Khác biệt giữa các bản “Bộ Lưỡi rắn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chi ''[[Ophioglossum]]'' có số [[nhiễm sắc thể]] cao nhất trong số các loài thực vật đã biết. Loài giữ kỷ lục hiện nay là ''[[Ophioglossum reticulatum]]'', với số nhiễm sắc thể đạt tới 1.260<ref name="Raven 2005">Raven Peter H., Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn, 2005. ''Biology of Plants'', Ấn bản lần thứ 7. New York: W. H. Freeman and Company. ISBN 0-7167-1007-2.</ref>.
==Phân loài==
*Họ [[Ophioglossaceae]]
**''[[Ophioglossum]]'' (kể cả ''[[Ophioderma (fern)|Cheiroglossa]]'')
**''[[Mankyua]]''
*Họ [[Botrychiaceae]]
**''[[Âm địa|Botrychium]]''
**''[[Botrypus]] (the rattlesnake fern)
**''[[Sceptridium]]'' (the grape-ferns)
**''[[Helminthostachys]]'' đôi khi còn được xếp vào họ Ophioglossaceae (Xem [[:en:Ophioglossales|''Ophioglossales'']])
 
==Hình ảnh==

Bảng chọn điều hướng