Bước tới nội dung

Thế phả vua Pháp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Danh sách vua và hoàng đế Pháp theo dạng hình cây từ Chlodio đến Napoleon III.

Thế Phả[sửa | sửa mã nguồn]


 
 
 
 
Chlodio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merovech
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Childeric I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clovis I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Childebert I
 
Chlothar I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charibert I
 
Chilperic I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chlothar II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagobert I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clovis II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chlothar III
 
 
 
Childeric II
 
Theuderic III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chilperic II[1]
 
 
Childeric III[2]
 
Clovis IV
 
Childebert III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagobert III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theuderic IV
1^ : Chilperic II có thể là con của Childeric II
2^ : Childeric III có thể là con của Chilperic II hoặcTheuderic IV


 
Charles Martel
Ruled as Mayor of the Palace
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pepin Lùn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carloman I
 
Charlemagne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles II
 
Louis the German
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis II
 
Charles Béo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis III
 
Carloman II
 
Charles III
 
Odo
 
Robert I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis IV
 
Hugh the Great
 
Emma
 
Rudolph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lothair
 
Hugh I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis V
 
Robert II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henry I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philip I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis VI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis VII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philip II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis VIII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis IX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philip III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert, Count of Clermont
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philip IV
 
 
 
Charles, Count of Valois
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis I, Duke of Bourbon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis X
 
Philip V
 
Charles IV
 
Philip VI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
James I, Count of La Marche
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John I, Count of La Marche
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis, Count of Vendôme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles VI
 
Louis I de Valois, Duke of Orléans
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John VIII, Count of Vendôme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles VII
 
Charles, Duke of Orléans
 
John, Count of Angoulême
 
 
 
 
 
François de Bourbon, Count of Vendôme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis XI
 
Louis XII
 
Charles de Bourbon, Duke of Vendôme
 
 
 
 
 
Charles de Bourbon, Duke of Vendôme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles VIII
 
 
 
 
 
Francis I
 
 
 
 
 
Antoine of Navarre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henry II
 
 
 
 
 
Henry IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis II
 
Charles IX
 
Henry III
 
Louis XIII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis XIV
 
 
 
 
 
Philippe de France, Duke of Orléans
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis của Pháp, Đại Trữ quân
 
 
 
 
 
Philippe II, Duke of Orléans
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis
 
 
 
 
 
Louis d'Orléans
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis XV
 
 
 
 
 
Louis Philippe I, Công tước xứ Orléans
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis
 
 
 
 
 
Louis Philippe II, Orléans
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napoleon I
 
Louis Bonaparte
 
 
 
 
 
 
Louis XVI
 
Louis XVIII
 
Charles X
 
Louis Philippe I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napoleon II
 
Napoleon III
 
 
 
 
 
 
Louis XVII
 
Louis XIX
 
{{{ CHF }}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henry V
(disputed)

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]