Wikipedia:Sách/Phật Học Căn Bản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Title
Please select an appropriate cover image for this book. See "Template:Saved book" for instructions."
Đây là một quyển sách của cộng đồng, là tập hợp các bài viết Wikipedia, có thể dễ dàng lưu trữ, hiển thị ở dạng điện tử, và đặt mua dưới dạng sách in. Để biết thêm chi tiết và được trợ giúp về sách do thành viên tạo ra, xem Trợ giúp:Sách.

Hãy tự nhiên cải thiện quyển sách này (bằng cách bổ sung bài thiếu, sắp xếp lại,...) nếu có thể.

Phật Học Căn Bản[sửa mã nguồn]

Phật giáo
Phật
Luân hồi
Hữu luân
Nghiệp (Phật giáo)
Ngũ uẩn
Vô minh
Ngã (Phật giáo)
Vô ngã
Duyên khởi
Bát chính đạo
Tam giới
Tứ thiền định
Tịnh độ
Tịnh độ tông
Tịnh độ chân tông
A-di-đà
Cực lạc
Tự lực
Tha lực
Đại thừa
Tiểu thừa
Tứ diệu đế
Ảo ảnh (Phật giáo)
Vô thường
Vô vi (Phật giáo)
Bất hành nhi hành
Kiến tính
Tam thân
Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh
A-lại-da thức
Tâm (Phật giáo)