Long Đất

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Long Đất là một huyện cũ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Huyện Long Đất tồn tại đến ngày 9 tháng 12 năm 2003.[1]

Địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Huyện Long Đất nằm ở phía nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có vị trí địa lý:

Trước khi giải thể vào năm 2003, huyện Long Đất có diện tích 266,57 km², dân số là 173.315 người, mật độ dân số đạt 650 người/km².

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, địa bàn huyện Long Đất lúc bấy giờ là hai quận Long ĐiềnĐất Đỏ thuộc tỉnh Phước Tuy.

Sau năm 1975, chính quyền sáp nhập hai quận Long Điền và Đất Đỏ thành huyện Long Đất thuộc tỉnh Đồng Nai, bao gồm 11 xã: An Ngãi, Láng Dài, Long Điền, Long Hải, Long Tân, Phước Hải, Phước Long Hội, Phước Long Thọ, Phước Thạnh, Phước Tỉnh và Tam An.

Ngày 9 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 193-HĐBT[2]. Theo đó, thành lập huyện đảo Trường Sa trên cơ sở toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa (nay huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Ngày 17 tháng 1 năm 1984, chuyển 2 xã: Long Hải và Long Điền thành 2 thị trấn có tên tương ứng.[3]

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, huyện Long Đất thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới thành lập.[4]

Ngày 30 tháng 10 năm 1995, Chính phủ ban hành Nghị định 71-CP[5]. Theo đó:

 • Thành lập xã Lộc An với 461,7 hécta diện tích tự nhiên và 1.461 nhân khẩu của xã Phước Hải; 1.181,8 hécta diện tích tự nhiên và 512 nhân khẩu của xã Phước Long Hội; 176,7 hécta diện tích tự nhiên của xã Láng Dài.
 • Sau khi điều chỉnh địa giới:
  • Xã Phước Hải còn lại diện tích tự nhiên 1.415 hécta và 18.358 nhân khẩu.
  • Xã Phước Long Hội còn lại diện tích tự nhiên 4.189 hécta và 6.526 nhân khẩu.
  • Xã Láng Dài còn lại diện tích tự nhiên 3.620 hécta và 3.753 nhân khẩu.

Ngày 23 tháng 7 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/1999/NĐ-CP[6]. Theo đó:

 • Chia xã Tam An thành 2 xã: Tam Phước và An Nhứt:
  • Xã Tam Phước có 1.400,91 ha diện tích tự nhiên và 4.453 nhân khẩu.
  • Xã An Nhứt có 525,08 ha diện tích tự nhiên và 3.623 nhân khẩu.
 • Thành lập xã Phước Hưng trên cơ sở 854,26 ha diện tích tự nhiên và 9.700 nhân khẩu của xã Phước Tỉnh. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Phước Tỉnh có 679,73 ha diện tích tự nhiên và 16.780 nhân khẩu.
 • Chia xã Phước Long Hội thành 2 xã: Phước Hội và Long Mỹ:
  • Xã Phước Hội có 1.714,44 ha diện tích tự nhiên và 3.662 nhân khẩu.
  • Xã Long Mỹ có 1.275,03 ha diện tích tự nhiên và 3.012 nhân khẩu.

Cuối năm 2002, huyện Long Đất có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Long Điền (huyện lỵ), Long Hải và 13 xã: An Ngãi, An Nhứt, Láng Dài, Lộc An, Long Mỹ, Long Tân, Phước Hải, Phước Hội, Phước Hưng, Phước Long Thọ, Phước Thạnh, Phước Tỉnh, Tam Phước.

Ngày 9 tháng 12 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2003/NĐ-CP[1]. Theo đó:

 • Điều chỉnh 207,33 ha diện tích tự nhiên của thị trấn Long Hải về xã Phước Hải quản lý.
 • Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:
  • Thị trấn Long Hải còn lại 1.051,67 ha diện tích tự nhiên và 35.167 nhân khẩu.
  • Xã Phước Hải có 1.592,94 ha diện tích tự nhiên và 20.720 nhân khẩu.
 • Chia huyện Long Đất thành 2 huyện: Long Điền và Đất Đỏ.
  • Huyện Long Điền bao gồm 2 thị trấn: Long Điền, Long Hải và 5 xã: An Ngãi, An Nhứt, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Tam Phước với 7.699,36 ha diện tích tự nhiên và 110.485 nhân khẩu.
  • Huyện Đất Đỏ bao gồm 8 xã: Láng Dài, Lộc An, Long Mỹ, Long Tân, Phước Hải, Phước Hội, Phước Long Thọ và Phước Thạnh với 18.957,63 ha diện tích tự nhiên và 62.830 nhân khẩu.
Tiền nhiệm:
quận Long Điền và quận Đất Đỏ - tỉnh Phước Tuy
huyện Long Đất
1975-2003
Kế nhiệm:
huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b “Nghị định 152/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.
 2. ^ “Quyết định 193-HĐBT về việc thành lập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai”.
 3. ^ “Quyết định 12-HĐBT năm 1984 về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn, phường của tỉnh Đồng Nai”.
 4. ^ “Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Quốc hội ban hành”.
 5. ^ “Nghị định 71-CP năm 1995 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Xuyên Mộc, xã Lộc An thuộc huyện Long Đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.
 6. ^ “Nghị định 57/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Long Đất và Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]