Thảo luận:Danh sách Nguyên thủ Việt Nam Cộng hòa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tôi vừa viết lại bài này theo Leaders of South Vietnam bên Wikipedia tiếng Anh. Bài đó nói là Nguyễn Văn Thiệu thuộc một đảng gọi là National Social Democratic Front ("Mặt trận Dân chủ Xã hội Quốc gia") từ năm 1968 về sau; tuy có nhiều trang web nói đến tên tiếng Anh, nhưng tôi không thấy kết quả nào nói đến đảng này trong tiếng Việt. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 22:29, ngày 27 tháng 1 năm 2007 (UTC)

Tên đúng là Mặt trận Quốc gia Dân chủ Xã hội. Tiền thân của nó là Liên minh dân tộc cách mạng dân chủ xã hội do ông Nguyễn Văn Hướng (sau là phụ tá tổng thống Nguyễn Văn Thiệu), sau đổi thành Liên minh Tự do dân chủ. Tháng 5 năm 1969, liên minh với 5 đảng phái khác trong đó có Hiệp hội công nông (thủ lĩnh Trần Quốc Bửu), lực lượng Đại đoàn kết (thủ lĩnh Nguyễn Gia Hiến) và Việt Nam Nhân xã đảng (thủ lĩnh Trương Công Cừu) để thành lập Mặt trận Quốc gia Dân chủ Xã hội.
Một điểm nữa là nên sửa tên bài thành "Nguyên thủ VNCH" thì chính xác hơn. Bring Vietnam to the world 09:07, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (UTC)