[29]
LHO 100 &0000000001400000.0000001.400.000 −10.6 &0000000000026000.00000026.000 9.4 &0000000000035000.00000035.000
S Doradus (trong LMC) &0000000001400000.0000001.400.000 -10.0 &0000000000169000.000000169.000 &0000000000020000.00000020.000
AB8A (in SMC) &0000000001400000.0000001.400.000 −10.6[20] &0000000000200000.000000200.000 12.9 (kết hợp) &0000000000141000.000000141.000
WR 66 &0000000001400000.0000001.400.000 −10.6[13] &Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /Lỗi biểu thức: Dư toán tử /-1.00000010,700 11.34 &0000000000044700.00000044.700
Cygnus OB2-771 &0000000001400000.0000001.400.000 −10.6 &0000000000005000.0000005.000
R126 (trong LMC) &0000000001400000.0000001.400.000 −10.6 &0000000000160000.000000160.000 10.91 &0000000000022500.00000022.500
V729 Cygni A &0000000001400000.0000001.400.000 −10.6 &0000000000005000.0000005.000
BAT99-100 (R134 trong LMC) &0000000001400000.0000001.400.000 −10.5[2] &0000000000160000.000000160.000 12.02 &0000000000047000.00000047.000[2]
Tr 27-27 &0000000001350000.0000001.350.000 −10.5[12] &0000000000008200.0000008.200
R139 A (trong LMC) &0000000001300000.0000001.300.000 −10.5[31] &0000000000160000.000000160.000 12.0 (kết hợp)
V729 Cygni B &0000000001300000.0000001.300.000 −10.5 &0000000000005000.0000005.000
HD 50064 &0000000001260000.0000001.260.000 −10.5[32] &0000000000009500.0000009.500 8.21 &0000000000013500.00000013.500
Arches-F3 &0000000001260000.0000001.260.000 −10.5 &0000000000025000.00000025.000 &0000000000029600.00000029.600
Arches-F8 &0000000001260000.0000001.260.000 −10.5 &0000000000025000.00000025.000 &0000000000032900.00000032.900
AB7A (trong SMC) &0000000001259000.0000001.259.000 −10.4 &0000000000197000.000000197.000 13.016 &0000000000105000.000000105.000
VFTS 259 (trong LMC) &0000000001250000.0000001.250.000 −10.5[28] &0000000000160000.000000160.000 13.65
WR 102d[16] &0000000001200000.0000001.200.000 −10.4 &0000000000026000.00000026.000 10.5 &0000000000035100.00000035.100
LHO 77 &0000000001200000.0000001.200.000 −10.4 &0000000000026000.00000026.000 9.6 &0000000000035000.00000035.000
LGGS J004539.99+415404.1 (trong M31) 1,166,440[33] –10.4 2,540,000[34] 4,485
G0.121-0.099 &0000000001150000.0000001.150.000 −10.4[3] &0000000000026000.00000026.000
WR 158 &0000000001150000.0000001.150.000 −10.4[13] &0000000000026000.00000026.000 11.24 &0000000000044700.00000044.700
Arches-F18 &0000000001120000.0000001.120.000 −10.4 &0000000000025000.00000025.000
BAT99-104 (trong LMC) &0000000001100000.0000001.100.000 −10.4[2] &0000000000160000.000000160.000 12.5 &0000000000063000.00000063.000[2]
Cygnus OB2 #8B &0000000001100000.0000001.100.000 −10.4 &0000000000005000.0000005.000 12.7 &0000000000039200.00000039.200
Cygnus OB2 #10 &0000000001100000.0000001.100.000 −10.4 &0000000000005000.0000005.000 12.7
Cygnus OB2 #22[h] &0000000001100000.0000001.100.000 −10.4 &0000000000005000.0000005.000 12.7
Var B (trong M33) &0000000001100000.0000001.100.000 −10.4[19] &0000000003000000.0000003.000.000 16.208[10]
HD 93403A &0000000001050000.0000001.050.000 &0000000000010000.00000010.000 7.3 &0000000000039300.00000039.300
68 Cygni A &0000000001050000.0000001.050.000 −10.3[35] &0000000000004600.0000004.600 4.98–5.09 &0000000000034000.00000034.000
HD 93250 (trong Tinh vân Thuyền Để) &0000000001039000.0000001.039.000 −10.3[12] &0000000000007500.0000007.500 7.50 &0000000000046000.00000046.000
BAT99-94 (R135 trong LMC) &0000000001000000.0000001.000.000 −10.3[36] &0000000000160000.000000160.000 14.52 &0000000000141000.000000141.000[2]
HD 229059 &0000000001000000.0000001.000.000 −10.3[12] &0000000000003200.0000003.200[37] 8.70 &0000000000026300.00000026.300[12]
Arches-F2 &0000000001000000.0000001.000.000 −10.25 &0000000000025000.00000025.000 &0000000000033500.00000033.500
BAT99-68 (trong LMC) &0000000001000000.0000001.000.000 −10.25[2] &0000000000160000.000000160.000 12.4 &0000000000045000.00000045.000[2]
Arches-F14 &0000000001000000.0000001.000.000 −10.25 &0000000000025000.00000025.000 &0000000000034500.00000034.500
The following notable stars are kept here for the purpose of comparison.
P Cygni &0000000000610000.000000610.000 −9.7 &0000000000005900.0000005.900 4.8 &0000000000018700.00000018.700
ζ Puppis &0000000000550000.000000550.000&0000000000800000.000000800.000 −9.0 &0000000000001090.0000001.090 2.21 &0000000000040000.00000040.000&0000000000044000.00000044.000
ρ Cassiopeiae &0000000000500000.000000~500.000 −9.6 &0000000000003400.0000003.400 4.1–6.2 &0000000000005777.0000005.777&0000000000007200.0000007.200
Alnilam &0000000000389000.000000389.000&0000000000832000.000000832.000 −9.2 &0000000000001300.0000001.300 1.70 &0000000000027000.00000027.000
RW Cephei &0000000000295000.000000295.000 −9.11 &0000000000011500.00000011.500 6.52 &0000000000003750.0000003.750&0000000000005020.0000005.020
VY Canis Majoris &0000000000270000.000000270.000[38] −9.4[39] &0000000000003900.0000003.900 6.5–9.6 &0000000000003490.0000003.490+90
Plaskett's star A &0000000000224000.000000224.000 −8.6 &0000000000006600.0000006.600 6.06 (A + B) &0000000000033500.00000033.500+2.000
θ1 Orionis C &0000000000204000.000000204.000 −8.6 &0000000000001500.0000001.500 5.13 &0000000000039000.00000039.000+1.000
VV Cephei A &0000000000200000.000000200.000 −9.0 &0000000000004900.0000004.900 4.91 &0000000000003826.0000003.826
Deneb &0000000000196000.000000196.000 −8.38[40] &0000000000002600.0000002.600 1.25 &0000000000008525.0000008.525+75
μ Cephei (the Garnet Star) &0000000000135000.000000135.000 −8.09 &0000000000002090.0000002.090 4.04 &0000000000003551.0000003.551
Betelgeuse &0000000000126000.000000126.000 −8.00[41] &0000000000000643.000000643 0.58 &0000000000003590.0000003.590
Rigel &0000000000120000.000000120.000 −7.84 &0000000000000860.000000860 0.12 &0000000000012100.00000012.100+150
Antares &0000000000097000.00000097.000 −7.2 &0000000000000600.000000600 0.92 &0000000000003570.0000003.570
Canopus &0000000000015100.00000015.100 −5.53 &0000000000000310.000000310 −0.74 &0000000000006998.0000006.998
Bellatrix &0000000000009211.0000009.211 −2.78 &0000000000000250.000000250 1.64 &0000000000022000.00000022.000
Polaris Aa &0000000000001260.0000001.260 −3.6 &0000000000000433.000000433 1.97 &0000000000006015.0000006.015
Aldebaran &0000000000000518.000000518 −0.63 &0000000000000065.00000065 0.85 &0000000000003910.0000003.910
Arcturus &0000000000000170.000000170 −0.31 &0000000000000037.00000037 −0.04 &0000000000004286.0000004.286+30
Capella Aa &0000000000000078.70000078.7 0.4 &0000000000000042.00000042 0.08 &0000000000004970.0000004.970+50
Vega &0000000000000040.12000040.12 0.58 &0000000000000025.00000025 0.00 &0000000000009602.0000009.602+180
Sirius A &0000000000000025.40000025.4 1.4 &0000000000000008.6000008.6 −1.46 &0000000000009940.0000009.940
α Centauri A &0000000000000001.5190001.519 4.38 &0000000000000004.4000004.4 −0.01 &0000000000005790.0000005.790
Sun (Sol) &0000000000000001.0000001.00 4.83 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 −26.74 &0000000000005772.0000005.772
 1. ^ Được xác định là một hệ sao đôi hoặc sao ba. Ngôi sao thứ hai cũng phát sáng khoảng 1 triệu lần Mặt Trời nhưng bị che khuất bởi ngôi sao thứ nhất
 2. ^ −11.92 theo độ sáng
 3. ^ Binary system containing two luminous WNh stars.
 4. ^ −11.77 by luminosity
 5. ^ The paper mistakenly lists the bolometric magnitude as −10.5 instead of −11.5.
 6. ^ 208-day binary
 7. ^ Variable, luminosity was five times higher at outburst in 1994.
 8. ^ a ă Đây là một hệ sao đôi nhưng ngôi sao thứ hai kém sáng hơn rất nhiều so với ngôi sao thứ nhất
 9. ^ Độ sáng tối đa khả kiến là Biến quang lam sáng
 10. ^ This is a known binary with two fairly similar components, but the exact details of each star are not clear. Although the luminosity of the two kết hợp is around 2,100,000, the primary is most likely nearer 1,500,000 and the secondary about 600,000.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Humphreys, Roberta M.; Davidson, Kris; Hahn, David; Martin, John C.; Weis, Kerstin (6 tháng 7 năm 2017). “Luminous and Variable Stars in M31 and M33 V. The Upper HR Diagram”. The Astrophysical Journal. 844 (1): 40. arXiv:1707.01916. Bibcode:2017ApJ...844...40H. doi:10.3847/1538-4357/aa7cef.
 2. ^ a ă â b c d đ e ê g h i Hainich, R.; Rühling, U.; Todt, H.; Oskinova, L. M.; Liermann, A.; Gräfener, G.; Foellmi, C.; Schnurr, O.; Hamann, W. -R. (2014). “The Wolf-Rayet stars in the Large Magellanic Cloud”. Astronomy & Astrophysics. 565: A27. arXiv:1401.5474. Bibcode:2014A&A...565A..27H. doi:10.1051/0004-6361/201322696.
 3. ^ a ă â b c d Mauerhan, J. C.; Cotera, A.; Dong, H.; Morris, M. R.; Wang, Q. D.; Stolovy, S. R.; Lang, C. (2010). “Isolated Wolf-Rayet Stars and O Supergiants in the Galactic Center Region Identified Via Paschen-α Excess”. The Astrophysical Journal. 725 (1): 188–199. arXiv:1009.2769. Bibcode:2010ApJ...725..188M. doi:10.1088/0004-637X/725/1/188.
 4. ^ Humphreys, R. M. (2005). “η Carinae − The Observational Story, 1600 to 2004”. ASP Conference Series. 332: 14−21. Bibcode:2005ASPC..332...14H.
 5. ^ “Query= Eta Car”. General Catalogue of Variable Stars. Sternberg Astronomical Institute. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2010.
 6. ^ Sana, H.; Van Boeckel, T.; Tramper, F.; Ellerbroek, L. E.; De Koter, A.; Kaper, L.; Moffat, A. F. J.; Schnurr, O.; Schneider, F. R. N.; Gies, D. R. (2013). “R144 revealed as a double-lined spectroscopic binary”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. 432: L26–L30. arXiv:1304.4591. Bibcode:2013MNRAS.432L..26S. doi:10.1093/mnrasl/slt029.
 7. ^ Mauerhan, J. C.; Morris, M. R.; Cotera, A.; Dong, H.; Wang, Q. D.; Stolovy, S. R.; Lang, C.; Glass, I. S. (2010). “Discovery of a Luminous Blue Variable with an Ejection Nebula Near the Quintuplet Cluster”. The Astrophysical Journal. 713 (1): L33–L36. arXiv:1002.3379. Bibcode:2010ApJ...713L..33M. doi:10.1088/2041-8205/713/1/L33.
 8. ^ Bestenlehner, J. M.; Gräfener, G.; Vink, J. S.; Najarro, F.; De Koter, A.; Sana, H.; Evans, C. J.; Crowther, P. A.; Hénault-Brunet, V.; Herrero, A.; Langer, N.; Schneider, F. R. N.; Simón-Díaz, S.; Taylor, W. D.; Walborn, N. R. (2014). “The VLT-FLAMES Tarantula Survey. XVII. Physical and wind properties of massive stars at the top of the main sequence”. Astronomy & Astrophysics. 570: A38. arXiv:1407.1837. Bibcode:2014A&A...570A..38B. doi:10.1051/0004-6361/201423643.
 9. ^ a ă â Sholukhova, O.; Bizyaev, D.; Fabrika, S.; Sarkisyan, A.; Malanushenko, V.; Valeev, A. (2014). “New Luminous Blue Variables in the Andromeda galaxy”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 447 (3): 2459–2467. arXiv:1412.5319. Bibcode:2015MNRAS.447.2459S. doi:10.1093/mnras/stu2597.
 10. ^ a ă â Massey, Philip; Olsen, K. A. G; Hodge, Paul W; Strong, Shay B; Jacoby, George H; Schlingman, Wayne; Smith, R. C (2006). “A Survey of Local Group Galaxies Currently Forming Stars. I. UBVRI Photometry of Stars in M31 and M33”. The Astronomical Journal. 131 (5): 2478–2486. arXiv:astro-ph/0602128. Bibcode:2006AJ....131.2478M. doi:10.1086/503256.
 11. ^ Roman-Lopes, A. (2012). “A Galactic O2 If*/WN6 star possibly ejected from its birthplace in NGC 3603”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. 427 (1): L65–L69. arXiv:1209.1598. Bibcode:2012MNRAS.427L..65R. doi:10.1111/j.1745-3933.2012.01346.x.
 12. ^ a ă â b c Massey, P.; Degioia-Eastwood, K.; Waterhouse, E. (2001). “The Progenitor Masses of Wolf-Rayet Stars and Luminous Blue Variables Determined from Cluster Turnoffs. II. Results from 12 Galactic Clusters and OB Associations”. The Astronomical Journal. 121 (2): 1050–1070. arXiv:astro-ph/0010654. Bibcode:2001AJ....121.1050M. doi:10.1086/318769.
 13. ^ a ă â b c d đ e ê g h i Sota, A.; Maíz Apellániz, J.; Morrell, N. I.; Barbá, R. H.; Walborn, N. R.; Gamen, R. C.; Arias, J. I.; Alfaro, E. J.; Oskinova, L. M. (2019). “The Galactic WN stars revisited. Impact of Gaia distances on fundamental stellar parameters”. Astronomy & Astrophysics. A57: 625. arXiv:1904.04687. Bibcode:2019A&A...625A..57H. doi:10.1051/0004-6361/201834850.
 14. ^ a ă â b Crowther, P. A.; Schnurr, O.; Hirschi, R.; Yusof, N.; Parker, R. J.; Goodwin, S. P.; Kassim, H. A. (2010). “The R136 star cluster hosts several stars whose individual masses greatly exceed the accepted 150 M stellar mass limit”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 408 (2): 731–751. arXiv:1007.3284. Bibcode:2010MNRAS.408..731C. doi:10.1111/j.1365-2966.2010.17167.x.
 15. ^ Tehrani, Katie A.; Crowther, Paul A.; Bestenlehner, Joachim M.; Littlefair, Stuart P.; Pollock, A M T.; Parker, Richard J.; Schnurr, Olivier (2019). “Weighing Melnick 34: The most massive binary system known”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 484 (2): 2692–2710. arXiv:1901.04769. Bibcode:2019MNRAS.484.2692T. doi:10.1093/mnras/stz147.
 16. ^ a ă â b c Liermann, A.; Hamann, W. -R.; Oskinova, L. M.; Todt, H.; Butler, K. (2010). “The Quintuplet cluster”. Astronomy & Astrophysics. 524: A82. arXiv:1011.5796. Bibcode:2010A&A...524A..82L. doi:10.1051/0004-6361/200912612.
 17. ^ Allan, Andrew P.; Groh, Jose H.; Mehner, Andrea; Smith, Nathan; Boian, Ioana; Farrell, Eoin J.; Andrews, Jennifer E. (2020). “The possible disappearance of a massive star in the low-metallicity galaxy PHL 293B”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 496 (2): 1902. arXiv:2003.02242. Bibcode:2020MNRAS.496.1902A. doi:10.1093/mnras/staa1629.
 18. ^ Kinman, T. D. (1 tháng 10 năm 1965). “The Nature of the Fainter Haro-Luyten Objects”. The Astrophysical Journal. 142: 1241. Bibcode:1965ApJ...142.1241K. doi:10.1086/148392. ISSN 0004-637X.
 19. ^ a ă â Szeifert, T.; Humphreys, R. M.; Davidson, K.; Jones, T. J.; Stahl, O.; Wolf, B.; Zickgraf, F.-J. (1996). “HST and groundbased observations of the 'Hubble-Sandage' variables in M 31 and M 33”. Astronomy and Astrophysics. 314: 131–145. Bibcode:1996A&A...314..131S.
 20. ^ a ă â Shenar, T.; Hainich, R.; Todt, H.; Sander, A.; Hamann, W.-R.; Moffat, A. F. J.; Eldridge, J. J.; Pablo, H.; Oskinova, L. M.; Richardson, N. D. (2016). “Wolf-Rayet stars in the Small Magellanic Cloud: II. Analysis of the binaries”. Astronomy & Astrophysics. 1604: A22. arXiv:1604.01022. Bibcode:2016A&A...591A..22S. doi:10.1051/0004-6361/201527916.
 21. ^ Walborn, N. R.; Morrell, N. I.; Howarth, I. D.; Crowther, P. A.; Lennon, D. J.; Massey, P.; Arias, J. I. (2004). “A CNO Dichotomy among O2 Giant Spectra in the Magellanic Clouds”. The Astrophysical Journal. 608 (2): 1028–1038. arXiv:astro-ph/0403557. Bibcode:2004ApJ...608.1028W. doi:10.1086/420761.
 22. ^ Reed, B. Cameron (2003). “Catalog of galactic OB stars”. The Astronomical Journal. 125 (5): 2531–2533. Bibcode:2003AJ....125.2531R. doi:10.1086/374771.
 23. ^ Clark, J. S.; Crowther, P. A.; Larionov, V. M.; Steele, I. A.; Ritchie, B. W.; Arkharov, A. A. (2009). “Bolometric luminosity variations in the luminous blue variable AFGL2298”. Astronomy and Astrophysics. 507 (3): 1555–1565. arXiv:0909.4160. Bibcode:2009A&A...507.1555C. doi:10.1051/0004-6361/200912358.
 24. ^ a ă Bestenlehner, Joachim M.; Crowther, Paul A.; Caballero-Nieves, Saida M.; Schneider, Fabian R. N.; Simón-Díaz, Sergio; Brands, Sarah A.; De Koter, Alex; Gräfener, Götz; Herrero, Artemio; Langer, Norbert; Lennon, Daniel J.; Maíz Apellániz, Jesus; Puls, Joachim; Vink, Jorick S. (2020). “The R136 star cluster dissected with Hubble Space Telescope/STIS. II. Physical properties of the most massive stars in R136”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 499 (2): 1918. arXiv:2009.05136. Bibcode:2020MNRAS.499.1918B. doi:10.1093/mnras/staa2801.
 25. ^ Clark, J. S.; Najarro, F.; Negueruela, I.; Ritchie, B. W.; Urbaneja, M. A.; Howarth, I. D. (2012). “On the nature of the galactic early-B hypergiants”. Astronomy & Astrophysics. 541: A145. arXiv:1202.3991. Bibcode:2012A&A...541A.145C. doi:10.1051/0004-6361/201117472.
 26. ^ Egan, M. P.; Clark, J. S.; Mizuno, D. R.; Carey, S. J.; Steele, I. A.; Price, S. D. (2002). “An Infrared Ring Nebula around MSX5C G358.5391+00.1305: The True Nature of Suspected Planetary Nebula Wray 17‐96 Determined via Direct Imaging and Spectroscopy”. The Astrophysical Journal. 572 (1): 288–299. Bibcode:2002ApJ...572..288E. doi:10.1086/340222.
 27. ^ Najarro, F.; Figer, D. F.; Hillier, D. J.; Geballe, T. R.; Kudritzki, R. P. (2009). “Metallicity in the Galactic Center: The Quintuplet Cluster”. The Astrophysical Journal. 691 (2): 1816–1827. arXiv:0809.3185. Bibcode:2009ApJ...691.1816N. doi:10.1088/0004-637X/691/2/1816.
 28. ^ a ă â b Bestenlehner, J. M.; Gräfener, G.; Vink, J. S.; Najarro, F.; de Koter, A.; Sana, H.; Evans, C. J.; Crowther, P. A.; Hénault-Brunet, V.; Herrero, A.; Langer, N.; Schneider, F. R. N.; Simón-Díaz, S.; Taylor, W. D.; Walborn, N. R. (2014). “The VLT-FLAMES Tarantula Survey XVII. Physical and wind properties of massive stars at the top of the main sequence”. Astronomy & Astrophysics. 570 (38): A38. arXiv:1407.1837. Bibcode:2014A&A...570A..38B. doi:10.1051/0004-6361/201423643.
 29. ^ a ă Sabín-Sanjulián, C; Simón-Díaz, S; Herrero, A; Walborn, N. R; Puls, J; Maíz Apellániz, J; Evans, C. J; Brott, I; De Koter, A; Garcia, M; Markova, N; Najarro, F; Ramírez-Agudelo, O. H; Sana, H; Taylor, W. D; Vink, J. S (2014). “The VLT-FLAMES Tarantula Survey. XIII: On the nature of O Vz stars in 30 Doradus”. Astronomy & Astrophysics. 564: A39. arXiv:1312.3278. Bibcode:2014A&A...564A..39S. doi:10.1051/0004-6361/201322798.
 30. ^ Groh, J. H.; Hillier, D. J.; Damineli, A. (2006). “AG Carinae: A Luminous Blue Variable with a High Rotational Velocity”. The Astrophysical Journal Letters. 638 (1): L33. arXiv:astro-ph/0512372. Bibcode:2006ApJ...638L..33G. doi:10.1086/500928.
 31. ^ Taylor, W. D.; Evans, C. J.; Sana, H.; Walborn, N. R.; De Mink, S. E.; Stroud, V. E.; Alvarez-Candal, A.; Barbá, R. H.; Bestenlehner, J. M.; Bonanos, A. Z.; Brott, I.; Crowther, P. A.; De Koter, A.; Friedrich, K.; Gräfener, G.; Hénault-Brunet, V.; Herrero, A.; Kaper, L.; Langer, N.; Lennon, D. J.; Maíz Apellániz, J.; Markova, N.; Morrell, N.; Monaco, L.; Vink, J. S. (2011). “The VLT-FLAMES Tarantula Survey”. Astronomy & Astrophysics. 530: L10. arXiv:1103.5387. Bibcode:2011A&A...530L..10T. doi:10.1051/0004-6361/201116785.
 32. ^ Aerts, C.; Lefever, K.; Baglin, A.; Degroote, P.; Oreiro, R.; Vučković, M.; Smolders, K.; Acke, B.; Verhoelst, T.; Desmet, M.; Godart, M.; Noels, A.; Dupret, M. -A.; Auvergne, M.; Baudin, F.; Catala, C.; Michel, E.; Samadi, R. (2010). “Periodic mass-loss episodes due to an oscillation mode with variable amplitude in the hot supergiant HD 50064”. Astronomy and Astrophysics. 513: L11. arXiv:1003.5551. Bibcode:2010A&A...513L..11A. doi:10.1051/0004-6361/201014124.
 33. ^ Ren, Yi; Jiang, B. W. (11 tháng 6 năm 2020). “On Granulation and Irregular Variation of Red Supergiants”. The Astrophysical Journal. 898 (1): 24. arXiv:2006.06605. Bibcode:2020ApJ...898...24R. doi:10.3847/1538-4357/ab9c17.
 34. ^ Karachentsev, I.; Kashibadze, O. G. (2006). “Masses of the local group and of the M81 group estimated from distortions in the local velocity field”. Astrophysics. 49 (1): 3–18. Bibcode:2006Ap.....49....3K. doi:10.1007/S10511-006-0002-6.
 35. ^ Hohle, M. M.; Neuhäuser, R.; Schutz, B. F. (2010). “Masses and luminosities of O- and B-type stars and red supergiant”. Astronomische Nachrichten. 331 (4): 349–361. arXiv:1003.2335. Bibcode:2010AN....331..349H. doi:10.1002/asna.200911355. Vizier catalog entry
 36. ^ Rühling, U. (2008). WN-Sterne in der LMC (PDF) (Luận văn) (bằng tiếng Đức). University of Potsdam.
 37. ^ Majaess, D. J.; Turner, D. G.; Lane, D. J.; Moncrieff, K. E. (2008). “The Exciting Star of the Berkeley 59/Cepheus OB4 Complex and Other Chance Variable Star Discoveries”. The Journal of the American Association of Variable Star Observers. 36 (1): 90. arXiv:0801.3749. Bibcode:2008JAVSO..36...90M.
 38. ^ Wittkowski, M.; Hauschildt, P.H.; Arroyo-Torres, B.; Marcaide, J.M. (ngày 5 tháng 4 năm 2012). “Fundamental properties and atmospheric structure of the red supergiant VY CMa based on VLTI/AMBER spectro-interferometry”. Astronomy & Astrophysics. 540: L12. arXiv:1203.5194. Bibcode:2012A&A...540L..12W. doi:10.1051/0004-6361/201219126. "Earlier data had yielded a luminosity of 500000 L with a radius of 3000 R"
 39. ^ Humphreys, R. M. (2006). "VY Canis Majoris: The Astrophysical Basis of Its Luminosity". arΧiv:astro-ph/0610433. 
 40. ^ Schiller, F.; Przybilla, N. (2008). “Quantitative spectroscopy of Deneb”. Astronomy and Astrophysics. 479 (3): 849–858. arXiv:0712.0040. Bibcode:2008A&A...479..849S. doi:10.1051/0004-6361:20078590. "Earlier data had yielded a luminosity of 54000 L with a radius of 108 R"
 41. ^ Harper, G. M.; Brown, A.; Guinan, E. F. (2008). “A New Vla-Hipparcos Distance to Betelgeuse and Its Implications”. The Astronomical Journal. 135 (4): 1430–1440. Bibcode:2008AJ....135.1430H. doi:10.1088/0004-6256/135/4/1430.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]