Đóng góp của người dùng

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tìm kiếm đóng góphiệnẩn
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

 • 01:51, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -2 Tuổi thọ (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:51, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Chỉ số phát triển con người (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:50, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Nước công nghiệp (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:50, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Đô thị hóa (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:50, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Đô thị (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:50, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -2.953 Thành phố (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:49, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử 0 Teotihuacan (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:49, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Ngôn ngữ (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:49, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Ethnologue (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:49, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -3 Ngữ hệ Ấn-Âu (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:49, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Tiếng Ý (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:49, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Anpơ (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:48, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Trượt tuyết (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:48, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Thế vận hội Mùa đông (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:48, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Thế vận hội (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:47, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Số La Mã (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:47, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -3 2009 (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:47, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Nông thôn Việt Nam (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:47, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Xã (Việt Nam) (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:47, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Ba Hàng Đồi, Lạc Thủy (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:46, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Ngoại ngữ (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:46, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Tiếng Anh (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:46, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -2 Địa chính trị (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:46, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -2 Châu lục (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:46, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -2 Châu Mỹ (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:45, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 North Carolina (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:45, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Danh sách tiểu bang Hoa Kỳ theo dân số (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:45, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -6 California (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:45, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -1 Burbank, California (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 01:44, ngày 29 tháng 7 năm 2018 khác sử -9 Marvel Studios (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 16:29, ngày 29 tháng 4 năm 2009 khác sử +52 Kiến trúc→‎Xem thêm