Khác biệt giữa các bản “Trương Nhạc Hành”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
n
Năm thứ 7 (1857), quân Niệp hội họp với quân Thái Bình của [[Trần Ngọc Thành]], [[Lý Tú Thành]] ở giao giới Hoắc Khâu, [[Lục An]], Nhạc Hành tiếp nhận sự lãnh đạo của Thái Bình Thiên Quốc, thụ phong làm Chính bắc chủ tướng. Từ đây, quân Niệp đổi dùng cờ xí của Thái Bình Thiên Quốc. Ngày 13/10, ông lui về Lục An.
 
Hạ tuần tháng 5 năm thứ 8 (1858), Nhạc Hành soái binh lên bắc, đi qua [[Chánh Dương Quan]], [[Hạp Thạch Khẩu]], chiếm lấy Hoài Viễn, [[Lâm Hoài |Lâm Hoài]] và 2 huyện thuộc phủ [[Phượng Dương]], khống chế tuyến giao thông [[sông Hoài]], cắt đứt con đường vận chuyển muối đi Hoài Bắc. Tháng 11, Nhạc Hành cùng quân Thái Bình ở [[Lư Châu]] nam hạ, phối hợp với Trần Ngọc Thành, Lý Tú Thành đánh bại quân Tương trong chiến dịch Tam Hà.
 
Mùa hạ năm sau (1859), Nhạc Hành phái Cung Đắc Thụ đưa quân vượt sông Hoài, liên hiệp với tướng Thái Bình ở Lư Châu là Ngô Như Hiếu đánh hạ Hoài Viễn, nối liền khu vực hoạt động của hai phong trào khởi nghĩa. Tháng 11, ông lui về Định Viễn.
5.681.853

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng