Wikipedia:Bài rất sơ khai

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bài rất sơ khai được xem là tiền thân của bài sơ khai. Đây là những bài có nội dung thông tin quá ít, đơn giản, và thường chỉ gồm một vài câu. Nếu bài viết không nêu được thông tin gì hoặc thông tin không có ích thì nó thường được xoá đi ngay. Nhưng nếu nội dung có triển vọng trở thành bài viết bách khoa toàn thư thì bài viết sẽ được xem là "rất sơ khai" và được giữ để có thể mở rộng thêm sau này.

Nếu bài viết còn rất sơ khai thì xin bạn thêm thẻ {{Rất sơ khai}} vào đầu hoặc cuối bài viết.

Nếu bạn gặp bài rất sơ khai, mời bạn giúp đỡ dự án này bằng cách bổ sung nội dung. Xin cám ơn!