Thảo luận:Gia tốc góc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là trang thảo luận để thảo luận về việc cải thiện bài viết Gia tốc góc.
Đây không phải là một diễn đàn để thảo luận về đề tài.

Chính sách về bài viết