Sở Giao dịch Chứng khoán

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sở Giao dịch Chứng khoán là một bộ phận hữu cơ không thể thiếu được trên thị trường chứng khoán; là một doanh nghiệp được hoạt động theo khuôn khổ pháp luật về chứng khoánkinh doanh. Hình thái điển hình của Thị trường chứng khoán tập trung là Sở Giao dịch Chứng khoán (Stock exchange). Tại Sở Giao dịch Chứng khoán, các giao dịch được tập trung tại một địa điểm; các lệnh được chuyển tới sàn giao dịch và tham gia vào quá trình ghép lệnh để hình thành nên giá giao dịch.

Khái niệm và Chức năng[sửa | sửa mã nguồn]

Khái niệm[sửa | sửa mã nguồn]

Sở Giao dịch Chứng khoán là một pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật thực hiện việc tổ chức giao dịch chứng khoán cho các chứng khoán của tổ chức phát hành đủ điều kiện niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Theo tính chất tổ chức thị trường, Sở Giao dịch Chứng khoán là thị trường chứng khoán tập trung; trong đó việc giao dịch chứng khoán được thực hiện tại một địa điểm tập trung là sàn giao dịch hay qua hệ thống mạng thông tin máy tính điện tử do các thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện. Các chứng khoán được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thông thường là chứng khoán của các công ty có uy tín, công ty lớn đáp ứng đủ điều kiện hay tiêu chuẩn niêm yết.

Đặc điểm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Cung cấp, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc giao dịch chứng khoán (địa điểm và hệ thống giao dịch). Đảm bảo việc giao dịch chứng khoán được diễn ra thông suốt, đúng pháp luật và công khai kể cả giá cả.
 • Tổ chức niêm yết và giám sát các chứng khoán niêm yết, các tổ chức niêm yết.
 • Tổ chức và giám sát chặt chẽ quá trình giao dịch chứng khoán.
 • Giám sát chặt chẽ những người tham dự vào quá trình giao dịch.

Hình thức sở hữu[sửa | sửa mã nguồn]

Sở Giao dịch Chứng khoán là một tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật (ở Việt Nam theo Luật Chứng khoánLuật Doanh nghiệp). Có ba hình thức sở hữu của Sở Giao dịch Chứng khoán trên thế giới:

 • Hình thức sở hữu nhà nước;
 • Hình thức sở hữu thành viên;
 • Hình thức công ty cổ phần.

Cơ cấu tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

 • Đại hội đồng Cổ đông (hình thức sở hữu công ty cổ phần);
 • Hội đồng Quản trị hay Hội đồng Thành viên;
 • Tổng Giám đốc;
 • Bộ phận Chức năng, giúp việc.

Thành viên giao dịch[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Nhà môi giới chứng khoán: Là người trung gian giữa người mua và người bán; Có thể phân biệt các loại nhà môi giới khác nhau:
  • Nhà môi giới hưởng hoa hồng: sẽ nhận hoa hồng hay phí môi giới do khách hàng trả sau khi hoàn thành dịch vụ giao dịch chứng khoán. Nhà môi giới hưởng hoa hồng không bị rủi ro, vì họ không nắm giữ chứng khoán trong khi thực hiện các hoạt động giao dịch của mình. Nhà môi giới hưởng hoa hồng là thành viên chủ yếu của các Sở Giao dịch Chứng khoán.
  • Nhà môi giới chuyên gia chứng khoán: ở những nước phát triển, tại các Sở Giao dịch Chứng khoán, mỗi loại chứng khoán được giao dịch tại một quầy giao dịch nhất định. Trong mỗi một quầy có một số nhà môi giới chuyên môn được Hội đồng Quản trị của Sở phân công thực hiện mua, bán một số loại chứng khoán nhất định.
  • Nhà môi giới độc lập: không phụ thuộc bất kỳ công ty môi giới nào.
 2. Nhà giao dịch cạnh tranh: là người mua, bán chứng khoán và thu lãi bằng chính chênh lệch của giá mua vào và bán ra.

Niêm yết chứng khoán[sửa | sửa mã nguồn]

 • Niêm yết lần đầu
 • Niêm yết bổ sung
 • Niêm yết toàn phần
 • Niêm yết từng phần
 • Niêm yết cửa sau.
 • Thay đổi niêm yết

Giao dịch chứng khoán[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Lệnh giao dịch
 2. Đơn vị giao dịch
 3. Biên độ dao động giá
 4. Phương thức khớp lệnh
 5. Các giao dịch đặc biệt
 6. Phương thức giao dịch và quá trình thực hiện giao dịch

Hệ thống lưu ký và thanh toán bù trừ[sửa | sửa mã nguồn]

Hệ thống công khai tin tức[sửa | sửa mã nguồn]

Công khai thông tin là công bố và phổ biến rộng rãi các thông tin cần thiết về tình hình của tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh chứng khoán và tình hình của thị trường tới các nhà đầu tư và các cơ quan quản lý thị trường.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]