Khác biệt giữa các bản “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n (→‎Một số ví dụ: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:12.0040037)
*Can can can can can can can can can can. (Có thể viết rõ lại là: "Is it possible for examples of the dance that have been outshined to outshine others?" hay nhiều cách khác.)
*If the police police police police, who polices the police police? Police police police police police police!<ref>Hans-Martin Gärtner, ''Generalized Transformations and Beyond'', p58, Akademie Verlag, 2002. Retrieved [http://books.google.co.uk/books?id=DSGSzYc45xoC&pg=PA58&vq=police+police+police&source=gbs_search_r&cad=1_1&sig=ACfU3U0NdyK9h08wG9n6QqNWgB23izHDyA online] 6th October 2008.</ref>
 
* Có con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con, cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp con cọp cắn con cọp con. Hỏi có bao nhiêu con cọp??
 
== Xem thêm ==

Trình đơn chuyển hướng