Hệ thống chữ nổi tiếng Việt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hệ thống chữ nổi tiếng Việt là hệ chữ sử dụng các ký tự chữ Braille của Pháp. Một số chữ không có trong tiếng Việt đã được Việt hóa sang các chữ Việt. Chữ đ và chữ d lần lượt tạo bởi chữ d và chữ z. Chữ ươ lần lượt được tạo bởi üœ. Các chữ É,à,è,ù,ç không được sử dụng mặc dù Tiếng Việt có những chữ này. Nó được sử dụng cho các dấu thanh.

Bảng chữ hiện được sử dụng[1][2][sửa | sửa mã nguồn]

Chữ cái[sửa | sửa mã nguồn]

Dấu câu và dấu thanh[sửa | sửa mã nguồn]

Những chữ có thanh điệu, thì các dấu thanh được viết ngay trước nguyên âm.

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Màn hình chữ nổi.
Chữ hoa m Braille Ê.svg Braille A1.svg Braille N.svg Braille H8.svg Braille Ê.svg Braille N.svg Braille H8.svg Braille C3.svg Braille H8.svg Braille Hyphen.svg Braille Ü.svg Braille N.svg Braille E5.svg Braille Ô.svg Braille I9.svg Braille Period.svg
Chữ hoa–m–◌̀–a–n h–◌̀–i–n–h c–h–◌̃–ư n–◌̉–ô–i–chấm câu

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]