Bước tới nội dung

Pháp chủ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Pháp chủ
Hội đồng Chứng minh
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Huy hiệu Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Cờ Phật giáo
Đương nhiệm
Đại lão HT Thích Trí Quảng

từ 31 tháng 12 năm 2021
Chức vụPháp chủ Hội đồng Chứng minh
Bổ nhiệm bởiBan Thường trực Hội đồng Chứng Minh GHPGVN
Nhiệm kỳsuy tôn trọn đời
Tuân theoHiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Người đầu tiên nhậm chứcHòa thượng Thích Đức Nhuận
Thành lậpTháng 11/1981

Pháp chủ (chữ Hán: 法主) danh xưng đầy đủ là: Pháp chủ Hội đồng Chứng minh (chữ Hán: 越南佛教教會證明理事會法主) hay Thiền gia Pháp chủ (chữ Hán: 禪家法主) là ngôi vị cao nhất đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tương tự ngôi vị Tăng thống trong một số giáo hội khác.

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Pháp chủ danh xưng đầy đủ là Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, là tôn hiệu cao nhất đứng đầu Giáo hội Phật giáo. Hiện nay, chức vụ Pháp chủ dùng để gọi người lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Pháp chủ là người đứng đầu Hội đồng Chứng minh, thay mặt Hội đồng Chứng minh ban hành các Giáo chỉ, các văn bản quan trọng nhất, đại diện cho Giáo hội trong các hoạt động đối ngoại. Ngôi vị Pháp chủ chỉ được suy tôn bởi Đại hội Phật giáo toàn quốc và là ngôi vị tại vị suốt đời.

Từ khi thành lập vào 1981 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã suy tôn các vị Pháp chủ của Hội đồng chứng minh:

STT Chân dung Thọ đại giới Pháp phái Sơn môn Tại vị Trụ xứ Các chức vụ khác
1
Đức Đệ Nhất Pháp chủ
Đại lão Hoà thượng
Thích Đức Nhuận
1917 Tào Động Đồng Đắc 1981–1993

(12 năm)

 • Phó hội trưởng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam (1958 -1979)
 • Quyền hội trưởng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam (1979 - 1981)
2
Đức Đệ Nhị Pháp chủ
Đại lão Hoà thượng
Thích Tâm Tịch
1939 Lâm Tế Tế Xuyên 1997–2005

(8 năm)

 • Chánh thư ký Hội đồng chứng minh (1987 - 1997)
 • Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh (1992 -1997)
 • Trưởng sơn môn Bồ Đề
 • Trưởng sơn môn Tế Xuyên
3
Đức Đệ Tam Pháp chủ
Đại lão Hoà thượng
Thích Phổ Tuệ
1937 Lâm Tế Đa Bảo 2007–2021

(14 năm)

 • Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây (1993 - 2008)
 • Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Tây (1993 - 2008).
 • Ủy viên Kiểm soát Hội đông Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (1992 - 1997)
 • Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN (1997 - 2007)
 • Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội (2003 - 2007).
 • Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu Phật học (2003 - 2007)
 • Phó Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN.
 • Phó ban Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN (1997 - 2007).
 • Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2002 - 2007).
 • Trưởng sơn môn Đa Bảo
4
Đệ Tứ Pháp chủ
Trưởng lão Hoà thượng
Thích Trí Quảng
1960 Lâm Tế Thiên Thai Thiền giáo tông 2022 - nay
 • Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN. (2002-2017)
 • Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN. (1981-2007)
 • Trưởng ban Trị sự Thành hội PG TP. HCM (từ 12/1998-18/6/2022)
 • Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ. (từ 1989-7/11/2022)
 • Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. (từ 2008-nay)
 • Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. (2007-2017)
 • Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN. (2012-2017)
 • Phó pháp chủ HĐCM TW GHPGVN (2015-2017)
 • Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM TW GHPGVN (2017-31/12/2021)
 • Chủ tịch Hội đồng Giám Luật thuộc HĐCM TW GHPGVN. (17/7/2020-nay)
 • Quyền Pháp chủ HĐCM GHPGVN. (31/12/2021-29/11/2022)
 • Sáng lập Đạo tràng Pháp Hoa

Trụ sứ của các đời Pháp chủ[sửa | sửa mã nguồn]

Từ khi thành lập Giáo hội năm 1981, Đức Pháp chủ đệ nhất Thích Đức Nhuận và Đức Pháp chủ đệ nhị Thích Tâm Tịch trú tại chùa Quán Sứ là trụ sở chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội Phật giáo Toàn quốc khóa VI vào tháng 11 năm 2007 đã suy tôn Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ lên ngôi vị Pháp chủ. Mặc dù ở ngôi vị Pháp chủ nhưng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ không trú tại chùa Quán sứ - Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà vẫn trụ trì ở chùa Viên Minh (chùa Ráng) Phú Xuyên, Hà Nội.

Theo Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN tu chỉnh lần thứ nhất, Văn phòng của Đức Pháp chủ đệ tứ được đặt tại Việt Nam Quốc Tự - TP.HCM, Văn phòng Ban Giám luật (trước đây là Hội đồng Giám luật) đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm - Q.3, TP.HCM. Trú xứ của Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng vẫn tại chùa Huê Nghiêm (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh[sửa | sửa mã nguồn]

Trong Điều 17 - Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có ghi: "Trong thời gian của nhiệm kỳ, nếu Đức Pháp chủ khuyết vị thì Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cung thỉnh một trong các vị Phó Pháp chủ đảm nhiệm Quyền Pháp chủ và thông báo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự biết để suy tôn trong Hội nghị Thường niên gần nhất của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam."

Năm 1993 và năm 2005, sau khi hai vị Đệ Nhất và Đệ Nhị Pháp chủ viên tịch, Giáo hội đã không suy tôn Quyền Pháp chủ nào mà đợi đến Đại hội kế tiếp của Giáo hội (vào năm 1997 và năm 2007) mới suy tôn một vị Pháp chủ kế vị.

Năm 2021, ngay sau khi Đức Đệ Tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ viên tịch, nhân dịp lễ tưởng niệm tuần thất thứ 6 Đức Pháp Chủ tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), Ban Thường trực HĐCM đã tổ chức phiên họp đặc biệt để suy tôn Hoà thượng Thích Trí Quảng lên ngôi Quyền Pháp chủ. Sau đó, lễ suy tôn diễn ra sáng 31/12, tại hội nghị kỳ 6, khóa VIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

STT Chân dung Thọ đại giới Pháp phái Sơn môn Tại vị Trụ xứ Các chức vụ khác
1
Đương kim Pháp chủ

Trưởng lão Hoà thượng

Thích Trí Quảng
1960 (22 tuổi) Lâm Tế Không rõ Từ 31 tháng 12 năm 2021 - 29 tháng 11 năm 2022
 • Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội Đồng Chứng Minh Trung ương GHPGVN (2017-)
 • Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. (2008-)
 • Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. (1999 - 2022)
 • Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ (1989-)
 • Chủ tịch Hội đồng Giám Luật thuộc Hội Đồng Chứng Minh Trung ương GHPGVN (2020-)
 • Phó chủ tịch Hội Đồng Trị Sự Trung ương GHPGVN. (2002-2017)
 • Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN (2007-2017)
 • Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN (2002-2007)
 • Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam (2007-2017)
 • Sáng lập Đạo tràng Pháp Hoa

Thiền gia Pháp chủ Hội Phật giáo Bắc Kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Trong thời kì chấn hưng Phật giáo, tại miền Bắc đã có ba vị được tôn làm Thiền gia Pháp chủ (gọi tắt là Pháp chủ), đứng đầu Hội Phật giáo Bắc Kỳ sau đổi là Giáo hội Tăng già Bắc Việt:

 • Thiền gia Pháp chủ Hòa thượng Thích Thanh Hanh (1934 - 1936)
 • Thiền gia Pháp chủ Hoà Thượng Thích Thanh Tường (1936): Sư thế danh là Đinh Xuân Lạc (1858-1936), trụ trì chùa Vũ Thạch quận Hoàn Kiếm và chùa Trầm huyện Chương Mĩ, Hà Nội.
 • Thiền gia Pháp chủ Hòa thượng Thích Mật Ứng (1951 - 1952)

Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Phó Pháp chủ là một giáo phẩm cao cấp chỉ đứng sau Pháp chủ trong Hội đồng Chứng minh, thường dành cho các Hòa thượng có tuổi hạ cao, uy tín trong Giáo hội, là thành viên Hội đồng Chứng minh. Các vị này thường được thỉnh đi chứng minh các sự kiện trọng đại của Phật giáo, tham dự các buổi lễ quan trọng; tham khảo và hỏi ý kiến trước khi thông qua các quyết định quan trọng cho Giáo hội Phật giáo; được thỉnh chủ trì, chứng minh trong các giới đàn; thường được ngồi tại vị trí trang trọng nhất của Lễ đài, sự kiện.

Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật là một danh vị nhầm để suy cử cho các vị Hoà thượng tinh thông giáo điển đặc biệt là giới luật và hành trì nhầm để tôn vinh những đống góp đặc biệt của các ngài.

Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký là một danh vị nhầm để suy cử cho vị Hòa thượng đảm trách vai trò thư kí của ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Dưới đây là tổng hợp các Phó Pháp chủ từ khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 đến nay:

STT Chân dung Trưởng lão Hoà thượng Năm sinh/Năm mất Trụ sứ Đại hội suy cử Thời gian tại vị Ghi chú
1 Thích Đôn Hậu 1905 - 1992 Chùa Linh Mụ

(TP. Huế)

Đại hội I

(1981)

1981 - 1992

(11 năm)

Kiêm Giám luật

(1981 - 1992)

2 Tập tin:Ht-an-lam.jpg Thích Ẩn Lâm(Arannavasi) 1898 - 1982 Đại hội I

(1981)

1981 - 1982

(1 năm)

3 Tập tin:HT-Minh-Nguyet.jpg Thích Minh Nguyệt 1907 - 1985 Chùa Long Hoa

(TP.HCM)

Đại hội I

(1981)

1981 - 1985

(4 năm)

4 Tập tin:048. HT. Maha Saray.jpg Maha Saray 1918 - 2001 Đại hội I

(1981)

1981 - 2001

(20 năm)

5 Tập tin:040. HT. Thich Hue Thanh.jpg Thích Huệ Thành 1912 - 1998 Đại hội I

(1981)

1981 - 1998

(17 năm)

6 Tập tin:HT Thích Mật Hiển.jpg Thích Mật Hiển 1907 - 1992 Tổ đình Trúc Lâm

(Thừa Thiên Huế)

Đại hội I

(1981)

1981 - 1992

(11 năm)

7 Thích Nguyên Sinh ? - 1984 Đại hội I

(1981)

1981 - 1984

(3 năm)

Kiêm ChánhThư ký (1981 - 1984)
8 Thạch Xom (Suvannathera) 1911 - 2006 Đại hội II

(1987)

1987 - 2006

(19 năm)

9 Thích Giác Nhu 1912 - 1997 Đại hội II

(1987)

1987 - 1997

(10 năm)

10 Thích Tâm Tịch 1915 - 2005 Chùa Quán Sứ, chùa Bồ Đề (Hà Nội) Đại hội II

(1987)

1987 - 1997

(10 năm)

Kiêm Chánh Thư ký (1987 - 1997)

Đệ Nhị Pháp chủ (1997 - 2005)

11 Tập tin:Ht-thich-tri-tinh-8246.jpg Thích Trí Tịnh 1917 - 2014 Chùa Vạn Đức (TP.HCM) Đại hội III

(1987)

1992 - 2014

(22 năm)

Kiêm Giám Luật

(1992 - 2014)

Kiêm Chủ tịch Hội đồng Trị sự

(1984 - 2014)

12 Thích Tâm Thông 1916 - 1999 Chùa Vọng Cung

(TP. Nam Định)

Đại hội IV

(1992)

1997 - 1999

(2 năm)

Kiêm Chánh Thư Ký (1997 - 1999)
13 Thích Phổ Tuệ 1917 - 2021 Chùa Viên Minh

(TP. Hà Nội)

Đại hội V

(2002)

2002 - 2007

(5 năm)

Kiêm Chánh Thư Ký (2002 - 2007)

Đệ Tam Pháp chủ(2007 - 2021)

14 Thích Kim Minh 1916 - 2008 Đại hội V

(2002)

2002 - 2008

(6 năm)

15 Thích Danh Nhưỡng 1929 - 2017 Đại hội V

(2002)

2002 - 2017

(15 năm)

Kiêm Giám Luật

(2007 - 2017)

16 Thích Minh Châu 1919 - 2012 Thiền viện Vạn Hạnh

(TP Hồ Chí Minh)

Tổ đình Tường Vân

(Thừa Thiên Huế)

Đại hội VI

(2007)

2007 - 2012

(5 năm)

17 Tập tin:Hòa thượng Thích Thanh Sam.png Thích Thanh Sam 1929 - 2018 Chùa Đại Thành

(Bắc Ninh)

Đại hội VI

(2007)

2007 - 2018

(11 năm)

Kiêm Chánh Thư ký (2007 - 2017)
18 Dương Nhơn 1930 - 2023 Đại hội VI

(2007)

2007 - 2023

(16 năm)

Kiêm Giám Luật

(2022 - 2023)

19 Thích Hiển Pháp 1933 - 2018 Đại hội VI

(2007)

2007 - 2018

(11 năm)

20 Thích Thanh Bích 1913 - 2013 Chùa Hội Xá

(Thường Tín - HN)

Đại hội VII

(2012)

2012 - 2013

(1 năm)

Kiêm Giám Luật

(2012 - 2013)

21 Thích Giác Nhường 1937 Đại hội VII

(2012)

2012 - nay Kiêm Giám Luật

(2012 - nay)

22 Thích Đức Nghiệp 1929 Chùa Vĩnh Nghiêm

(TP. HCM)

Đại hội VII

(2012)

2012 - nay Kiêm Giám Luật

(2022 - nay)

23 Thích Thiện Bình 1933 - 2016 Tổ đình Thiền Tôn

(Thừa Thiên Huế)

Chùa Sắc Tứ Long Sơn

(Khánh Hòa)

Đại hội VII

(2012)

2012 - 2016

(4 năm)

24 Thích Đức Phương 1933 - 2018 Tổ đình Diệu Đế

(Thừa Thiên Huế)

Đại hội VII

(2012)

2012 - 2018

(6 năm)

25 Tập tin:Hòa thượng Thích Trí Tâm.jpg Thích Trí Tâm 1933 - 2017 Suy cử bổ sung năm 2015 2015 - 2017

(2 năm)

26 Thích Chơn Thiện 1942 - 2016 Tổ đình Tường Vân (Thừa Thiên - Huế) Suy cử bổ sung năm 2015 2015 - 2016

(1 năm)

27 Thích Trí Quảng 1940 Chùa Huê Nghiêm

(TP. HCM)

Suy cử bổ sung năm 2015 2015 - 2022

(7 năm)

Kiêm Giám Luật

(2017 - 2022)

Quyền Pháp chủ (2022)

Đệ Tứ Pháp chủ

(2022 - nay)

28 Thích Thanh Dũng 1932 Chùa Hàm Long

(Bắc Ninh)

Đại hội VIII

(2017)

2017 - nay Kiêm Chánh Thư Ký (2017 - nay)
29  Thích Thanh Từ 1924 Thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai) Đại hội VIII

(2017)

2017 - nay
30 Thích Thiện Duyên 1926 - 2021 Chùa Đạo Nguyên (Quảng Nam) Đại hội VIII

(2017)

2017- 2021

(4 năm)

31 Thích Thanh Đàm 1923 - 2022 Chùa Hoà Lạc (Ninh Bình) Đại hội VIII

(2017)

2017- 2022

(5 năm)

32 Thích Trí Tịnh[1] 1925 Tổ đình Linh Phong (Vũng Tàu) Đại hội VIII

(2017)

2017 - nay
33 Thích Hiển Tu 1921 - 2024 Chùa Phật Học Xá Lợi (TP.HCM) Suy cử bổ sung năm 2021 2021 - 2024

(3 năm)

34 Thích Thanh Dục 1927 Chùa Ngái Dừa

(Thái Bình)

Đại hội IX

(2022)

2022 - nay
35 Thích Giác Quang 1943 Chùa Bảo Lâm (Thừa Thiên - Huế) Đại hội IX

(2022)

2022 - nay
36 Viên Minh 1945 Tổ đình Bửu Long (TP.HCM) Đại hội IX

(2022)

2022 - nay
37 Chau Ty 1941 Chùa Soài So (An Giang) Đại hội IX

(2022)

2022 - nay
38 Thích Thiện Nhơn 1950 Chùa Minh Đạo (TP.HCM) Suy cử bổ sung tại Đại nghị lần 1 (2023) HĐCM 2023 - nay Kiêm Chủ tịch Hội đồng Trị sự

(2014 - nay)

Chư Tôn Hoà thượng Pháp Chủ - Phó Pháp chủ còn tại thế[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ (Hòa thượng Thích Trí Tịnh ở Linh Phong Thiền Uyển , Vũng Tàu, để phân biệt với Hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vạn Đức, Tp Hồ Chí Minh)

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]