Thảo luận:Google Dịch

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

[1]

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 21 tháng 12 năm 2020[sửa mã nguồn]

116.107.220.88 (thảo luận) 14:43, ngày 21 tháng 12 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 1 tháng 6 năm 2019[sửa mã nguồn]

2402:800:6318:C11A:A02A:4D78:C14D:7B34 (thảo luận) 04:12, ngày 1 tháng 6 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầutab moi sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 10 tháng 7 năm 2019[sửa mã nguồn]

45.126.97.21 (thảo luận) 08:59, ngày 10 tháng 7 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Sao bài viết này lúc tối nay lại bị thêm liên kết đen quảng cáo vậy. 103.7.36.233 (thảo luận) 15:11, ngày 27 tháng 12 năm 2019 (UTC).Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 19 tháng 4 năm 2020[sửa mã nguồn]

14.246.248.75 (thảo luận) 07:21, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 19 tháng 11 năm 2020[sửa mã nguồn]

2001:EE0:4BD9:83E0:1D97:98B8:9096:D47F (thảo luận) 16:57, ngày 19 tháng 11 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 30 tháng 8 năm 2021[sửa mã nguồn]

2402:800:6341:A1B9:F519:D6F5:35E3:D4FB (thảo luận) 11:36, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 12tháng 12 năm 20212001:EE0:486E:FAB0:5586:1E71:F134:AE13 (thảo luận) 12:30, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)[sửa mã nguồn]

2001:EE0:486E:FAB0:5586:1E71:F134:AE13 (thảo luận) 12:30, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 13 tháng 1 năm 2022[sửa mã nguồn]

14.254.40.238 (thảo luận) 08:03, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 3 tháng 5 năm 2022[sửa mã nguồn]

2402:800:628F:45BF:1530:2759:78D0:C866 (thảo luận) 23:50, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ chối do yêu cầu trắng. My Things 04:34, ngày 25 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 6 tháng 5 năm 2022[sửa mã nguồn]

2001:EE0:5535:85E0:DD56:1E94:EE5E:6881 (thảo luận) 18:09, ngày 6 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ chối do yêu cầu trắng. My Things 04:35, ngày 25 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 25 tháng 10 năm 2022[sửa mã nguồn]

125.235.60.43 (thảo luận) 05:30, ngày 25 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Không thực hiện: không rõ bạn muốn thực hiện những thay đổi nào. Hãy đề cập đến những thay đổi cụ thể, chẳng hạn như xin thay đổi "X" thành "Y" và cung cấp nguồn đáng tin cậy phù hợp. Anster (thảo luận) 07:34, ngày 30 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]