Tiếng Quiche

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Tiếng K'iche' (Quiché trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là "ngôn ngữ của chúng tôi") là một phần trong hệ thống ngôn ngữ Maya. Một lượng lớn số người nói tiếng K'iche' tập trung ở cao nguyên trung tâm Guatemala. Với gần 1 triệu người nói tiếng K'iche' (khoảng 7% dân số Guatemala), K'iche' trở thành ngôn ngữ phổ biến thứ 2 ở đất nước này sau tiếng Tây Ban Nha. Hầu hết những người nói tiếng K'iche' cũng có thể nói được tiếng Tây Ban Nha, trừ những người sống ở các làng quê hẻo lánh. Một trong những người thông thạo tiếng Quiché là Rigoberta Menchú.

Có rất nhiều phương ngữ trong tiếng K'iche', vì vậy nhiều khi ngữ điệu chính được coi là một ngôn ngữ riêng biệt. Hầu hết mọi người sử dụng tiếng K'iche' trung tâm, là ngôn ngữ được sử dụng trong truyền thông và giáo dục. Những phương ngữ khác bao gồm Trung Đông, San Andrés, Joyabaj, Eastern, Nahualá và Cunén. Mặc dù chỉ là một trong các ngôn ngữ của Guatemala và không phải là ngôn ngữ chính thức, hơn nữa tỉ lệ biết chữ K'iche' như là ngôn ngữ mẹ đẻ còn thấp, nhưng tiếng K'iche' đang được giảng dạy ngày càng rộng rãi trong các trường học và sử dụng trong phát thanh bằng đài.

Tác phẩm nổi tiếng nhất bằng tiếng K'iche' cổ là Popol Vuh (phát âm mới là Popol Wu'uj)