Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bình Tân (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
n (fix using AWB)
Không có tóm lược sửa đổi
Ngày [[30 tháng 1|30 tháng 01]] năm [[2012]], xã Tân Quới được công nhận là đô thị loại 5 và sớm trở thành thị trấn Tân Quới của huyện Bình Tân.
 
Huyện Bình Tân đang hiện có 81 ấp. Trong huyện có 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm các xã<ref name=MS/>: [[Mỹ Thuận, Bình Tân|Mỹ Thuận]], [[Nguyễn Văn Thảnh]], [[Tân An Thạnh]], [[Tân Bình, Bình Tân|Tân Bình]], [[Tân Hưng, Bình Tân|Tân Hưng]], [[Tân Lược]], [[Tân Quới, Bình Tân|Tân Quới]], [[Tân Thành, Bình Tân|Tân Thành]], [[Thành Lợi, Bình Tân|Thành Lợi]], [[Thành Đông, Bình Tân|Thành Đông]], [[Thành Trung, Bình Tân|Thành Trung]].
:*Xã [[Mỹ Thuận, Bình Tân|Mỹ Thuận]]
:*Xã [[Nguyễn Văn Thảnh]]
:*Xã [[Thành Lợi, Bình Tân|Thành Lợi]]
:*Xã [[Thành Đông, Bình Tân|Thành Đông]]
:*Xã [[Thành Trung, Bình Tân|Thành Trung]]
:*Xã [[Tân Quới, Bình Tân|Tân Quới]]
:*Xã [[Tân Bình, Bình Tân|Tân Bình]]
:*Xã [[Tân Thành, Bình Tân|Tân Thành]]
:*Xã [[Tân Hưng, Bình Tân|Tân Hưng]]
:*Xã [[Tân Lược]]
:*Xã [[Tân An Thạnh]]
==Một vài hình ảnh==
<gallery>
* [http://www.skhcn.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=145&ctl=Detail&mid=537&ArticleID=ARTICLE11050138 Bình Tân (Vĩnh Long): Mở rộng trồng mè trên đất ruộng], Website Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
{{Sơ khai Hành chính Việt Nam}}
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Bình Tân}}
{{các huyện thị Vĩnh Long}}
 
Người dùng vô danh