Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Coat of arms of Cuba.svg
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Cuba

Hội đồng Bộ trưởng Cuba (Tây Ban Nha: Consejo de Ministros de Cuba), còn được gọi chỉ đơn giản là nội các Cuba, là cơ quan quản lý hành chính cao nhất của nước Cộng hòa Cuba và tạo nên chính phủ quốc gia. Hội đồng Bộ trưởng bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ nhất và bảy Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Bí thư Ban chấp hành, Thủ trưởng các bộ ngành và các thành viên khác.

Ban chấp hành là một hội đồng nhỏ hơn bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Bí thư và các vị bộ trưởng được lựa chọn bởi Chủ tịch nước. Hội đồng Bộ trưởng chịu trách nhiệm về việc thi hành các hiệp định chính sách phải được phép của Quốc hội Quyền lực Nhân dân. Đây là những thiết chế cho cá nhân các bộ. Hội đồng cũng đề xuất kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế và xã hội lần lượt được Quốc hội thông qua hai lần mỗi năm.

Hội đồng Bộ trưởng cũng chỉ đạo chính sách ngoại giao của Cuba và quan hệ với các chính phủ khác; phê duyệt các hiệp ước quốc tế trước khi chuyển chúng qua Hội đồng Nhà nước phê duyệt; chỉ đạo và giám sát thương mại nước ngoài và ngân sách nhà nước. Hội đồng Bộ trưởng có thẩm quyền thi hành các luật lệ của Quốc hội và được thông qua bởi Hội đồng Nhà nước.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Theo Hiến pháp Cuba năm 1940, Hội đồng đã được thành lập, cùng với Thủ tướng Chính phủ, Tổng thống Cộng hòa, người chủ trì các phiên họp Chính phủ. Các nghị quyết được thông qua bằng đa số đơn giản.

Với chiến thắng của cuộc cách mạng Cuba năm 1959 và Luật cơ bản đầy đủ quyền lập pháp được ban hành, và việc bổ nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa. Chính phủ được gọi là Chính phủ Cách mạng được thành lập bởi Thủ tướng, người chỉ đạo chính sách quốc gia và các Bộ trưởng. Chủ tịch các Ủy ban chính phủ, ngân hàng quốc gia, viện nghiên cứu và các cơ quan khác không thuộc Chính phủ, mặc dù đó là các cơ quan ngang Bộ. Đến năm 1972, các chức vụ Phó Thủ tướng thứ nhất và các Phó Thủ tướng đã được tạo ra, có chức năng lớn.

Hội đồng Bộ trưởng theo Hiến pháp 1976[sửa | sửa mã nguồn]

Hội đồng Bộ trưởng là cơ quan quản lý và điều hành cấp cao nhất và là chính phủ của nước Cộng hòa. Số lượng, tên gọi và chức năng của các Bộ, cơ quan Trung ương thuộc Hội đồng Bộ trưởng thành lập được xác định theo luật.

Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

Hội đồng Bộ trưởng bao gồm người đứng đầu nhà nước và chính phủ, với tư cách là chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch thứ nhất, các Phó chủ tịch, các bộ trưởng, thư ký và các thành viên khác mà luật pháp quyết định.

Chủ tịch, phó chủ tịch thứ nhất, phó chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng Bộ trưởng, do Chủ tịch Hội đồng quyết định, thành lập Ủy ban điều hành. Trong thời gian giữa các cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban điều hành có thể quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Bộ trưởng.

Quyền hạn và nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Hội đồng Chính phủ có quyền hạn sau:

 • Tổ chức và thực hiện các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, xã hội và quốc phòng bởi Quốc hội Chính quyền Nhân dân;
 • Đề xuất dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước và sau khi được Quốc hội thông qua, tổ chức, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện;
 • Thực hiện chính sách đối ngoại của Cộng hoà và các mối quan hệ với các chính phủ quốc gia khác;
 • Phê duyệt hiệp ước quốc tế và trình Hội đồng Nhà nước phê chuẩn;
 • Chỉ đạo và kiểm soát ngoại thương;
 • Xây dựng dự thảo ngân sách nhà nước và sau khi được Quốc hội xem xét để thực hiện;
 • Thông qua các biện pháp nhằm tăng cường hệ thống tiền tệ và tín dụng;
 • Xây dựng dự án luật và trình cấp có thẩm quyền xem xét của Quốc hội hoặc Hội đồng Nhà nước;
 • Xem xét quốc phòng, giữ gìn trật tự, an ninh ở trong nước, bảo vệ quyền của công dân và bảo vệ tính mạng, tài sản trong trường hợp thiên tai;
 • Quản lý nhà nước, thống nhất, điều phối, giám sát hoạt động của cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương;
 • Thực hiện pháp luật, nghị quyết của Quốc hội Chính quyền nhân dân và nghị định, pháp luật và các quy định của Hội đồng Nhà nước và, nếu cần thiết, ban hành các quy định tương ứng;
 • Ban hành các nghị định và các quy định trên cơ sở và phù hợp với các luật hiện hành và giám sát việc thực hiện;
 • Huỷ bỏ quyết định của các cơ quan trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được thông qua theo thẩm quyền do cơ quan quản lý nhà nước trung ương uỷ quyền, trái với hướng dẫn của cấp trên và việc thực hiện là bắt buộc ;
 • Đề xuất với Hội đồng Quyền lực Nhân dân tỉnh và thành phố về việc thu hồi các quy định đã được thông qua trong các hoạt động cụ thể của chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc họ khi các điều này trái với chỉ thị đã được các cơ quan quản lý nhà nước trung ương chức năng của họ;
 • Bãi bỏ những quy định của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trung ương nếu những điều này trái với hướng dẫn của cấp trên và việc thực hiện là bắt buộc;
 • Đề xuất Quốc hội Chính quyền nhân dân hoặc Hội đồng Nhà nước đình chỉ các nghị quyết, quy định của Hội đồng nhân dân địa phương có hành vi vi phạm pháp luật hiện hành và các quy định khác hoặc gây phương hại đến lợi ích của cộng đồng khác hoặc của Tổng lợi ích của quốc gia;
 • Đặt tên cho các uỷ ban mà nó thấy cần thiết để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;
 • Bổ nhiệm và miễn nhiệm các quan chức phù hợp với quyền hạn được pháp luật quy định;
 • Thực hiện các nghĩa vụ do Quốc hội Chính quyền Nhân dân hoặc Hội đồng Nhà nước giao nhiệm vụ.

Luật pháp điều chỉnh việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bộ trưởng.

Hội đồng Bộ trưởng chịu trách nhiệm và định kỳ báo cáo về các hoạt động của mình cho Quốc hội Chính quyền Nhân dân.

Thành viên[sửa | sửa mã nguồn]

Các thành viên của Hội đồng Bộ trưởng được trao các quyền sau:

 • Thực hiện công việc, nhiệm vụ của Bộ, cơ quan thuộc phạm vi quản lý, ban hành các nghị quyết và quy định cần thiết;
 • Chỉ đạo, trong trường hợp không phải là nghĩa vụ cụ thể của cơ quan nhà nước khác, phải có các quy định cần thiết để thực hiện các luật và nghị định liên quan đến họ;
 • Tham dự các phiên họp của Hội đồng Bộ trưởng, có quyền lên tiếng và bỏ phiếu, và xem xét bất kỳ dự luật, nghị định, hiệp định, nghị quyết hoặc bất kỳ đề nghị nào khác mà họ cho là nên;
 • Bổ nhiệm, theo luật pháp, các cán bộ tương ứng;
 • cũng được trao bất kỳ quyền hạn nào khác mà Hiến pháp và luật pháp trao quyền.

Thành viên hiện tại[sửa | sửa mã nguồn]

Hội đồng hiện tại bao gồm:[1]

Chức vụ Đương nhiệm
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Bộ trưởng

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba

Đại tướng Raúl Castro Ruz
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng Miguel Diaz-Canel Bermúdez Mario
Phó Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba José Ramón Machado Ventura
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ramiro Valdés Menéndez
Thiếu tướng Antonio Enrique Lussón Batlle
Adel Onofre Yzquierdo Rodríguez
Marino Alberto Murillo Jorge
Thiếu tướng Abelardo Colomé

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

và Ban chấp hành

Ricardo Cabrisas Ruíz

Ulises Rosales del Toro

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Kế hoạch Adel Onofre Yzquierdo Rodríguez
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thượng tướng Abelardo Colomé
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Maria Esther Reus Gonzalez
Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias
Bộ trưởng Bộ Y tế công cộng Roberto Morales Ojeda
Bộ trưởng Bộ Lao động và An sinh Xã hội Margarita Marlene González Fernández
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Gustavo Rodriguez Rollero
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ena Elsa Velazquez Cobiella
Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khoáng sản Alfredo López Valdés
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Rafael Bernal Alemany
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Rodolfo Alarcon Ortiz
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Cuba Ernesto Medina Villaveirán
Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Elba Rosa Prez Montoya
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Maimir Mesa Ramos
Bộ trưởng Bộ Nội thương Mary Blanca Ortega Barredo
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Rodrigo Malmierca Diaz
Bộ trưởng Bộ Tài chính và Giá cả Lina Olinda Pedraza Rodriguez
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Rene Mesa Villafana
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Salvador Pardo Cruz
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thực phẩm Maria del Carmen Concepcion Gonzalez
Bộ trưởng Bộ Du lịch Manuel Marrero Cruz
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải César Ignacio Arocha Masid
Chủ tịch Viện Phát thanh và Truyền hình Cuba Danylo Sirio López
Chủ tịch Viện Quốc gia về Thể thao, Thể lực và Thể hình Julio Christian Jiménez Molina
Chủ tịch Viện Tài nguyên Thủy lực Quốc gia Inés María Chapman Waug

Hội đồng Chính phủ các khóa[sửa | sửa mã nguồn]

Khóa I[sửa | sửa mã nguồn]

Khóa II[sửa | sửa mã nguồn]

Khóa III[sửa | sửa mã nguồn]

Khóa IV[sửa | sửa mã nguồn]

Khóa V[sửa | sửa mã nguồn]

Khóa VI[sửa | sửa mã nguồn]

Khóa VII[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Consejo de Ministros”. Government of Cuba. Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2013. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]