Thảo luận:Biểu diễn số âm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là trang thảo luận để thảo luận về việc cải thiện bài viết Biểu diễn số âm.
Đây không phải là một diễn đàn để thảo luận về đề tài.

Chính sách về bài viết

Bản tiếng Anh của bài.[sửa mã nguồn]

Các bạn, trong bản tiếng Anh của bài, ở phần two's complement có đoạn "Addition of a pair of two's-complement integers is the same as addition of a pair of unsigned numbers (except for detection of overflow, if that is done). For instance, a two's-complement addition of 127 and −128 gives the same binary bit pattern as an unsigned addition of 127 and 128, as can be seen from the above table.". Mình thấy hình như điểm này không có gì đặc biệt so với cách biểu diễn theo số bù 1 phải không?--~+AH-ADODC+~ 11:24, ngày 29 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Trong phần one's compliment có viết "To add two numbers represented in this system, one does a conventional binary addition, but it is then necessary to add any resulting carry back into the resulting sum. To see why this is necessary, consider the case of the addition of −1 (11111110) to +2 (00000010). The binary addition alone gives 00000000—not the correct answer! Only when the carry is added back in does the correct result (00000001) appear." Nguyễn Hữu Dng 17:17, ngày 29 tháng 3 năm 2006 (UTC)

SNAKEYES MARICON PENDEJA

no me bloquee pinche pendejo, que soy su papitoooooo