Thảo luận:Đa dạng sinh học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chú thích nguồn[sửa mã nguồn]

Các chú thích nguồn sau đây cần được ghi đầy đủ các thông tin về tác giả và tài liệu để ai cần kiểm chứng có thể tìm được tài liệu.

  • OTA, 1987
  • R.Patrick,1983
  • Reid & Miller, 1989

Tmct (thảo luận) 13:53, ngày 3 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Đa Dạng Sinh Học - Một thuật ngữ hoàn toàn sai[sửa mã nguồn]

Biodiversity diển tả một trạng thái đa dạng của sự sống trên trái đất trong khi đó thuật ngữ "Đa Dạng Sinh Học" biểu hiện một ngành của môn sinh học. Theo tôi thuật ngữ Đa dang sinh học có nguồn gốc Hán Nôm nhưng người dịch lại không hiểu tron nghĩa của thuật ngữ Biodiversity nên đã dịch sai. Các nhà khảo cứu sinh học Trung Hoa và Nhật Bản dịch sang Hán ngữ hoặc Nhât ngữ rất đúng gọi là "Sinh Vật Đa Dạng Tính" (Nhật và Trung Hoa đều cùng dùng Hán tự nên thuật ngừ dịch cùng viết như nhau chỉ khác nhau ở phân phát âm. Khi các khảo cứu gia Việt Nam nói câu "Bảo tồn đa dạng sinh học"(Conservation of biodiversity) thì theo tôi câu nầy thật là vô nghĩa vì không ai lại phải phí công bảo tồn một môn học.

Biodiversity là từ cô đọng kép của "Bio" (cô đọng của Biological) = có nghĩa một trạng thát liên quan đến sự sống và "Diversity" = sự đa dạng. Tương quan đến Hán Nôm từ "Bio" => "Sinh" và "Diversity" => "Đa dạng." Do đó thuật ngữ cô đọng chinh xác dịch từ Biodiversity phải là "Sinh Đa Dạng" thay vì Đa Dạng Sinh Học sai lệch, kém chuẩn định!

Khảo cứu khoa học cần phải có chuẩn định cao, do đó thuật ngữ khoa học phải đúng chuẩn và chính xác - nếu không dịch được thì nên dùng thuật ngữ nguồn thay vì dịch sai lệch như trong trường họp này.

PHTDang (thảo luận) 02:35, ngày 2 tháng 1 năm 2018 (UTC) PT Dang