Wikipedia:Ngày này năm xưa/11/14

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
MasarykFotoPrvniPoselstviTGM.jpg

14 tháng 11: Ngày bệnh đái đường thế giới; ngày thiếu nhi tại Ấn Độ.