Tổng cục Du lịch (Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tổng cục Du lịch
Viết tắt VNAT
Khẩu hiệu Việt Nam - vẻ đẹp bất tận
Thành lập 27 tháng 6, 1978; 40 năm trước
Trụ sở chính 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Vị trí Hà Nội
Thành viên 6 vụ, 1 văn phòng, 1 Trung tâm Thông tin du lịch 1 viện, 1 tạp chí, 1 báo[1], 26 sở miền bắc, 18 sở miền trung, 19 sở miền nam[2]
Ngôn ngữ chính Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Lãnh đạo Nguyễn Văn Tuấn

Tổng cục Du lịch (tiếng Anh: Vietnam National Administration of Tourism) là một cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (trước năm 2007 trực thuộc Chính phủ Việt Nam) có nhiệm vụ quản lý ngành du lịchViệt Nam.

Một số mốc thời gian về thay đổi tổ chức bộ máy và hoạt động của ngành Du lịch, trong 50 năm hình thành và phát triển.

Một số mốc thời gian

- Thành lập Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại thương. Nghị định số 26 CP  ngày 9/7/1960 của Hội đồng Chính phủ.

- Bộ Ngoại thương ban hành Quyết định số 164-BNT-TCCB Ngày 16/3/1963 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công ty Du lịch Việt Nam.

- Chuyển giao Công ty Du lịch Việt Nam sang Phủ Thủ tướng quản lý. Nghị định số 145 CP ngày 18/8/1969 của Hội đồng Chính phủ.

- Thành lập Tổng cục Du lịch trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Quyết nghị số 262 NQ/QHK6 ngày 27/6/1978 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCNVN.

- Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch. Nghị định số 32/CP, ngày 23/01/1979 của Hội đồng Chính phủ.

- Công tác du lịch, trong đó quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ... Quyết định số 157/CP ngày 13/4/1981của Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Tổng cục Du lịch kiêm nhiệm vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh du lịch; giải thể Công ty Du lịch Việt Nam. Quyết định số 01/HĐBT ngày 03/01/1983 của Hội đồng Bộ trưởng

- Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Nghị định số 120-HĐBT ngày 15/8/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch.

- Thành lập Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao - Du lịch trên cơ sở Bộ Văn hoá, Bộ Thông tin, Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch. Quyết nghị số 244/NQ/HĐNN8, ngày 31/3/1990 của Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam.

- Thành lập Tổng công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Trên cơ sở tổ chức lại Bộ máy của Tổng cục Du lịch cũ. Nghị định số 119-HĐBT  ngày 9/4/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch là cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành Du lịch. Nghị định số 447-HĐBT ngày 31/12/1990 của Hội đồng bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch.

- Sáp nhập Tổng cục Du lịch vào Bộ Thương mại và Du lịch. Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước về du lịch sang Bộ Thương mại và Du lịch.Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 8, ngày 12/8/1991.

- Thành lập Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính phủ. Nghị định số 05-CP ngày 26/10/1992. - Chính phủ ban hành Nghị định số 20-CP Ngày 27/12/1992  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch. - Thành lập Chi hội PATA Việt Nam, năm 1994.

- Chính phủ ban hành Nghị định số 53/CP, ngày 07/8/1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch.

- Thành lập vụ Pháp chế. Quyết định số 1046/1997/QĐ-TTg ngày 8/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

-Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 18/2002/QĐ-BNV Ngày 25/12/2002  về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

- Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19/8/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch.

- Sáp nhập Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ.

Tổng cục Du lịch (Việt Nam) chính thức được thành lập ngày 27 tháng 6 năm 1978. Tiền thân của Tổng cục là Công ty Du lịch Việt Nam (ra đời năm 1960).

Tổng cục Du lịch Việt Nam đặt trụ sở ở số 80, phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch hiện nay là ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Chủ tịch ủy ban nhân dân TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Các Phó Tổng cục trưởng: Hà Văn Siêu,Hoàng Thị Điệp, Nguyễn Quốc Hưng.

CÁC VỤ CHỨC NĂNG

1. Vụ Lữ hành

2. Vụ Khách sạn

3. Vụ Thị trường du lịch

4. Vụ Kế hoạch, Tài chính

5. Vụ Hợp tác quốc tế

6. Vụ Tổ chức cán bộ

7. Văn phòng

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Trung tâm Thông tin du lịch

Địa chỉ: Khu làm việc và nhà ở chuyên gia của Bộ VHTTDL, số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3943 7072 - Fax: (84-4) 3826 3956

2. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3734 3131 Fax: (84-4) 3848 9377

3. Tạp chí Du lịch

Địa chỉ:  Tầng 9, Tòa nhà TID Centre, số 4 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3825 7703 - Fax: (84-4) 3826 2071

4. Báo Du lịch

Địa chỉ: Tầng 2,Tòa nhà TID Centre, số 4 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3939 3942 - 3939 3943 - Fax: (84-4) 3939 3940

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]