Bước tới nội dung

Kinh tế học tính toán

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài viết này trong loại bài
Kinh tế học

Đề cương các chủ đề
Phân loại tổng quát

Kinh tế học vi mô · Kinh tế học vĩ mô
Lịch sử tư tưởng kinh tế
Lý luận · Các phương pháp không chính thống

Các phương pháp kỹ thuật

Toán học · Kinh tế lượng
Thực nghiệm · Kế toán quốc gia

Lĩnh vực và tiểu lĩnh vực

Hành vi · Văn hóa · Tiến hóa
Tăng trưởng · Phán triển · Lịch sử
Quốc tế · Hệ thống kinh tế
Tiền tệ Tài chính
Công cộng Phúc lợi
Sức khỏe · Nhân lực · Quản lý
Quản trị · Thông tin · Tổ chức · Lý thuyết trò chơi
Lý thuyết tổ chức ngành · Luật pháp
Nông nghiệp · Tài nguyên thiên nhiên
Môi trường · Sinh thái
Đô thị · Nông thôn · Vùng

Danh sách

Tạp chí · Ấn bản
Phân loại · Các chủ đề · Kinh tế học gia

Chủ đề Kinh tế học

Kinh tế học tính toán là một chuyên ngành nghiên cứu tại giao diện của khoa học máy tính, kinh tếkhoa học quản lý.[1] Môn học này bao gồm mô hình hóa các hệ thống kinh tế, cho dù dựa trên tác nhân,[2] cân bằng tổng quát,[3] kinh tế vĩ mô,[4] hay kỳ vọng hợp lý,[5] kinh tế lượng và tính toán thống kê,[6] tài chính tính toán, công cụ tính toán, để thiết kế thị trường internet tự động, công cụ lập trình được thiết kế đặc biệt cho kinh tế tính toán và giảng dạy kinh tế tính toán. Một số trong những lĩnh vực này là duy nhất, trong khi những lĩnh vực khác mở rộng các lĩnh vực kinh tế truyền thống bằng cách giải quyết các vấn đề tẻ nhạt để nghiên cứu mà không có máy tính và các phương pháp số liên quan.

Kinh tế học tính toán sử dụng mô hình kinh tế dựa trên máy tính cho giải pháp cho các vấn đề kinh tế được phân tích và thống kê. Một chương trình nghiên cứu, đến cuối cùng, là kinh tế học tính toán dựa trên tác nhân (ACE), nghiên cứu tính toán các quá trình kinh tế, bao gồm toàn bộ nền kinh tế, như là hệ thống động của các tác nhân tương tác. Như vậy, nó là một sự thích ứng kinh tế của mô hình hệ thống thích ứng phức tạp. Ở đây, "tác nhân" đề cập đến "các đối tượng tính toán được mô hình hóa như tương tác theo quy tắc", chứ không phải người thật.[2] Đại lý có thể đại diện cho các thực thể xã hội, sinh học và/hoặc vật lý. Giả định lý thuyết về tối ưu hóa toán học của các tác nhân ở trạng thái cân bằng được thay thế bằng định đề ít hạn chế hơn của các tác nhân với tính hợp lý bị ràng buộc thích nghi với các lực lượng thị trường, bao gồm bối cảnh lý thuyết trò chơi. Bắt đầu từ các điều kiện ban đầu được xác định bởi nhà mô hình hóa, một mô hình ACE phát triển về phía trước thông qua thời gian chỉ được điều khiển bởi các tương tác tác nhân. Mục tiêu khoa học của phương pháp này là "để... kiểm tra các kết quả lý thuyết đối với dữ liệu trong thế giới thực theo cách cho phép các lý thuyết được hỗ trợ theo kinh nghiệm tích lũy theo thời gian, với mỗi nghiên cứu về công trình trước đây." [7]

Các công cụ giải pháp tính toán bao gồm phần mềm ví dụ để thực hiện các hoạt động ma trận khác nhau (ví dụ đảo ngược ma trận) và để giải các hệ phương trình tuyến tính và phi tuyến tính. Xem kho lưu trữ các giải pháp tính toán miền công cộng tại đây.

Các tạp chí sau đây chuyên về kinh tế tính toán: ACM Transactions on Economics and Computation,[8] Computational Economics,[9] Journal of Applied Econometrics,[10] Journal of Economic Dynamics and Control[11]Tạp chí Tương tác và Điều phối Kinh tế.[12]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Computational Economics. ""About This Journal" and "Aims and Scope."
 2. ^ a b Scott E. Page, 2008. "agent-based models," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
 3. ^ The New Palgrave Dictionary of Economics, 2008. 2nd Edition:
    • "computation of general equilibria" by Herbert E. Scarf. Abstract.
    • "computation of general equilibria (new developments)" by Felix Kubler. Abstract.
 4. ^ • Hans M. Amman, David A. Kendrick, and John Rust, ed., 1996. Handbook of Computational Economics, v. 1, ch. 1-6, preview links.
 5. ^ Ray C. Fair "Computational Methods for Macroeconometric Models," Hans M. Amman, David A. Kendrick, and John Rust, ed., 1996. Handbook of Computational Economics, v. 1, ch., pp. 143-169. Outline.
 6. ^ • Vassilis A. Hajivassiliou, 2008. "computational methods in econometrics," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
     • Keisuke Hirano, 2008. "decision theory in econometrics," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
     • James O. Berger, 2008. "statistical decision theory," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
 7. ^ Leigh Tesfatsion, 2006. "Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory," ch. 16, Handbook of Computational Economics, v. 2, sect. 5, p. 865 [pp. 831-880]. Abstract and pre-pub PDF Lưu trữ 2017-08-11 tại Wayback Machine.
 8. ^ “ACM Teac”.
 9. ^ Computational Economics. ""About This Journal" and "Aims and Scope."
 10. ^ “Journal of Applied Econometrics”. Wiley Online Library. 2011. doi:10.1002/(ISSN)1099-1255. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2011.
 11. ^ Journal of Economic Dynamics and Control, including Aims & scope link.  
 12. ^ “Journal of Economic Interaction and Coordination”. springer.com. 2011. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2011.