Thảo luận MediaWiki:Titleblacklist

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
The following instructions were copied from mw:Extension:Title Blacklist.

The title blacklist is maintained as a system message MediaWiki:Titleblacklist.

This page consists of regular expressions, each on a separate line. For example:

Foo <autoconfirmed|noedit|errmsg=blacklisted-testpage> 
Bar #No one should create article about it

There is no need to use "^" at the beginning and "$" at the end; these are added automatically.

Each entry may also contain optional attributes, enclosed in <> and divided by |

  • autoconfirmed — only non-autoconfirmed users are unable to create/upload/move such pages
  • noedit — users are also unable to edit this article
  • casesensitive — don't ignore case when checking title for being blacklisted
  • errmsg — the name of the message that should be displayed instead of standard

When the action is blocked, one of the following messages is displayed together with the filter row (as $1): titleblacklist-forbidden-edit, titleblacklist-forbidden-move, titleblacklist-forbidden-new-account or titleblacklist-forbidden-upload. Generic filenames have their own custom error message, MediaWiki:Titleblacklist-custom-imagename.

There is also MediaWiki:Titlewhitelist and a global title blacklist.

Only administrators and template editors can override this list on all actions. Account creators can override this list on account creations only.

Mời tham khảo [1], có ai hiểu chúng ta cần làm gì không? Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 11:08, ngày 16 tháng 4 năm 2008 (UTC)

Thêm

  • "...bọn quản lý..."
  • "...Hồ Chí Minh...", "...Hochiminh..."
  • ...

Lỗi

Không hiểu danh sách này có từ gì mà gây ra lỗi khiến không tạo được mục từ "Bạn có biết Tuần 17". Xin nhờ các bảo quản viên kiểm tra hộ. RBD (thảo luận) 19:06, ngày 20 tháng 4 năm 2008 (UTC)

Vẫn lỗi. RBD (thảo luận) 19:10, ngày 20 tháng 4 năm 2008 (UTC)
Cảm ơn Mag. Nhưng giờ đến tạo trang thảo luận cho bài viết cũng không nổi luôn, đành phải nhờ các bảo quản viên check lại cái đống full of dirty words vậy. Cảm ơn mọi người. RBD (thảo luận) 19:19, ngày 20 tháng 4 năm 2008 (UTC)
Để đợi Tmct online chứ Mag cũng chả biết blacklist nó đang viết cái gì nữa. Mag (thảo luận) 19:21, ngày 20 tháng 4 năm 2008 (UTC)

"Quản lý"

Mình muốn redirect trang Nhà quản lý khách sạn vào trang Nhà quản trị khách sạn nhưng không được, vì cụm từ "quản lý" bị liệt kê vào danh sách đen. Phải làm gì đây nhỉ? Mona Papi (thảo luận) 13:22, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Tôi đã bỏ nó đi do không cần cấm từ đó nữa. Gsh có thể tạo được rồi, cảm ơn đã nhắn tin. Tân (trả lời) 17:47, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (UTC)

*đ[íiị]t.* bỏ chữ í được không. Bài Bông lau đít đỏ (Pycnonotus cafer) lại dùng tới từ có trong danh sách đen này rồi. Meotrangden (thảo luận) 08:56, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Bác đã có thể tạo bài được rồi. Nguyễn Thanh Quang (thảo luận) 09:02, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (UTC)

Đệt Mẹ Mày

Chữ Đệt hình như Tiếng Việt k xài mấy.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 06:01, ngày 5 tháng 6 năm 2014 (UTC)

thêm luôn Đệch, Đệk, Đệc. Theblues (thảo luận) 16:46, ngày 8 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Tên tục tĩu

Chữ "Địs", "Lồz", "Đĩ" phải được đưa vào danh sách đen vì chữ đó rất tục tĩu. Quốc lộ 500 (thảo luận) 04:30, ngày 6 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thêm tên tục tĩu mới

Chữ "Đụ má", "Đù má" và "đú má" đã có trong danh sách đen. Cho nên họ phải dùng "đủ má". Đề nghị một bảo quản viên đưa kí hiệu trong ngoặc nhọn vào danh sách đen: {{.*[ĐđDd][UỤụuùÙủỦ] [Mm][EẸeẹÁá].* <newaccountonly>}} Magicknight84 (thảo luận) 03:38, ngày 14 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Mặc dù tôi biết bạn diễn, nhưng cũng cảm ơn bạn chỉ ra các chữ này, mặc dù wiki cũng hiện nay cũng ít người phá do cũng ít thành viên tham gia.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 03:39, ngày 14 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Cường đô la

Từ "cường đô la", "cường dollar" và "cường $$" đã có trong danh sách đen. Mà chữ "cường $ ", trong đó, "$" có nghĩa là "đô la". Đề nghị một bảo quản viên đưa kí hiệu trong ngoặc nhọn vào danh sách đen: {{.*[ck]ường [đô la|dollar|$|$$].* <newaccountonly>}} Magicknight84 (thảo luận) 04:07, ngày 14 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Bảo quản viên giao diện

Xin hỏi tại sao tôi không tạo được trang Wikipedia:Bảo quản viên giao diện? Nếu được, xin rút bài ấy khỏi danh sách đen. Nhatminh01 (thảo luận) 12:33, ngày 13 tháng 8 năm 2018 (UTC)