Trà My

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trà My là một huyện cũ của tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Phía Bắc giáp thị xã Tam Kỳ và 2 huyện Hiệp ĐứcTiên Phước, phía Nam giáp các huyện Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây của tỉnh Quảng Ngãi và các huyện Kon Plông, Đắk Tô, Đắk Glei của tỉnh Kon Tum, phía Đông giáp huyện Núi Thành, phía Tây giáp huyện Phước Sơn.

Sau năm 1975, huyện Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, gồm 13 xã: Tiên Trà, Trà Cang, Trà Đốc, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà Linh, Trà Mai, Trà Nam, Trà Tập, Trà Thượng, Trà Vân.

Ngày 13 tháng 3 năm 1979, chuyển xã Trà Thượng về huyện Tam Kỳ quản lý (nay là xã Tam Trà thuộc huyện Núi Thành).

Ngày 23 tháng 9 năm 1981, chuyển xã Tiên Minh thuộc huyện Tiên Phước về huyện Trà My quản lý; giải thể xã Tiên Trà; thành lập thị trấn Trà My - thị trấn huyện lị huyện Trà My trên cơ sở các thôn 1, 2, 3, 6 và 8 của xã Tiên Trà; thành lập xã Trà Giang gồm có thôn 4 của xã Tiên Trà, thôn 3 của xã Trà Liên và thôn 4 của xã Trà Giác; thành lập xã Trà Tân gồm có thôn 5 và thôn 7 của xã Trà Giác.

Ngày 1 tháng 12 năm 1983, chia xã Trà Leng thành hai xã lấy tên là xã Trà Leng và xã Trà Dơn; chia xã Trà Đốc thành hai xã lấy tên là xã Trà Đốc và Trà Bui; chia xã Tiên Minh thành hai xã lấy tên là xã Trà Dương và xã Trà Đông.

Ngày 3 tháng 12 năm 1986, chia xã Trà Mai thành hai xã lấy tên là xã Trà Mai và xã Trà Don.

Ngày 16 tháng 4 năm 1988, chia xã Trà Liên thành hai xã lấy tên là xã Trà Nú và xã Trà Kót.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, huyện Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam vừa được tái lập.

Ngày 22 tháng 6 năm 1998, thành lập xã Trà Vinh trên cơ sở 3.851 ha diện tích tự nhiên và 1.328 nhân khẩu của xã Trà Vân.

Ngày 21 tháng 3 năm 2002, thành lập xã Trà Ka trên cơ sở 5.350 ha diện tích tự nhiên và 1.359 nhân khẩu của xã Trà Giáp.

Từ đó, đơn vị hành chính của huyện Trà My có thị trấn Trà My và 21 xã: Trà Bui, Trà Cang, Trà Đốc, Trà Don, Trà Dơn, Trà Đông, Trà Dương, Trà Giác, Trà Giang, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Kót, Trà Leng, Trà Linh, Trà Mai, Trà Nam, Trà Nú, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Trà Vinh.

Ngày 20 tháng 6 năm 2003, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành nghị định số 72/2003/NĐ-CP, chia tách huyện Trà My của tỉnh Quảng Nam thành hai huyện Bắc Trà MyNam Trà My như ngày nay:

  • Huyện Bắc Trà My có thị trấn Trà My và 11 xã: Trà Bui, Trà Đốc, Trà Đông, Trà Dương, Trà Giác, Trà Giang, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Kót, Trà Nú, Trà Tân.
  • Huyện Nam Trà My có 10 xã: Trà Cang, Trà Don, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Linh, Trà Mai, Trà Nam, Trà Tập, Trà Vân, Trà Vinh.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]