Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức luật pháp chủ yếu của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo quy định hiện hành[sửa | sửa mã nguồn]

Hiện tại, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật[1] ngày 18 tháng 6 năm 2020) bao gồm:

Văn bản luật[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Hiến pháp.
 2. Luật (bộ luật)
 3. Nghị quyết của Quốc hội.

Văn bản dưới luật[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 2. Sắc lệnh, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
 3. Nghị định của Chính phủ.
 4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước.
 5. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân, thông tư của Chánh án tòa án nhân dân tối cao
 6. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 7. Nghị quyết liên tịch giữa ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.
 8. Thông tư liên tịch giữa Chánh án tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 9. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
 10. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 11. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã, phường thị trấn (sau này gọi chung là cấp xã).
 12. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.
 13. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương (sau này gọi là cấp tỉnh).
 14. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau này gọi chung là cấp huyện).

Theo quy định cũ[sửa | sửa mã nguồn]

Theo các quy định cũ đã hết hiệu lực, ngoài các loại văn bản quy phạm pháp luật kể trên, trước đây còn có các loại văn bản pháp luật sau:

 • Nghị quyết của Chính phủ.
 • Chỉ thị của Thủ tướng.
 • Quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tại sao đã có Luật mới mà vẫn dẫn chứng Luật cũ? Luật số 80/2015/QH13!!!